Essensielle oljer cedertre virginia - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer cedertre virginia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer cedertre virginia

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Essensielle oljer cedertre virginia
816 Views
Download Presentation

Essensielle oljer cedertre virginia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Cedertrevirginia juniperusvirginia

 2. Arrangør

 3. Cedertre Virginia Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Cedertre V • Cedertrevirginia er også kjent som: • Chansha • Redwood • Østligerødcedar • Eastern Redcedar • Østlige juniper • Rød juniper • Hante • Blyantcedar • Juniperusvirginia • Detteer et treognoenstederen busk • Detteer et Cedar tresomegentligerkategorisertsomen Juniper • Finnesi dag iheleverden • HovedvekteneriNord-Amerika • Detkanbliomtrent 25 meter høyt. Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Cedertre V • Deter to varianteravdettetreet • J. virginia var. virginiana (østlige juniper) • J. virginiana var. siliciola (sørlige juniper) • Den østligeutgavenbenyttesoftesomjuletreiUSA • Oftesees dettesom to varianterogavandresom to ulikearter. • Deteldsteer J. virginiasomernærmere800 årgammelt • Trevirkettildettetreetbenevnesavogtilsomaromatiskcedar Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Cedertre V • Essensielleoljerfradettetreetbenyttesi: • Gin • Medisin • Indianernei USA benytterdettetrevirkettil: • Markeregrensermellomuliketerritorier • Denneessensielleoljenbenyttestilvarmeienhelrekke standard blandinger. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Medisinsk effektCedertre V • Cedertrebenyttes ofte ved utbrudd av akne • Spesielt siden oljen er kjent for å behage huden • De siste årene har denne essensielle oljen blitt benyttet ved: • Celulitter (appelsinhud) • Cedertre olje fungerer bra ved ulike nyre problem • Virker også bra antimikrobisk • Den kan benyttes mot ulike bakterier, virus og parasitter • Cedertre behandler reumatiske plager • For eksempel artritt. Foreleser Nils Erik Volden

 8. MerknadCedertre V • Cedertre Virginia kan irritere huden • Bør derfor benyttes med varsomhet hos personer med sensibel hud • Cedertre Virginia bør ikke benyttes av gravide. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Cedertre Virginia TCM • TCM analyse • Simulerer zang organet lunge sin yin • Påført huden vil qi – og xue sirkulasjonen øke • Styrker zang organet nyre sin qi • Wei qi vil styrkes og eksogene patogene faktorer elimineres. • Redusere varme og varme damp. • TCM diagnose • Cedertre benyttes spesielt ved lunge yin xu og til å eliminere eksogene patogene faktorer. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Akupunkturpunktet tilCedertrevirginia • Relatert akupunkturpunkt • Yangxi – tykktarm 5 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Løft opp tommelen slik at du sier ”OK!” med den. • Ved roten av tommelen vil det fremkomme en fordypning. • I denne ligger punktet. • En annen måte er å finne taquila gropen på hånden. • Der ligger punktet. • Dette er akupunkturpunktet yangxi, tykktarm 5. Foreleser Nils Erik Volden

 11. Funksjonen til Cedertrevirginia • Funksjon til akupunkturpunktet Yangxi, tykktarm 5 • Innsettelsespunkt for tykktarm tendinomuskulær meridian (TMM) • Regulere problemer med tykktarm TMM • Dermed reguleres eventuelle problem i muskulaturen på utsiden av over - og underarm • Jing river punkt til tykktarm hovedmeridian • Beveger qi i denne meridianen tilsvarene kraften til en elv • Siden tykktarm er internt eksternt relatert til lunge • Reguleres yang i lunge hovedmeridian • Lunge zang sin qi aktiveres og da spesielt yang qi • Ild punkt • Regulere varmen i kroppen • Det optimale punktet til å regulere inflammsasjonerrelatert til: • Respirasjonssystemet og huden. • Kroppen vil reguleres mot det som er normalt. . Foreleser Nils Erik Volden

 12. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 13. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT