slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mars 20 1 0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mars 20 1 0

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Mars 20 1 0 - PowerPoint PPT Presentation


 • 672 Views
 • Uploaded on

PROCESI I CERTIFIKIMI TË PYJEVE NË KOSOVË Aktivitetet e Grupit p ë r Zhvillimin e Standardeve Nacionale të FSC Programi për N dërmarrjet P rivate në Kosovë (KPEP) i USAID -it. Hysen Shabanaj. Mars 20 1 0.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mars 20 1 0


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROCESI I CERTIFIKIMI TË PYJEVE NË KOSOVËAktivitetet e Grupit për Zhvillimin e Standardeve Nacionale të FSC Programi për Ndërmarrjet Private në Kosovë (KPEP) i USAID-it

Hysen Shabanaj

Mars 2010

Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë detyrimisht pikëpamjet e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

inicimi i procesit t certifikimit n k osov
Nisur në maj të vitit 2006 nga USAID/KCBS

Pranuar nga MBPZHR-ja dhe grupet e tjera të interesit.

Vazhduar me procesin nga USAID/ KPEP në shkurt të vitit 2009

Sipas kritereve të FSC-së janë identifikuar grupet e interesit dhe është themeluar Grupi Punues

Inicimi i procesit të certifikimit në Kosovë
aplikimi p r akreditimin
Aplikimi për akreditimin
 • Aplikacioni për FSC është kompletuar dhe dërguar në qershor 2009
  • Plani i punës, Buxheti dhe Termat e Referencës
 • Forumi konsultativ (51 anëtarë), kryesuesi dhe këshilltari janë pranuar
 • GZHSzyrtarisht është akredituar nga FSC në shtator 2009
 • Perfaqësuesi i FSC Richard Robertson është ftuar të vizitojë dhe të përcjellë punën e GZHS në Kosovë.
procesi i hartimit t standardit t fsc s
Është kompletuar ne nëntor 2009

Teksti i standardit + pjesë të tjera shtesë

Ne dhjetor 2009 draft-standardi i parë 1.1. është dërguar për shqyrtim në një periudhë 60 ditore

Pesë takime informative janë mbajtur në qytete të ndryshme (Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Prishtinë)

Është përdorur forma standarde për komente

Janë pranuar pesë komente të shkruara

Punëtoria e parë kombëtare u mbajt më 23 shkurt 2010 dhe u kompletua drafti i dytë 2.0.

Procesi i hartimit të standardit të FSC-së
aktivitetet e ardhshme
Testimi i standardit ne terren (nga organi certifikues) në prill 2010

Raporti pas testimit-rishikimi i draft-standardit pas testimit

Drafti pas testimit do t’iu dërgohet në diskutim publik anëtarëve të forumit konsultativ(60 ditë)

Organizimi i punëtorisë së dytë kombëtare (fundi iqershorit) ku do të ftohen edhe përfaqësuesit e FSC-ës

Drafti i para-aprovuar do t’i dërgohet FSC në korrik 2010

Korrigjime nga FSC  

Aktivitetet e ardhshme
aktivitetet e ardhshme7
Aktivitetet e ardhshme
 • Angazhimi i GZHS-ve ne zbatimin e planit të punës
 • Organizimi i punëtorisë së tretë nacionale
 • Mars 2011, akreditimi i standardit të FSC-së për Kosovën
 • Promovimi i vlerave të FSC-së dhe certifikimit
 • Zgjerimi i zonave pyjore me FSC certifikatë
 • Hartimi i hapave të ri të GZHS-ve
objektivi
Objektivi
 • Tetor 2011, dy njësi të menaxhimit të certifikuara
 • Tetor 2011, 5-7 kompani përpunues të drurit të certifikuar me Certifikatë të Kompetencës
 • Sigurimi me lëndë të certifikuar përpunuesit e drurit
 • Vende të reja pune dhe valorizim I vlerave të produkteve të drurit
 • Mundësi përpunueseve të drurit qasje në tregjet e jashtme