Sykdom ABC - Alzheimer - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Alzheimer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Alzheimer

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Sykdom ABC - Alzheimer
1715 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Alzheimer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no Sykdom ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur Alzheimers sykdom (AD)

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. Alzheimers sykdom Foreleser Nils Erik Volden • Alzheimer (lat. Morbus Alzheimer) er en neurodegenerativ sykdom • Leder med årene til demens • Den mestvanlige form avdementhet • Sykdommen påvirker hjernen • Den delen som har med episodisk hukommelse • De første symptomene er svekket stedsans • Så følger lagring av nye minner. • Opptreroftestetter65 årsalderen • Gjennomsnittliglevealderetter diagnose 7 år 3

  4. Fakta om Alzheimers sykdom Foreleser Nils Erik Volden • Sees gjernesom en: • Sykdomutenkur • Degenerativ • Terminal sykdom • Mestkjente symptom er: • Hukommelses tap av NYE ting • Med tidenogså: • Forvirring • Irritabilitet • Aggressjon • Humørsvigninger • Tap avspråk • Tap avlangtidshukommelsen • Tilbaketrekningmenssansenesvekkes • Tap avkroppsfunksjoneneogdød 4

  5. Omdiskutert Foreleser Nils Erik Volden • Alzheimer benyttesgjernesom en paraply diagnose for dement-diagnoser • Indisierpå at sykdommenerskaptav: • Giftigemetaller • Aluminium (et neurotoksin) • Høyeverdierharblittfunnetihjernentil AD pasienter • Aluminiumfinnesibl.a. mat, kosmetikk, deodorant, medisin, hermetikkogboksdrikke • Bly • Sværtgiftig for mennesker • Finnesiblantannetamalgamfyllinger • Stemmer dettemåpasienten ha en utrenskingskur 5

  6. alzheimers sykdom Foreleser Nils Erik Volden • TCM diagnose: • Ond qi entrer kroppen og svekker først shen så følger zang fu. • Yi blir svekket til en yi qi xu • Zhi blir svekket til en zhi qi xu • Herba plus behandling: • Syba Bodycleaner • Sirkulan • Maritistel • Krill plus 6

  7. alzheimers sykdom Foreleser Nils Erik Volden 7

  8. Akupunktur og alzheimer Foreleser Nils Erik Volden • TCM behandlinger : • Eliminereond qi • M36 styrker wei qi, • lokaliserttil under kneet • Du14 slipper ut EPF, • lokalisert under C7 • Du4 mingmen, • under L2 8

  9. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  10. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT