s awomir jacek urek kszta cenie kulturalno literackie warsztaty l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sławomir Jacek Żurek Kształcenie kulturalno-literackie (warsztaty) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sławomir Jacek Żurek Kształcenie kulturalno-literackie (warsztaty)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Sławomir Jacek Żurek Kształcenie kulturalno-literackie (warsztaty) - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Sławomir Jacek Żurek Kształcenie kulturalno-literackie (warsztaty). Ogólnopolska konferencja „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski” Lublin, 6-7 listopada 2008 r. WIZJA OGÓLNA KSZTAŁCENIA KULTURALNO-LITERACKIEGO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sławomir Jacek Żurek Kształcenie kulturalno-literackie (warsztaty)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s awomir jacek urek kszta cenie kulturalno literackie warsztaty

Sławomir Jacek ŻurekKształcenie kulturalno-literackie(warsztaty)

Ogólnopolska konferencja „Nowa podstawa programowa kształcenia

ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski”

Lublin, 6-7 listopada 2008 r.

wizja og lna kszta cenia kulturalno literackiego
WIZJA OGÓLNA KSZTAŁCENIA KULTURALNO-LITERACKIEGO
 • Uczeń to świadomy uczestnik procesów komunikacyjnych
 • odbiera i tworzy wypowiedzi
 • w odbieranych komunikatach
 • wykorzystuje zawarte informacje
 • Uczeń to odbiorca i uczestnik kultury
 • analizuje i interpretuje teksty kultury
 • Uczeń czyni to na podstawie zdobytych wiadomości
 • z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze
slide3

Spis lektur obejmuje

nie tylko dzieła literackie,

lecz także inne teksty kultury!

teksty kultury
TEKSTY KULTURY
 • każdy wytwór kultury stanowiący całość, uporządkowany według określonych reguł, np.
 • tekst literacki
 • spektakl teatralny
 • film
 • dzieło sztuki malarskiej
 • wszelkie działania artystyczne realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy
slide5

Najważniejszym tekstem kultury na lekcji języka polskiego jest tekst literacki!

Nauczyciel musi mieć jednak świadomość, że

dzieło literackie nie jest już podstawowym przedmiotem przeżyć estetycznych dziecka.

slide6

W polskiej szkole są więc

arcydzieła literatury,

lecz brakuje ich czytelników!

slide8
Należy przede wszystkim prowadzić działania dydaktyczne

mające na celu inicjację kulturową dziecka

w świat tekstów literackich.

na co nale y zwraca szczeg ln uwag w analizie i interpretacji tekst w kultury
NA CO NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W ANALIZIE I INTERPRETACJI TEKSTÓW KULTURY?

Uwaga

Na wszystkich etapach kształcenia należy pamiętać,

że to przede wszystkim od nauczyciela zależy,

które teksty literackie oraz inne teksty kultury

poznają uczniowie!

szko a podstawowa klasy iv vi ucze powinien

Trzeba mu pozwolić o dziele sztuki mówić!

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY IV-VI)Uczeń powinien:

Należy operować tylko podstawowymi kategoriami!

Należy kształtować świadomość wielowarstwowości każdego dzieła sztuki!

Trzeba wprowadzać go w świat aksjologiczny i etyczny!

gimnazjum ucze powinien

Trzeba kształtować umiejętność syntetycznego spojrzenia na dzieło!

GIMNAZJUMUczeń powinien:

Należy kształtować instrumentarium analityczne!

Należy kształtować świadomość potrzeby kontekstualnego odbioru działa (również poprzez pamięciowe opanowywanie fragmentów arcydzieł)!

Trzeba nauczyć posługiwania się terminologią aksjologiczną, etyczną i estetyczną!

szko a ponadgimnazjalna ucze powinien

Trzeba kształtować umiejętność osadzania dzieła w kontekście historii literatury!

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNAUczeń powinien:

Należy aktywnie używać instrumentarium analitycznego!

Należy systematycznie rozszerzać konteksty interpretacyjne, również poprzez korelację międzyprzedmiotową!

Trzeba pomagać w procesie budowania świata wartości!

inne teksty kultury24
INNE TEKSTY KULTURY

Szkoła ponadgimnazjalna