setningsledd l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Setningsledd: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Setningsledd:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Setningsledd: - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

Setningsledd:. Verbal, subjekt, objekt, indirekte objekt, predikativ, adverbial, konjunksjonal, subjunksjonal. Vi henter materiale fra ordklasser når vi lager setninger. Hvert setningsledd består av ”stoff” fra en eller flere ordklasser. Setning:. Ei ordrekke som består av verbal og subjekt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Setningsledd:' - Mia_John


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
setningsledd

Setningsledd:

Verbal, subjekt, objekt, indirekte objekt, predikativ, adverbial, konjunksjonal, subjunksjonal.

slide2

Vi henter materiale fra ordklasser når vi lager setninger. Hvert setningsledd består av ”stoff” fra en eller flere ordklasser.

setning
Setning:
 • Ei ordrekke som består av verbal og subjekt.
 • Helsetning: ei setning som kan stå alene og gi grammatisk mening.
 • Leddsetning: ei setning som står inne i helsetninga som setningsledd eller som del av setningsledd.
eksempel
Eksempel:
 • Per Sundnes leder programmet.
 • Per Sundnes leder det.
 • Karl Ove Knausgård skrev romanen.
 • Karl Ove Knausgård skrev den.
slide5

Vibeke har mange venner.

 • Ellen smiler.
 • Mette liker tørrfisk.
verbal
Verbal
 • er det viktigste leddet i setninga, det som bygger den.
 • Verbal er alltid dannet av ordklassen verb.
 • Verbalet kan være enkelt eller sammensatt.

Eksempel: leder- ledet – har ledet- vil lede

 • skriver – skrev – har skrevet – vil skrive
verbets tider
Verbets tider
 • er det lurt å pugge. Det er morsomt å kunne dem.
 • Se eget ark.
setningsledd8
Setningsledd:
 • Ord som utgjør et setningsledd har disse egenskapene:
 • De kan sammen flyttes til første plass i setninga uten at setninga blir ugrammatisk eller skifter grunnleggende betydning. (tematisering)
 • De kan byttes ut med et erstatningsord uten at setninga blir ugrammatisk. (Bruk av pro-ord)
subjekt
Subjekt:
 • Subjektet er et nominalt ledd. (Merk at substantiv og pronomen heter n i spillene).
 • Ofte er subjektet den som utfører verbalhandlinga, men ikke alltid.
 • Subjektet kommer (nesten) alltid rett foran eller rett etter verbalet i fortellende setninger.
 • Når vi skal finne subjektet, spør vi: Hvem eller hva pluss verbalet.
formelt subjekt
Formelt subjekt
 • Det regner og blåser i dag.
 • Det ble sendt ut mange invitasjoner til festen.

I og med at alle norske setninger må ha

subjekt, bruker vi det som subjekt når vi

ikke har noe subjekt med innhold.

formelt subjekt11
Formelt subjekt:
 • Ytringer om vær og temperaturer
 • Passiv-setninger
 • I setninger med egentlig subjekt.
 • Eksempel: Det kommer en pike gående.
 • Det sto et digert troll og sperret veien for ham.
direkte objekt
Direkte objekt:
 • Det er vanlig å dele objektene i direkte objekt og indirekte objekt.
 • Når vi skal finne objektet, kan vi spørre hva/hvem pluss verbalet pluss subjektet.
eksempel13
Eksempel
 • Torvald Steen skrev romanen Det lengste svevet i 2008.
 • Verbalet er alltid verbet som enten står i finitt form (presens, preteritum) eller en sammensatt form der hjelpeverbet er finitt. Her: preteritum.
 • Hvem skrev romanen? Torvald Steen, subjekt.
 • Hva skrev Torvald Steen? romanen Det lengste svevet er direkte objekt.
indirekte objekt
Indirekte objekt:
 • Dersom ei setning inneholder mer enn et objekt, er det første objektet et indirekte objekt. Det indirekte objektet er den, det eller de som handlinga skjer til fordel for eller til ulempe for. Det indirekte objektet betegner ofte personer eller firmaer, osv.
 • Gammelt uttrykk: omsynsledd eller hensynsledd.
 • Eksempel: Torvald Steen gav oss en leseropplevelse med boka Vekten av snøkrystaller. Nå har han gitt oss fortsettelsen.
predikativ
Predikativ
 • Verb som regnes som uselvstendige tar predikativ når vi stiller ”objektspørsmålet”. Slike verb er: være, bli, hete, synes, kalles, anses som, regnes som/for, døpes, osv.
 • Eksempel: Kristian Valen er en norsk komiker. Et band fra Bodø heter Kråkesølv.
adverbial
Adverbial
 • Et adverbial kan være et adverb, et preposisjonsuttrykk eller til og med et substantiv. (Jeg kom hjem søndag.) Det kan også være en leddsetning. Adverbialet gir oss utfyllende opplysninger om tid, sted, årsak, osv i forhold til verbalhandlingen.
 • Når vi skal finne adverbialet spør vi:
 • Når/hvor/hvordan/hvorfor pluss verbalet pluss subjektet pluss objektet.
adverbial eksempel
Adverbial – eksempel:
 • Når skrev Torvald Steen romanen Vekten av snøkrystaller?
 • Svar: I 2006: adverbial. Dessuten er leddet et preposisjonsuttrykk, og det er nok en grunn til å analysere det som adverbial.
et eksempel til
Et eksempel til:
 • Alexander Rybak vant konkurransen i Moskva i 2009.
 • Her har vi to adverbialer: i Moskva
 • og: i 2009
konjunksjonal
Konjunksjonal
 • Konjunksjonal er en konjunksjon som står som setningsledd.
 • Eksempel: Men Torvald Steen skrev romanen Vekten av snøkrystaller.
 • Og Maria Arredondo går videre.
subjunksjonal
Subjunksjonal:

Eksempel:

 • Han visste at Torvald Steen hadde skrevet en ny roman.
 • Torvald Steen skrev romanen som dere alle har lest.
 • Da Torvald Steen hadde skrevet denne romanen, var han nok litt spent.
subjunksjonal21
Subjunksjonal
 • er et lite ord som innleder leddsetninger
 • Eksempel: at, som, osv.
tematisering
Tematisering
 • Alle setningsledd kan stå i forfeltet (først) i norske setninger. Når vi setter et annet ledd i forfeltet enn subjektet, kalles det tematisering.
 • Flytteprøva går ut på å finne ut hvilke ord som hører sammen og utgjør et setningsledd. Denne utføres nettopp ved tematisering.
leddrekkef lge og andre grammatiske trekk
Leddrekkefølge og andre grammatiske trekk
 • SVO-språk:
 • Adjektivet står foran substantivet (god bok)
 • Genitiven står foran eller etter hovedordet: bilen hennes, hennes bil
 • Relativsetninga står etter korrelatet
 • Eksempel: Torvald Steen skrev oppvekstromanen som dere har lest.
leddrekkef lge og andre trekk ved svo spr k
Leddrekkefølge og andre trekk ved SVO-språk
 • Preposisjoner (slik): i senga, på fjorden
 • Bøyde hjelpeverb foran hovedverbet
 • Eksempel: Torvald Steen har skrevet romanen som vi snakker om.
frase
Frase:
 • Grupper av ord som utgjør egne setningsledd eller deler av setningsledd
v2 regelen
V2-regelen

I norsk må verbalet stå på andreplass i alle setninger.

Eksempel:

Jeg spiser tørrfisk hver sommer.

Hvis vi setter et adverbial i forfeltet, må vi foreta en inversjon, det vil si at subjekt og verbal må bytte plass slik at verbalet blir nummer 2.

Hver sommer spiser jeg tørrfisk.