foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Alzheimer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Alzheimer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Sykdom ABC - Alzheimer - PowerPoint PPT Presentation


 • 1701 Views
 • Uploaded on

Dette er en forelesning i forelesningsserien Sykdom ABC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sykdom ABC - Alzheimer' - Nils


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

Sykdom ABC

Behandling med urtemedisin og akupunktur

Alzheimers sykdom (AD)

arrang r
Arrangør

HerbaPlus

alzheimers sykdom
Alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Alzheimer (lat. Morbus Alzheimer) er en neurodegenerativ sykdom
  • Leder med årene til demens
   • Den mestvanlige form avdementhet
 • Sykdommen påvirker hjernen
  • Den delen som har med episodisk hukommelse
 • De første symptomene er svekket stedsans
  • Så følger lagring av nye minner.
 • Opptreroftestetter65 årsalderen
  • Gjennomsnittliglevealderetter diagnose 7 år

3

fakta om alzheimers sykdom
Fakta om Alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Sees gjernesom en:
  • Sykdomutenkur
  • Degenerativ
  • Terminal sykdom
 • Mestkjente symptom er:
  • Hukommelses tap av NYE ting
  • Med tidenogså:
   • Forvirring
   • Irritabilitet
   • Aggressjon
   • Humørsvigninger
  • Tap avspråk
  • Tap avlangtidshukommelsen
  • Tilbaketrekningmenssansenesvekkes
  • Tap avkroppsfunksjoneneogdød

4

omdiskutert
Omdiskutert

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Alzheimer benyttesgjernesom en paraply diagnose for dement-diagnoser
 • Indisierpå at sykdommenerskaptav:
  • Giftigemetaller
   • Aluminium (et neurotoksin)
    • Høyeverdierharblittfunnetihjernentil AD pasienter
    • Aluminiumfinnesibl.a. mat, kosmetikk, deodorant, medisin, hermetikkogboksdrikke
   • Bly
    • Sværtgiftig for mennesker
    • Finnesiblantannetamalgamfyllinger
  • Stemmer dettemåpasienten ha en utrenskingskur

5

alzheimers sykdom1
alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

 • TCM diagnose:
  • Ond qi entrer kroppen og svekker først shen så følger zang fu.
   • Yi blir svekket til en yi qi xu
   • Zhi blir svekket til en zhi qi xu
 • Herba plus behandling:
  • Syba Bodycleaner
  • Sirkulan
  • Maritistel
  • Krill plus

6

alzheimers sykdom2
alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

7

akupunktur og alzheimer
Akupunktur og alzheimer

Foreleser

Nils Erik Volden

 • TCM behandlinger :
  • Eliminereond qi
   • M36 styrker wei qi,
    • lokaliserttil under kneet
   • Du14 slipper ut EPF,
    • lokalisert under C7
   • Du4 mingmen,
    • under L2

8

slide10

ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT