Svineinfluensa - A/H1N1 - PowerPoint PPT Presentation

Nils
a h1n1 svineinfluensa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svineinfluensa - A/H1N1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svineinfluensa - A/H1N1

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Svineinfluensa - A/H1N1
4290 Views
Download Presentation

Svineinfluensa - A/H1N1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A/H1N1 - Svineinfluensa En presentasjon av Nils Erik Volden Hovedfag i helsefag – NTNU Bor i Mexico by, Mexico

 2. A/H1N1 - Svineinfluensa • Verden står ovenfor en formidabel utfordring i månedene som kommer • Likevel: • Det ser ut til at de fleste blir frisk uten behandling i dag Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 3. Historien om a/h1n1 • Offisiell start April 2009 • Trodde først vanlig influensa • 24. april 2009 ble dagen det ble identifisert et nytt virus • Det nye viruset var influensa type A av undergruppen H1N1 • Navnet ble offisielt A/H1N1 - Svineinfluensa Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 4. Viruset ble oppdaget i USA (men varslet ikke)Mexico ble det landet som varslet verden Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 5. Det nyoppdagede problem • A/H1N1 er et ustabilt virus • Det betyr at det muterer raskt • Finnes allerede i flere utgaver Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 6. Oppbygningen av basis viruset A/H1N1 • Fire komponenter i viruset: • En fra menneske • En fra fugl • To fra gris Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 7. Normal influensa • ca 15% blir syke av en type lungeinfeksjon hvert år • ca 500.000 mennesker dør av dette årlig (Av og til høyere) • Normalt dør syke og eldre over 65 år. • A/H1N1 influensa er ukjent • Vet hva som venter oss • Det er mulig at den ikke er så ille som vi tror • Vi vet at friske voksne mennesker dør av dette viruset Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 8. Hovedsymptomer på A/H1N1 • Hovedsymptomer på svineinfluensaen:1. Feber på over 39 grader2. Hoste3. Rennende nese eller sår hals4. Smerte i ledd og hode5. Uro i fordøyelsen (oppkast og diare)6. Tap av appetitt • Tidshorisont • Inkubasjonstid: 1-3(5)dager; fra smitte til utbrudd) • Varighet: Omtrent en uke. Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 9. Who sine grunner for bekymring • Dette er et nytt - og ukjent virus • Dette viruset smitter mellom mennesker • Dette viruset kan drepe friske mennesker • Dette viruset er aktivt og smitter lett Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 10. WHO sin pandemirating • A/H1N1 er rangert som 5 på en skala av 6 • Tallet 5 indikerer: • Rask spredning • Det er første gang WHO rater noe som 5 av 6 • Pandemivarselet er en indikator på spredning og ikke dødelighet. • Nummer 6 betyr derfor ikke: • Jordens undergang eller at svartedauen er tilbake. • WHO antydet mulig heving til nivå 6. (15.05.09) Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 11. Dødstallene i perskeptiv • Det er ikke mange døde etter denne influensa det er rapportert ca 150 dødsfall knyttet til denne influensa • Det er antydet store mørketall i rapporteringen av insidens • Malaria dreper 3000 mennesker hver dag • Barsel dreper en kvinne hvert 30 sekund • Lyn dreper 1170 mennesker hvert år • Røyking dreper i USA 500.000 mennesker hvert år • Resistente bakterier dreper i USA 90.000 mennesker hvert år • Iatrogenisk (legeskapt) sykdom dreper i USA 783.936 (2001) mennesker hvert år • Influensa er i USA den sjette største dødsårsaken • 32 døde pr 100.000 mennesker • 270 mennesker dør hver dag • Ca 10 mennesker i timen dør av influensa i USA alene Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 12. Forskjellen H1N1 og H5N1 • Virustypen H1N1 er en type A influensa. • Binder seg til slimhinnene i nese og hals • Gir blant annet rennende nese • Smitten med hoste og spytt • Virustypen H5N1 (Fugleviruset) • Binder seg til slimhinnene i lungene • Gir blant annet lungebetennelse og ubalanse i immunsystemet • SÅ lenge disse to virusene ikke møtes er vi relativt trygge. • A/H1N1 er i seg selv egentlig ikke særlig farlig • El Grafico (Mexico) forteller: • Det er minimum to virus i sirkulasjon relatert til A/H1N1. • Den ene er vanlig influensa - smitter lett • Den andre dreper– smitter ikke så lett Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 13. helseråd • Unngå andre mennesker • Det smitter gjennom kroppsvæsker • Unngå kroppsvæsker fra andre mennesker • Vask hendene reglemessig • Ikke håndhils • Ikke stå for tett • Unngå hysteri • Dette går over. • Jo mer forsiktige vi alle er desto raskere. Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 14. Kostholdsråd • Reduser sukker • Reduser raffinert mat • Hvitløk og løk • Omega 3- rik mat • Multivitamin og mineral • Kosttilskudd • Vitamin D (50.000 iu) • Omega 3 (i flytende form 3 skjeer x 3 ganger daglig) • Anbefaler Krill og Sirkulanfra Herba plus • Te av Stjerneanis (hovedingrediensen i Tamiflu) • Drikk denne teen fire ganger daglig Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 15. Generelle råd • Hvil mye • Unngå ekstra stress • Trening får kroppen til å fungere bedre • Skjerp den generelle hygienen • Vask hender jevnlig og alltid etter suspekt kontakt • Selvfølgelig ikke host på andre • Unngå sykehus hvis du ikke må dit. • Det er fullt av virus og bakterier der • Forsiktig med vaksiner • De kan skade mer enn selve influensaen. Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 16. Generell informasjon og konspirasjonsteorier Dette for å bygge et rasjonale for hva som sies om A/H1N1 rundt omkring i verden. Når Egypt dreper alle sine griser grunnet et virus i Mexico da er det grunn til bekymring, for dette er hysteri…

 17. media • Benytter store overskrifter • Ikke tro på alt som skrives • At mye skrives betyr ikke at det er så farlig • At det ikke omtales betyr ikke at det er ufarlig • Dette er levebrødet til media • Fange din oppmerksomhet og fokus lenge nok til å selge avis og skaffe seg annonseinntekter • Klart: • Verste mulige senario er selvfølgelig fryktelig skremmende • Vil trolig ikke skje. • Beste tenkelige senario selger ikke • Omtales følgelig heller ikke i media • George Orwell uttryktedettetydelig: • “Folk viltrohva media sier at de skaltropå” • Den tredjestatsmakt Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 18. vaksine • Det finnes ingen vaksine mot A/H1N1. • Vaksinen mot den vanlige influensaen hjelper ikke! • En eventuell vaksine mot A/H1N1 viruset vil foreligge i oktober • Historie • Griseinfluensa i 1979 i USA • Griseinfuensa drepte 1 person • Vaksinen drepte 25 personer • Vaksinen invalidiserte 500 personer med Guillain-Barre syndrom. • Lammelser i nedre kroppsdeler • Historisk har ikke vaksiner så gode referanser! • Vaksine anbefales derfor i utgangspunktet ikke. • Det bestilles nå vaksiner mot PRE-A/H1N1 • England har bestillt 90.000.000 doser • Norge 4.700.000 doser • Itillegg til hele 200.000 doser med vanlig influensavaksiner Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 19. Andre epidemier • 2003 • Fugleinfluensa eller SARS • 257 døde • 1977 • Den russiske influensaen (et virus skapt i et labratorie). • Ukjent antall døde • 1976 • Griseinfluensa i USA • 1 død • Vaksinen drepte 25 og invalidisert 500 • 1918 • Spanskesyken (Type: H1N1 – samme som i dag) • 50-100.000.000 døde på 18 måneder • Selve viruset drepte ikke så mange • En streptokokk infeksjon som angrep lungenedrepte for fote Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 20. Tamiflu – antiviralmedisin • Tamiflu(oseltamivir) den mest kjentebehandlig • Gevinsten med Tamiflu er at influensasymptomene gir seg 1-2 dager raskere. • Problem med tamiflu • Økende resistens mot Oseltamivir (H1N1, H274Y og delvis hos H5N1) • Registrert 1800 bivirkninger • Dokumentert en hel rekke alvorlige bivirkninger • De vanligste symptomene er akkurat de samme som for svineinfluensa • Hva er de poenget med denne behandlingen? • Økt risiko for sekundære bakterieinfeksjoner • De som dør, dør gjerne av sekundære bakterieinfeksjoner. Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 21. 3 års sykluser • Interessant: • Holdbarheten til Tamiflu er tre år • 2003 • SARS epidemien gjordet at alle land kjøpte inn Tamiflu • 2005 • Roche (Tamiflu produsenten) kjøpte 90% av all stjerneanis (hovedingrediens i tamiflu) i Kina. • 2006 • Varsel om ny epidemi gjorde at de fleste land fornyet lagret sitt av Tamiflu • La oss sette 2006 som 100 enheter Tamiflu solgt. • 2007 • Salget sank med 60% til 40 enheter (Forbes) • 2008 • Salget sank med nye 87% til 5 enheter (Business review) • 2009 • Griseinfluensa/ A/H1N1 • Alle land kjøpte inn Tamiflu og bestillte vaksine • 2012 • Neste epidemi (Følger Tamiflus 3 årsholbarhetssyklus) • Forøvrig også det året Mayakalenderen spår jordas undergang og at sola passerer gjennom kjernen til melkeveien. Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 22. Labriatorie skapt • Det påstås at A/H1N1 ikke kan være naturlig • Begrunnelse: • En blanding av fugl, gris og menneske • Når og hvordan disse syke dyrene? • Flere påstår at dette viruset egentlig er et biologiskvåpen • Muligens stjålet ved Fort Detric, USA. • Understrekes gjennom: • De første utbruddene skjedde i USA • USAs President Obama besøkte Mexico noe overraskende uken før utbruddet. • Mexico å bygge isolat og utvide enkelte avdelinger på sykehusene før utbruddet • KeijiFukuda ved WHO sier: • Det ikke finnes bevis for at viruset er skapt i et labriatorie • WHO har undersøkt og ikke funnet noe • Hvis likevel dette er situasjonen er de bekymret • WHO arbeider ut fra hypotesen om at viruset ble skapt naturlig i naturen. • Det er bare enighet om at det er ukjent hvor viruset kommer fra Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 23. Intensivt oppdrett av svin • Det påstås at dette viruset kom fra gårdsbruk • Drev stort og med rovdrift på blant annet gris. • Mexicansk TV har vist fryktelige klipp fra området hvor de mener svineinfluensa kommer fra. • Det dreier seg om døde dyr kastet i hauger • Kraftig forurensing • Uutholdelig lukt. • Dette kan ha ført til en økt frekvens på muteringen • Problemet er fugleviruset i denne mutasjonen Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 24. Finanskrisen og bigfarma • Økonomiske problemene sliter på de farmasøytiske firmaene • A/H1N1 var en måte å pengepumpa i gang på • To teorier her: • Egentlig finnes det ikke noe virus, men en sammensvergelse • Det er satt et relativt uskyldig virus i sirkulasjon • Media tok jobben med å skapte pandemi-hysteriet • WHO fulgte sine regler vedrørende pandemivarsel Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 25. oppsummering • A/H1N1 er egentlig ikke så farlig i dag • Problemet er bare: • Det finnes flere utgaver • Minst en av dem dreper • Det som ikke må skje er: • Et møte mellom A/H1N1 noen med H5N1 (fugleinfluensa) • Denne nye mutasjon kan dreper opptil 90% og være smittsom • Sist uke ble 5 smittet i Vietnam av fugleinfluensa og 4 døde (17.05.09) . • A/H1N1 har ennå ikke nådd Vietnam (18.05.09). • Hvis dette viruset når Vietnam kan vi være virkelig uheldige Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset

 26. Media har mistet interessen i virusetmenviruset blir ikke borte med det

 27. Det er ikke ferdig… Viruset er der ute og det kan drepe ditt barn…

 28. A/H1N1 - Svineinfluensa En presentasjon av Nils Erik Volden Hovedfag i helsefag – NTNU Bor i Mexico by, Mexico www.tcm.no

 29. For å kontakte forfatteren nils@tcm.no www.tcm.no Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset • Nils Erik Volden • Hovedfag i helsefag – NTNU • Bor i Mexico by, Mexico

 30. La oss håpe at dette går bra Nils Erik Volden - A/H1N1 viruset