Prahistorijska umjetnost paleolit starije kameno doba oko 40000 10000
Download
1 / 105

Historija umjetnosti - PowerPoint PPT Presentation


  • 447 Views
  • Uploaded on

HIS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historija umjetnosti' - MirzaR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prahistorijska umjetnost paleolit starije kameno doba oko 40000 10000

Prahistorijska umjetnostPaleolit – starije kameno doba(oko 40000.-10000.)


Pećinsko slikarstvo, najznačajniji lokaliteti:- pećina Chauvet, Francuska;- Altamira, Španija;- Lascaux, Francuska;- Addaura, Sicilija Italija;

Altamira, Španija (zatvorena za publiku 1977., ograničen broj posjetilaca od ’82, replika pećine i muzej otvoreni za javnost 2001.) - šematski prikaz u glavnoj dvorani


Velika dvorana
Velika dvorana broj posjetilaca od ’82, replika pećine i muzej otvoreni za javnost 2001.) - šematski prikaz u glavnoj dvorani


Altamira
Altamira broj posjetilaca od ’82, replika pećine i muzej otvoreni za javnost 2001.) - šematski prikaz u glavnoj dvorani


Bizon u stoje em polo aju
Bizon u stojećem položaju broj posjetilaca od ’82, replika pećine i muzej otvoreni za javnost 2001.) - šematski prikaz u glavnoj dvoraniPećina ŠpanijaLascaux (otkrivena 1940., zatvorena za javnost 1963., replika 2 najznačajnije prostorije otvorene za javnost 1983.), dolina Dordogne, FrancuskaJeleni oker
Jeleni, oker p.n.e.

Auroks
Auroks p.n.e.Crvene krave
Crvene krave iz dinastije Sung)


Veliki crni bik
Veliki crni bik iz dinastije Sung)


Povorka jelena
Povorka jelena iz dinastije Sung)Soba gravura
Soba gravura iz dinastije Sung)


Addaura monte pellegrino sicilija visina likova 25 4 cm oko 8000 god p n e
Addaura, iz dinastije Sung)MontePellegrino - Sicilija, visina likova 25,4 cm, oko 8000 god.p.n.e.


Pećina Badanj kod Stoca, iz dinastije Sung)Konj napadnut strijelama –fragmentarno sačuvanagravura, oko 14000.-12500. p.n.e.KASNA FAZA GRAVETIJANSKE KULTURE(Lithicum)

Nalazište je otkriveno 1976. godine.

Uz potkapinu nađena

je gravura, i to je prvi nalaz ove vrste

na istočnoj obali Jadrana i na prostorima

ex. Jugoslavije


Prahistorijska plastika
Prahistorijska plastika iz dinastije Sung)


W iz dinastije Sung)illendorfska Venera (Willendorf, Donja Austrija, pronađena 1908.), krečnjak, vis.11,1 cm25000-20000.g. p.n.e.Kunsthistorisches MuseumBeč


Venera iz lespuguea francuska 25 000 p n e 15 cm musee de l homme pariz
Venera iz Lespuguea iz dinastije Sung)(Francuska), 25 000 p.n.e.15 cm,Musee de l’Homme,Pariz


Venera iz vestonice moravska e ka vis 11 1 cm
Venera iz Vestonice iz dinastije Sung)(Moravska - Češka),vis. 11,1 cm


Venera iz laussela dordogne francuska 22 000 18 000 god p n e musee d aquitaine bordeaux
Venera iz Laussela iz dinastije Sung)(Dordogne, Francuska),22 000 – 18 000.god p.n.e.Musee d’AquitaineBordeaux


Bizon, reljef – gravura, La Madeleine, 15 000- iz dinastije Sung)10 000. god. p.n.e., jelenji rog, dužina 10,1 cm, Dordogne, Francuska


Neolit mla e kameno doba stambena i megalitska arhitektura keramika skulptura
Neolit (mlađe kameno doba) – stambena i megalitska arhitektura, keramika, skulptura

  • Stambena arhitektura – zemunice i sojenice, pojava prvih gradova;

  • Megalitska arhitektura – menhir, dolmen i kromleh;


Zidovi grada jerihona oko 7000 god p n e
Zidovi grada Jerihona, oko 7000 god. p.n.e. arhitektura, keramika, skulptura
Plan naselja
Plan naselja god. p.n.e.Oko etrdesetak prostorija bilo dekorisano glavama bikova reljefima ivotinja ili zidnim slikama
Oko četrdesetak prostorija bilo dekorisano glavama bikova, reljefima životinja ili zidnim slikama


Zidna slika prikaz grada i erupcije vulkana vjerovatno najstarija grafi ka prezentacija plana grada
Zidna slika – prikaz grada i erupcije vulkana, reljefima životinja ili zidnim slikamaVJEROVATNO NAJSTARIJA GRAFIČKA PREZENTACIJA PLANA GRADA


Rekonstrukcija jednog od oslikanih zidova ku a
Rekonstrukcija jednog od oslikanih zidova kuća reljefima životinja ili zidnim slikama


Ženska skulptura – Božica plodnosti, oko 6000. god. p.n.e., vis. 20,3 cm, nađena u Catal Huyuku, Arheološki muzej, Ankara


Skulptura pramajke nađena u svetilištu, Lepenski Vir potkovičastog oblika)(ovakve slične ribolike skulpture postavljane uz kućna ognjišta rađene su od velikih oblutaka)


Rodona elnik lepenski vir
Rodonačelnik, potkovičastog oblika)Lepenski Vir


Kultna posuda vu edolska kultura oko 3000 god p n e vis 19 5 cm
Kultna posuda, potkovičastog oblika)Vučedolska kultura,oko 3000 god. p.n.e.,vis.19,5 cm


Megalitska arhitektura
Megalitska arhitektura potkovičastog oblika)


Carnac francuska selo menhira organizirano u tri skupine oko 4500 do 2000 god p n e
Carnac potkovičastog oblika), Francuska – selo menhira organizirano u tri skupine (oko 4500. do 2000. god. p.n.e.)


Carnac menec 1099 menhira 11 redova ukupna du ina ve a od 1000 metara
Carnac potkovičastog oblika), Menec – 1099 menhira, 11 redova, ukupna dužina veća od 1000 metara


Carnac menec
Carnac potkovičastog oblika), Menec


Carnac kermario skupina megalita 1029 menhira u deset redova ukupna du ina ve a od 1 km
Carnac, Kermario (skupina megalita – 1029 menhira u deset redova – ukupna dužina veća od 1 km


Carnac kermario
Carnac redova – ukupna dužina veća od 1 km, Kermario


Carnac kerlescan
Carnac redova – ukupna dužina veća od 1 km, Kerlescan


Dolmen blizu carnaca definasanje odnosa izme u stupa i grede
Dolmen blizu Carnaca redova – ukupna dužina veća od 1 kmDEFINASANJE ODNOSA IZMEĐU STUPA I GREDE


La roche aux fees kod essea francuska
La Roche aux Fees kod Essea, Francuska redova – ukupna dužina veća od 1 kmMenhir zvani la dame de saint sernin francuska vis 1 2 m
Menhir zvani grobnica s visokim stropom)La dame de Saint Sernin, Francuska, vis 1,2 m
Idealna rekonstrukcija
Idealna rekonstrukcija grobnica s visokim stropom)Neolitsko posu e moravska e ka
Neolitsko posuđe, Moravska, Češka zrake obasjavaju oltarni kamenEnska figurina bo ica plodnosti vis 16 cm pe ena glina cernavode rumunija nacionalni muzej bukure t
Ženska figurina – Božica plodnosti, vis. 16 cm, pečena glina, Cernavode Rumunija, Nacionalni muzej Bukurešt


Butmirska vaza glina, Cernavode Rumunija, Nacionalni muzej Bukurešt(motiv S spirale)Motivi u vidu spirala u obliku slova C i S, koji su doživjeli pravi procvat,  redovno se javljaju na loptastim vazama, a rjeđe na loptastim vazama sa visokim cilindričnim vratom. Plastične spirale često su ukrašene crvenom ili bijelom inkrustracijom. Najčešće je dobro uglačana okolna površinaprekrivena crvenom bojom. Trakasti motivi su preuzeti iz prethodne faze, ali variraju u mnogo bogatijim kombinacijama, a upotreba bijele inkrustracije je češća. Najdekorativniji su motivi u vidu meandra, vučijih zuba, i u vidu slova K. Od svih istovremenih naselja u Butmiru se najviše razvio strogigeometrijski stil, a pravolinijski motivi se javljaju u najviše varijacija.


Arheolo ki nalazi tabla xl benac obre ii neolitsko naselje butmirske grupe na gornjem polju
Arheološki nalazi Tabla XL (Benac, “Obre II: Neolitsko naselje butmirske grupe na Gornjem polju”)


Remek-djelo halštatskog razdoblja - Sunčeva kola, Trundholm, dužina 60 cm, oko 1100 - 550. god. p.n.e. Nationalmuseet, Kopenhagen


Votivna kola iz dupljaje kod beograda 16 st p n e
Votivna kola iz Dupljaje kod Beograda, 16 st. p.n.e. Trundholm, dužina 60 cm, oko 1100 - 550. god. p.n.e. Nationalmuseet, Kopenhagen


ad