Akupunkturseminar i Mexico 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Nils
akupunkturseminar i mexico p sken 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akupunkturseminar i Mexico 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akupunkturseminar i Mexico 2010

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Akupunkturseminar i Mexico 2010
897 Views
Download Presentation

Akupunkturseminar i Mexico 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akupunkturseminar i MexicoPåsken 2010

 2. Generell informasjon • Tema: Anvendt kinesisk medisinsk vitenskap • Sted: Mexico by og Acapulco, Mexico • Dato: 27.03.10 – 08.04.10 (Dette er påsken neste år) • Arrangør: • Acupuncture Society • Foreleser: Nils Erik Volden

 3. Gjennomgang av forelesningene • Gamle TCM begrep • De er mange og viktige for forståelsen av kinesisk medisin • Kanskje de var de knaggene du manglet • De er interessante for enhver akupunktør • Ikke minst er de nyttige i klinisk praksis og klinisk forståelse • Alle begrep vil gjøres klinisk anvendelig • Dette er første gang Nils snakker om disse begrepene/ konseptene

 4. TopTen • De ti sykdommene som akupunktur virker best på • Patologien vil forklares i detalj • En tydelig TCM beskrivelse vil fremlegges • Den mest effektive behandlingen vil gjennomgås • En direkte og klinisk rettet forelesning med muligheter for spørsmål

 5. Slankeprogram I og II • Lær et program som reduserer mellom 7 og 12 kg kroppsfett på fire uker • Du vil benytte TCM diett, akupunktur, tuina, kopping og øreakupunktur • Gjennomgang av ordene BMI, BGL, Lipider, fettprosent og ketoner • Opplæring vil bli gitt i å regne ut BMI. Kalkulere fettprosent og måle BGL. • Det er ikke noen vektøkning i etterkant av dette programmet. • Ved fullført kurs vil du være i stand til å benytte dette programmet i din jobb som akupunktør. • Det er minimalt med ekstra utstyr du trenger for å effektuere dette programmet. • Blodsukkermåler med glucose - og ketonstrips (billig i Mexico) • Lipidometer (billig i Mexico) • Badevekt og høydemåler • Slankeprogram I og II vil være klinisk rettet med mange pasienteksempler • Suksess historier og når det gikk galt.

 6. TCM urter og essensielle oljer • Ca 25 enkelt urter og essensielle oljer vil sammenstilles med TCM diagnoser • Hvis du har en TCM diagnose vil du straks vite hvilken urt eller essensiell olje du bør velge og hvordan anvende den • Dette er den kinesiske måten å benytte urter og essensielle oljer på • Kan benyttes av både aromaterapeuter og akupunktører • Øystein og Nils har skrevet en tykk bok om temaet

 7. Den beste nålen • 50 akupunkturpunkter som virker på spesifikke problem. • Klassiske eksempel. • Co 4 på ansikt. • Gb13 på gamle psykiske problem. • M40 på damp • Dette vil være en interessant ferd gjennom akupunkturpunkter og deres spissede funksjoner • Det er mye nytt og overraskende! • Ofte er det en bedre effekt på et godt punkt enn mange punkter

 8. TCM antistress program • Dette er et program som reduserer en pasients stress. • Programmet bygger på den anerkjennelsen som ligger i at hvis pasienten slapper av så vil kroppen regulere seg selv. • Initiere predominerende helbred (PDH) • Programmet har flere trinn og nivå. • For å bli i stand til å benytte programmet benyttes følgende parameter. • Puls- og tungediagnose • Øyereflekser, stetoskop, BMB og BT • Behandlingen er akupunktur (ulike trinn), kopping, tuina og urter. • Du vil lære alt som er nødvendig for å kunne gjennomføre dette programmet forsvarlig. • Det er mulig at dette programmet vil endre all din behandling av høy aktivitet i hun og lever qi stagnasjon.

 9. TCM diabetesprogram • Lær et program som effektivt reduserer BGL • Anbefales til pasienter med både diabetes type 1 og type 2. • Pankreas stimuleres til å produsere mer insulin • Leveren aktiveres til å arbeide bedre i BGL problematikk • Det er mulig å kontrollere diabetes type 2 gjennom dette programmet • Det er mulig å redusere behovet for insulin ved type 1 • For personer i risikosonen anbefales dette programmet hvert halvår. • Diabetes programmet er klinisk rettet med mange pasient eksempler • Suksess historier og når det går galt

 10. TCM Tai yang Program • Dette er et spesialisert program for å behandle følgende problemstillinger: • Forsvarsmekanisme 1 (feber og spenning) • Tai yang Hodepine • Stress • Hensikten mer dette programmet er å ha et behandlingsalternativ til personer som har et GAS – generelt adaptasjons syndrom. • Hvis du lever et liv under press vil dette programmet hjelpe. • Forskjellen fra antistress programmet til dette er: • Her har vi en speiling i po • Ved antistress har vi en høy aktivitet i hun • Altså, her har problemet påvirket kroppen internt og trigget en forsvarsmekanisme. • Dette er et av de beste trinnvise dypere antistressprogram du vil møte på som akupunktør!

 11. TCM smerteprogram • Dette er et program som er rettet mot smertelindring. • Alle grunnøklene for å eliminere smerte gjennomgås. • Det er et sterkt fokus på smerteteori • Gjennom bruk av dette smerteprogrammet vil smerte forstås, behandling velges og smertereduksjon initieres.

 12. TCM førstehjelp • TCM har mye å tilby ved akutte problem • Her vil viktige akutte sykdommer gjennomgås og behandling trinnvis frem. • Du vil etter denne forelesningen ha en liste over akutte sykdommer, og en punktvis gjennomgang av hva du bør gjøre. • Dette kan være et nyttig supplement til den vanlige førstehjelpen • Under gitte omstendigheter kan dette redde liv!

 13. Meksikansk medisin • Spesielle urter i Mexico • Ulike terapier fra Aztecerne • Aztecerne sine teorier om: • Aztecer kalenderen • 2012 • Pyramidene • Ulike interessante fakta

 14. Påmelding / informasjon • Ta kontakt med Nils for mer informasjon • E-post til Nils. nils@tcm.no • Påmeldingsfrist: 15. Oktober 2009, men meld fra om du er interessert lenge før dette. • Det er av praktiske årsaker kun et begrenset antall plasser. • Tidlig påmelding kan sikre deg plass!