de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie PowerPoint Presentation
Download Presentation
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie. Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie. Opbouw presentatie. Ketenzorg (algemeen) NP-ers UKZ, Nijmegen & Ketenzorg Ketenzorg binnen de kindernefrologie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Jacqueline Knoll

Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie

opbouw presentatie
Opbouw presentatie
 • Ketenzorg (algemeen)
 • NP-ers UKZ, Nijmegen & Ketenzorg
 • Ketenzorg binnen de kindernefrologie
 • De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
definities
Definities

Ketenbeschrijving:Een stapsgewijze beschrijving van de weg die een patiënt (product of proces) doorloopt in de gezondheidszorg waarbij de nadruk ligt op coördinatie en afstemming, het “hoe” is geregeld in een multiprofessionele richtlijn. Het belang van de patiënt staat voorop.Zorgketen:Gestructureerde samenwerking tussen zorgaanbieders waarbinnen een totaalpakket van op elkaar afgestemde zorgvoorzieningen wordt geboden, met als doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces.

aanleiding
Aanleiding
 • Externe ontwikkelingen
  • Meer onderbouwing dat kwaliteit van zorg mede afhankelijk is van de organisatie van zorg
  • Overheid en zorgverzekeraars zetten in op kwaliteit en transparantie
  • Succesvolle projecten in verkorten toegangstijd, kortere doorlooptijden
 • Interne ontwikkelingen
  • Efficiëntie
  • Professional: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs meer in evenwicht brengen
  • Voor de patiënt zijn resultaten zichtbaar in de proces-organisatie over afdelingen heen
doelen
Doelen
 • Verbetering van de kwaliteit van zorg
 • Meer efficiëntie (toegangstijd, doorstroomtijd, ligduur)
 • Verbetering overdrachten binnen en buiten het ziekenhuis
 • Samenwerking in de keten
 • Profilering
 • Taakherschikking waar nodig
werkwijze ukz nijmegen
Werkwijze UKZ Nijmegen
 • Coördinatie en gezamenlijke ontwikkeling (kwaliteitscoördinator en klankbordgroep, multidisciplinair)
 • Vele initiatieven inzichtelijk maken
 • Gebruik maken van kennis en ervaring
 • Prioritering, afstemming en samenwerking
 • Eenduidige en planmatige aanpak
werkwijze per keten 1
Werkwijze per keten (1)
 • Initiatief
 • Projectplan
 • Keteneigenaar, - regisseur, - adviseur
 • Projectgroep
 • Lokale, actuele gegevens verzamelen, incl verbeterpunten
 • Literatuur (optimale) gegevens verzamelen
werkwijze per keten 2
Werkwijze per keten (2)
 • Ketenbeschrijving raadpleegbaar maken
 • Verbeterpunten prioriteren
 • Indicatoren vaststellen
 • Rapporteren (presenteren, publiceren)
 • Toepassen
 • Borgen (indicator feedback, audits)
ketens flowcharts betreft een uitwerking van het onderdeel transitie binnen de keten
Ketens & flowchartsBetreft een uitwerking van het onderdeel transitie binnen de keten
toelichting flowchart werkwijze verantwoordelijke cq bevoegde normen criteria referentie
Toelichting flowchart- Werkwijze- Verantwoordelijke cq bevoegde- Normen / criteria- Referentie
np er ketenzorg
NP-er & ketenzorg
 • Keteneigenaar

Verantwoordelijk voor de beschrijving van de keten

Autorisator van documenten.

Benoeming door clusterbestuur

Is voorzitter van multidisciplinair patiëntenoverleg en/of medisch hoofd

 • Ketenregisseur

case manager: coördinerend persoon die de patiënt volgt en diens belang voorop stelt. Speelt rol bij planning, overdracht en samenwerking

Binnen het UKZ zijn de NP-ers de ketenregisseuren !

ketens binnen het ukz nijmegen
Ketens binnen het UKZ Nijmegen

Kinderurologie

Onco neuro

Prematuren / ECMO

Kinderhartcentrum

Pylorushypertrofie

Bottumoren

Hypoplastisch hartsyndroom

Mitochondriële aandoeningen

Chr. longaandoeningen

Kind met chr.nierinsufficiëntie

ketenzorg kindenefrologie
Ketenzorg & kindenefrologie

4 kindernefrologische centra

(dialyse & niertransplantatie)

 • AMC Amsterdam
 • SKZ Rotterdam
 • WKZ Nijmegen
 • UKZ St Radboud, Nijmegen

* Nijmegen grootste regio, vormt cluster met UMC Groningen

Groningen

Nijmegen

ketenzorg kindernefrologie
Ketenzorg & kindernefrologie
 • De ketenzorg van het kind met een chronische nierinsufficiëntie reikt verder dan de afdeling en/of het UKZ St. Radboud, Nijmegen
 • Samenwerking met:

- Afdeling volwassennefrologie op het gebied van transplantatie (levende donoren programma) en transitie

- Perifere ziekenhuizen in de regio m.b.t. prédialyse & transitie

- UMC Groningen m.b.t. prédialyse en post-transplantatie

 • Processen & procedures binnen de keten moeten op deze samenwerking zijn afgestemd.
de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie16
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
 • Voorzitter multidisciplinaire patiëntenbespreking
 • Kwaliteitszorg / EBP / Ketenregisseur
 • Coördinatie en bewaking kindernefrologische verpleegkundige zorg op verpleegafdeling, polikliniek en dialyse
 • Aandachtgebieden: Prédialyse, PD, TX en transitie

Algemeen

de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie17
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
 • Het klinisch pad van een kind met chronische nierinsufficiëntie

Predialyse

Dialyse

Transplantatie

PD

HD

NP-er kindernefrologie

de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie18
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Predialyse

 • Coördinatie prédialyse traject
 • Voorlichting & informatie ouders en kind
 • Coördinatie regio-informatiedagen

(Nijmegen – Groningen)

 • Poliklinische begeleiding in de prédialyse

fase (medicatie, dieet, acceptatie)

 • Contactpersoon prédialyse patiënten UMC

Groningen

de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie19
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Hemodialyse

Dialyse

Peritoneaaldialyse

 • Coördinatie & supervisie verpleegkundige

PD zorg

 • Opzetten verpleegkundig spreekuur
 • Kwaliteitszorg / EBP
 • Opzetten PD poli UMC Groningen

* Trainingen en dagelijkse PD zorg wordt uitgevoerd door 2 kinderdialyseverpleegkundigen

de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie20
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Hemodialyse

Dialyse

Peritoneaaldialyse

 • Kwaliteitszorg / EBP
 • * Dagelijkse HD zorg is in handen van
 • seniorverpleegkundigen
de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie21
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Transplantatie

 • Coördinatie transplantatietraject levend

donoren

 • Voorlichting & informatie ouders en kind
 • Klinische begeleiding in pré-, per- en post

TX fase

 • Uitvoeren van transplantatiepoli

(kindernefro- en kinderurologisch)

 • Samenwerking met kindernefroloog UMC

Groningen m.b.t. TX patiënten

conclusie
Conclusie
 • Ketenzorg is nauw verbonden met kwaliteitszorg
 • Het is een multidisciplinaire verantwoordelijkheid
 • Verantwoordelijkheden / bevoegdheden van verschillende professionals staan beschreven
 • Beschrijving van een keten leidt tot een probleem- en verbeterinventarisatie en uiteindelijk kwaliteitswinst voor de patiëntengroep.
 • Het is van belang de kwaliteit van de keten te optimaliseren, bewaken en borgen

De NP- er heeft binnen de ketenzorg, van o.a. het kind met een chronische nierinsufficiëntie, een centrale rol als coördinator van zorg en ketenregisseur