Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

MikeCarlo
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diapositiva 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diapositiva 1

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Diapositiva 1
115 Views
Download Presentation

Diapositiva 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  4. LAm es la leucemia aguda ms freqent en ladult (80% dels casos) amb dos pics dincidncia mxima entre els 25-30 i el 60-80 anys. La incidncia anual es de 2,3 casos/100000 pero s menor en menors de 30 anys (<1/100000) i major en >80 anys (15/100000) LAm es la leucemia aguda ms freqent en ladult (80% dels casos) amb dos pics dincidncia mxima entre els 25-30 i el 60-80 anys. La incidncia anual es de 2,3 casos/100000 pero s menor en menors de 30 anys (<1/100000) i major en >80 anys (15/100000)

  6. Aproximadament el 70% dels casos presenten alteracions cromosmiques al diagnstic.Aproximadament el 70% dels casos presenten alteracions cromosmiques al diagnstic.

  7. El quadre clnic de presentaci de les LAM es basa en: a.Invasi tissular produida per la proliferaci neoplsica b.Fracs de la hemtopoiesi normalEl quadre clnic de presentaci de les LAM es basa en: a.Invasi tissular produida per la proliferaci neoplsica b.Fracs de la hemtopoiesi normal

  9. No sobserva reordenament ni delecci MLLNo sobserva reordenament ni delecci MLL

  16. Resulta de la lisis cel.lular per quimioterpia, i produeix desequilibris electroltics i fallada aguda renal. s ms freqents en tumors altament proliferatius. El risc incrementa amb la insuficincia renalResulta de la lisis cel.lular per quimioterpia, i produeix desequilibris electroltics i fallada aguda renal. s ms freqents en tumors altament proliferatius. El risc incrementa amb la insuficincia renal

  19. Posaconazol tamb est indicat en la profilaxi de infeccions fngiques invasores en els segents malalts: malalts que reben quimioterpia de remissi-inducci per a leucmia mieloide aguda o sndromes mielodisplsics amb risc elevat de neutropnia prolongada i que presentin risc elevat dinfecci fngica invasora Malalts sotmesos a TPH que reben tractament immunosupressor per a malaltia de lempelt contra lhoste i que presentin risc elevat dinfecci fngica invasora Estudi: Posaconazol va demostrar una eficcia similar al fluconazol en la prevenci de IFI, per s superior en la prevenci de aspergillosi invasora en pacients dalt risc sotmesos a TPH. Inhibidor enzimtic CFT sinclou en guia el posaconazol per a la profilaxi d infeccions fngiques invasores en malalts que reben QT de remissi-inducci per a LMA o SMD amb risc elevat de neutropnia prolongada i que presentin risc elevat dinfecci fngica invasora Posaconazol tamb est indicat en la profilaxi de infeccions fngiques invasores en els segents malalts: malalts que reben quimioterpia de remissi-inducci per a leucmia mieloide aguda o sndromes mielodisplsics amb risc elevat de neutropnia prolongada i que presentin risc elevat dinfecci fngica invasora Malalts sotmesos a TPH que reben tractament immunosupressor per a malaltia de lempelt contra lhoste i que presentin risc elevat dinfecci fngica invasora Estudi: Posaconazol va demostrar una eficcia similar al fluconazol en la prevenci de IFI, per s superior en la prevenci de aspergillosi invasora en pacients dalt risc sotmesos a TPH. Inhibidor enzimtic CFT sinclou en guia el posaconazol per a la profilaxi d infeccions fngiques invasores en malalts que reben QT de remissi-inducci per a LMA o SMD amb risc elevat de neutropnia prolongada i que presentin risc elevat dinfecci fngica invasora

  20. 06/07 vanco 17,4, Cr 49 11/07 vanco 18,4, Cr 60 13/07 vanco 21,3, Cr 63 18/07 vanco 20,4, Cr 67 perfussi cont (18-30) 25/07 vanco 18, Cr 65 06/07 vanco 17,4, Cr 49 11/07 vanco 18,4, Cr 60 13/07 vanco 21,3, Cr 63 18/07 vanco 20,4, Cr 67 perfussi cont (18-30) 25/07 vanco 18, Cr 65

  22. MO: sobt mitjantant puncions mltiples de les cretes ilaques posteriors, anteriors i ocasionalment esternon o meseta tibial Sang perifrica: obtinguts mitjanant afresis desprs de movilitzaci del PH cap a SP amb CSF, quimioterpia (en auto TPH) o els dos Cord umbilical: es recullen per punci de la vena umbilical immediatment desprs del part. 70-120 ml de sang Fetge fetal: es disgrega el fetge de fetus procedents daborts fins a obtenir suspensions cellular q incloen el PHMO: sobt mitjantant puncions mltiples de les cretes ilaques posteriors, anteriors i ocasionalment esternon o meseta tibial Sang perifrica: obtinguts mitjanant afresis desprs de movilitzaci del PH cap a SP amb CSF, quimioterpia (en auto TPH) o els dos Cord umbilical: es recullen per punci de la vena umbilical immediatment desprs del part. 70-120 ml de sang Fetge fetal: es disgrega el fetge de fetus procedents daborts fins a obtenir suspensions cellular q incloen el PH

  23. Malalties dorigen medullar en q el tt convencional ofereixi una curabilitat < 25% Leucmies agudes: TPH es realitza en la 1 RC desprs duna quimioterpia citoreductora mxima Malalties dorigen medullar en q el tt convencional ofereixi una curabilitat < 25% Leucmies agudes: TPH es realitza en la 1 RC desprs duna quimioterpia citoreductora mxima

  24. Allo TPH mieloablatiu: eradicaci de la clona mlaigne, immunosupressi p permetre limplant funcional i permanent, acceptable MRT Allo TPH no mieloablatiu. Menor capacitat eradicadora, intensa immunosupressi potTPH p obtenir u quimerisme mixte o complert, nulla o mnima MRTAllo TPH mieloablatiu: eradicaci de la clona mlaigne, immunosupressi p permetre limplant funcional i permanent, acceptable MRT Allo TPH no mieloablatiu. Menor capacitat eradicadora, intensa immunosupressi potTPH p obtenir u quimerisme mixte o complert, nulla o mnima MRT

  26. Metabolisme heptic Omeprazol: inhibidor CYP ? canvi a ranitidina Paracetamol: metab p glutation ? disminueix el glutation ? augmenta la toxicitat per busulfMetabolisme heptic Omeprazol: inhibidor CYP ? canvi a ranitidina Paracetamol: metab p glutation ? disminueix el glutation ? augmenta la toxicitat per busulf

  28. Propietats Farmacocintiques: Bu poc soluble en aigua ? PK variable 26% Pacients: Absorci retardada o Eliminaci perllongadaPropietats Farmacocintiques: Bu poc soluble en aigua ? PK variable 26% Pacients: Absorci retardada o Eliminaci perllongada

  31. s necessria previa inducci en el rc duna situaci dimmunosupressi per permetre la supervivncia de les cllules del donant. Indicacions: confirmaci de limplant, diagnstic de fallida de linjert, monitoritzaci de linjert i de lhematopoiesi, demostaci de lorigen genotpic de neoplsies posttransplatament s necessria previa inducci en el rc duna situaci dimmunosupressi per permetre la supervivncia de les cllules del donant. Indicacions: confirmaci de limplant, diagnstic de fallida de linjert, monitoritzaci de linjert i de lhematopoiesi, demostaci de lorigen genotpic de neoplsies posttransplatament

  32. Profilaxis EICH: MTX 10mg/m2 (+1,+3,+6) FOLINAT CLCIC 10mg/m2 (+2,+4,+7) Profilaxis EICH: MTX 10mg/m2 (+1,+3,+6) FOLINAT CLCIC 10mg/m2 (+2,+4,+7)

  33. Profilaxis EICH: MTX 10mg/m2 (+1,+3,+6) FOLINAT CLCIC 10mg/m2 (+2,+4,+7) CyA (dia -2) Profilaxis EICH: MTX 10mg/m2 (+1,+3,+6) FOLINAT CLCIC 10mg/m2 (+2,+4,+7) CyA (dia -2)

  40. DERMA 17/06/08 OD: EICH liquenoide crnic. Tractament: Lexxema emulsi 08/07/08. Fibrogastroscopia per sospita dEICH GI vs CMV. Resultat: Candidiasis esofgica + gastritis lleu. Descartat CMV. Tractament: fluconazol 200 mg/dia 25/07/08: CsA 25 mg/48h. 18/08/08: Stop CyA 26/08. RC. IF-EMR 0,26 %, 100% donant (MO, SP en subpoblacions) 17/10/08: TAC (15/10): ndul nic com a possible infecci fngica invasiva (IFI). Inici voriconazol. 28/10/08: EICH ben control.lat. Quimera 100% donant en MO. RC. 11/11/08. Sol.licitud ds compassiu IMATINIB per a BO