slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHUYÊN NGÀNH : K? TOAN DOANH NGHI?P ?? TÀI : K? TOÁN V?N B?NG TI?N VÀ CÁC KHO?N ??U T? NG?N H?N T?I CÔNG TY PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHUYÊN NGÀNH : K? TOAN DOANH NGHI?P ?? TÀI : K? TOÁN V?N B?NG TI?N VÀ CÁC KHO?N ??U T? NG?N H?N T?I CÔNG TY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

CHUYÊN NGÀNH : K? TOAN DOANH NGHI?P ?? TÀI : K? TOÁN V?N B?NG TI?N VÀ CÁC KHO?N ??U T? NG?N H?N T?I CÔNG TY - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

CHUYÊN ĐỀ TÔT NGHIỆP. CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOAN DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY. Đơn vị thưc tập : C ÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THỦY PHÚC Địa chỉ : T Ổ 31 HÒA CƯỜNG NAM – Q. HẢI CHÂU – TP ĐÀ NẴNG. NỘI DUNG ĐỀ TÀI. Gồm 3 chương :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHUYÊN NGÀNH : K? TOAN DOANH NGHI?P ?? TÀI : K? TOÁN V?N B?NG TI?N VÀ CÁC KHO?N ??U T? NG?N H?N T?I CÔNG TY' - MikeCarlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CHUYÊN ĐỀ TÔT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH :KẾ TOAN DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY

Đơn vị thưc tập: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THỦY PHÚC

Địa chỉ: TỔ 31 HÒA CƯỜNG NAM – Q. HẢI CHÂU – TP ĐÀ NẴNG

slide2

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài

Chương 2: THỰC TRẠNG VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY THỦY PHÚC

Chương3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC

KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY THỦY PHÚC

slide3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Khái niệm về vốn bằng tiền

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

1.2. Kế toán tiền mặt

1.3. Kế toán tiền gởi ngân hàng

1.3.1. Nguyên tắc hạch toán “tiền gửi ngân hàng”

1.3.2. Kế toán chi tiết “tiền gửi ngân hàng ”

1.4. Tài khoản tiền đang chuyển

1.4.1. Khaïi niãûm:

1.4.2. Kãú toaïn caïc khoaín tiãön âang chuyãøn

1.5. Phương pháp hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn.

1.5.1. Khái niệm

1.5.2. Nguyên tắc hạch toán

1.5.3. Kế toán chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn

1.5.4. Kế toán tổng hợp các khoản đầu tư ngắn hạn

slide4

Chương 2:THƯC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Giới thiệu về đơn vị thực tập

Công ty TNHH Tư vấn - đào tạo và xây lắp điện Thủy Phúc là đơn vị được thành theo luật doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng từ năm 2007 cho đến nay và được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3202002373 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/05/2007.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn - đào tạo và xây lắp điện Thủy Phúc.

Có trụ sở đăng ký: Tổ 31 khu dân cư Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

slide5

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY

Chức năng:Sản phẩm chủ yếu của công ty là tư vấn xây dựng và xây lắp điện công trình, cầu công, đê kè, thuỷ Lợi …vì vậy công ty có chức năng là hoàn thành đảm bảo chất lượng công trình nhận thầu

Quyền hạn:Công ty có quyền sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lúc khác do các thành viên góp vốn. Có quyền tuyển dụng và thuê mướn, lựa chọn

các hình thức trả lương, với nhu cầc sản xuât kinh doanh trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển.

. Nhiệm vụ:Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng nghành nghề,

- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh.Chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật Về sản phẩm dịch vụ.

- Xây dưng chiến lựơc kế hoạch phát triến sán xuất kinh doanh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của công ty

- Thực hiện nghĩa vụđối với người lao đông theo quy định của pháp luật.

.

slide6

Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng tổng hợp

Phòng KH KT

Phòng tài chính

Đội khảo sát

P.Thiết kế lưới điện

P.Thiết kế nguồn điện

Phòng giám sát

Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY THỦY PHÚC

slide7

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN VỐN BĂNG TIỀN VÀ THANH TOÁN

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN VẬT TƯ TSCĐ

KẾ TOÁN CÁC ĐỘI

CẤU BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Sơ đồ bộ máy kê toán của Công ty

Quan hệ thông tin

Quan hệ chỉ đạo

slide8

HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THỦY PHÚC

SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THEO HÌNH THỨC “CHƯNG TỪ GHI SỔ”

Chứng từ gốc

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Sổ quỹ

Bảng kê chi tiết

Sổ đăng ký chứng từ

Chứng từ ghi sổ

Bảng tổng hợp chi tiết

Sổ cái

Bảng cân đối

kế toán

*Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi định kỳ

Ghi đối chiếu

Báo cáo tài chính

tr nh t ghi s
*Trình tự ghi sổ:
 • Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra để lập chứng từ ghi sổ hoặc lập bảng chứng từ gốc trên cơ sở đó để lập chứng từ ghi sổ cho kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán duyệt rồi chuyển cho kế toán trưởng đăng ký chứng từ ghi rõ sổ và các sổ thẻ kế toán chi tiết.
 • Cuối tháng kế toán tiến hành công sổ phát sinh nợ số phát sinh có và tính số dư của từng tài khoản sau đó đối chiếu đúng với số lượng trên Sổ cái. Kế toán lập cân đối tài khoản.
m t s chi ti t kh c
*.Một số chi tiết khác:
 • -Công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 • -Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
d tr nh t lu n chuy n ch ng t ghi s
d.Trình tự luân chuyển chứng từ ghi sổ:
 • -Bước 1: Hằng ngày NV kế toán phụ trách từng phần hành căn cứ vào các chứng từ gốc: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, giấy đề nghị tạm ứng hợp lệ hợp pháp KT tiến hành vào sổ quỹ tiền mặt.
 • -Bước 2: Căn cứ vào sổ quỹ tiền mặt sau khi đã kiểm tra xong thì KT tiến hành ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại của phiếu thu, phiếu chi cuối tháng hoặc định kỳ căn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại mà lên CTGS để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ cái.
 • -Bước 3: Định kỳ hoặc cuối tháng kế toán tiền hành khóa sổ tính tổng số tiền phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính tổng số phát sinh nợ và số phát sinh có, số dư của từng tài khoản trên sổ cái.
 • -Bước 4: Căn cứu vào sổ cái lập bảng cân đối kế toán.
 • -Bước 5: Cuối mỗi kỳ kế toán, từ sổ kế toán chi tiết kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết. Sau đó ghi đối chiếu số liệu ghi trên sổ cái với số liệu ghi trên bảng tổng hợp chi tiết.
 • -Bước 6: Cuối năm căn cứ vào số liệu trên bảng câo đối kế toán và bảng tổng hợp chi tiết kế toán lập bảng báo cáo tài chính.
slide12

* Kế toán thu chi tiền mặt:

NV1: Ngày 08/09/2009 Nguyễn Đình Thuận tạm ứng đi công tác số tiền là 2.000.000đồng.

Công ty TNHH TV-ĐT và XLĐ Thủy Phúc

Tổ 31, KDC Hòa Cường Nam - Đà Nẵng

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày 08 tháng 09 năm 2009

Kính gởi:Giám đốc công ty TNHH TV-ĐT và XLĐ Thủy Phúc

Tôi tên là: Nguyễn Đình Thuận

Địa chỉ: Phòng tổ chức hành chính.

Đề nghị tạm ứng số tiền: 2.000.000đ (Viết bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

Lý do tạm ứng: Đi công tác

Thời hạn thanh toán: 15 ngày.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 09 năm 2009

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán thanh toán Người tạm ứng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

slide13

*Sau đó thủ quỹ viết phiếu chi:

Công ty TNHH TV-ĐT và XLĐ Thủy Phúc Số 01/C

Tổ 31, KDC Hòa Cường Nam - Đà NẵngNợ TK 141: 2.000.000đ

Có TK 111: 2.000.000đ

PHIẾU CHI

Ngày 08 tháng 09 năm 2009

Tôi tên là: Nguyễn Đình Thuận

Địa chỉ: Phòng tổ chức hành chính.

Lý do chi: Tạm ứng đi công tác

Số tiền: 2.000.000đ (Viết bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

Kèm theo: Giấy đề nghị tạm ứng.

Ngày 08 tháng 09 năm 2009

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 141: 2.000.000đ

Có TK 111: 2.000.000đ

slide14

Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán ghi

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Tháng 09 năm 2009

ĐVT: Đồng

slide15

CÔNG TY TNHH TV-ĐT&XLĐ THỦY PHÚC BK01

Tổ 31-KDC Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng

BẢNG KÊ GHI NỢ TK111, GHI CÓ CÁC TK LIÊN QUAN

Tháng 9 năm 2009

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 09 năm 2009

Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

slide16

CÔNG TY TNHH TV-ĐT&XLĐ THỦY PHÚC BK02

Tổ 31-KDC Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng

BẢNG KÊ GHI CÓ TK111, GHI NỢ CÁC TK LIÊN QUAN

Ngày 31 tháng 9 năm 2009

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 09 năm 2009

Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

slide17

CÔNG TY TNHH TV-ĐT&XLĐ THỦY PHÚC

Tổ 31-KDC Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng

CHỨNG TỪ GHI SỔ - GHI NỢ TK 111 Số 01/CTGS

Ngày 31 tháng 09 năm 2009

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2009

Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

slide18

CÔNG TY TNHH TV-ĐT&XLĐ THỦY PHÚC

Tổ 31-KDC Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng

CHỨNG TỪ GHI SỔ - GHI NỢ TK 111 Số 02/CTGS

Ngày 31 tháng 09 năm 2009

slide19

*Sau khi xong chứng từ ghi sổ, kế toán đối chiếu số liệu để ghi vào sổ cái và cũng là mẫu cuối cùng của kế toán tiền mặt tại quỹ.

CÔNG TY TNHH TV-ĐT&XLĐ THỦY PHÚC

Tổ 31-KDC Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng

SỔ CÁI

Tên TK: Tiền mặt - 111

Tháng 09 năm 2009

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 09 năm 2009

Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

slide20

GIẤY BÁO NỢ

Bảng kê TGNH

Chứng từ ghi sổ

Sổ cái

GIẤY BÁO CÓ

 • .Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Cách hạch toán tương tự như hạch toán tiền mặt
 • TK sử dụng: TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”
 • -Chứng từ sử dụng:
 • +Ủy nhiệm chi: Được thành lập 4 liên
 • +Ủy nhiệm thu: Được thành lập 4 liên
 • +Giấy báo nợ
 • +Giấy báo có
 • +Giấy nộp vào ngân sách bằng chuyển khoản được lập 6 liên
 • -Sổ sách kế toán
 • +Số tiền gửi ngân hàng
 • +Chứng từ ghi sổ
 • +Sổ cái TK 112
 • *Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng
slide21

CHƯƠNG III:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY THỦY PHÚC

 • 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY
 • 3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.2. Đánh giá về kế toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn taị công ty
 • 3.1.3.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán (Chứng từ, sổ kế toán…)
 • 3.1.3.2. Về quy định hạch toán, quản lý và bảo quản các loại tiền. Nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn bằng tiền.
 • 3.1.3.3. Về phương pháp kế toán
 • 3.2. CÁC BIỆN PHÁP BẢN THÂN NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG TIỀN, ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY.