Eva melander klinisk mikrobiologi lund
Download
1 / 24

Eva Melander Klinisk mikrobiologi Lund - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Glykopeptidresistens hos stafylokocker. Eva Melander Klinisk mikrobiologi Lund. Glykopeptidresistens hos stafylokocker - mekanismer. Förvärv av vanA-genen, gen kodande för ”fullständig” glykopeptidresistens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eva Melander Klinisk mikrobiologi Lund' - Mia_John


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eva melander klinisk mikrobiologi lund

Glykopeptidresistens

hos stafylokocker

Eva Melander

Klinisk mikrobiologi

Lund


Glykopeptidresistens hos stafylokocker mekanismer
Glykopeptidresistens hos stafylokocker - mekanismer

 • Förvärv av vanA-genen, gen kodande för ”fullständig” glykopeptidresistens

 • Fysiologisk förändring (mekanism ofullständigt känd) som medför en fenotyp med nedsatt känslighet för glykopeptider. Samtliga uppvisar en förtjockad cellvägg


Bild 1
VRSA

 • S aureus som förvärvat vanA-genen, medförande fullständig glykopeptidres.

 • MIC vanko ≥ 32 mg/L

 • 4 fall i världen beskrivna

 • Svårt sjuka pat (njursvikt, diabetes, multikärlsjuka)

 • Samtidigt haft växt av VRE

 • Ingen spridning till familj/sjukvårdskontakter


Bild 1
GISA

 • S aureus med nedsatt känslighet för glykopeptider

 • Fenotyp med fysiologisk förändring

 • Mekanism ofullständigt känd, studier pågår

 • Gemensamt: förtjockad cellvägg

 • Vankomycin fångas och hindras utöva sin effekt


Bild 1
GISA

 • Ses framförallt hos patienter med långvarig vankomycinbeh.

 • Har rapporterats från alla världsdelar

 • Frekvens dock svårbedömd pga oklar definition och svårt med detektion, sannolikt fortfarande relativt sällsynta

 • ?%


Hgisa
hGISA

 • S aureus känsliga för glykopeptider (MIC vanko ≤ 4 mg/L)

 • Subpopulation som uttrycker nedsatt känslighet för glykopeptider (h = heterogena)

 • Mekanism: som GISA, Förtjockad cellvägg

 • Ses framförallt hos patienter med långvarig vankomycinbeh.


Hgisa1
hGISA

 • Har rapporterats från alla världsdelar

 • (0-20 % av MRSA)

 • Frekvens dock svårbedömd pga oklar definition och problem med detektion

 • I UK: 1% av MRSA

 • Sannolikt vanligare än GISA


Gisa hgisa
GISA/hGISA

 • Beroende på fysiologiska förhållanden förefaller fenotypen kunna förändras, inklusive känsligheten för glykopeptider: hGISA ↔ GISA

 • Hittats nästan uteslutande hos MRSA

 • MLST visat hGISA uppkommit i fem pandemiska MRSA kloner

 • Sannolikt provocerats fram pga långdragen exponering för vankomycin

 • Dessutom exp. för subinhibitoriska vanko-konc på grund av rädsla för toxicitet


Svikt vid vankomycinbehandling av s aureus infektioner
Svikt vid vankomycinbehandling av S aureus infektioner

 • Svåra S aureus infektioner (bakteriemi, endokardit, pneumoni): sämre outcome vid beh. med vankomycin jmf med isoxazolylpenicilliner

 • Vanko-behandling av MRSA bakteriemi orsakad av stammar med vanko MIC 1-2 hade betydligt sämre utläkning jmf med stammar med MIC 0,5


Varf r svikt
Varför svikt?

 • Infektioner med stammar med (heterogent uttryck av) nedsatt känslighet för glykopeptider (hGISA/GISA)?

 • Felaktig dosering, subinhibitorsika konc?

 • Dålig vävnadspenetration, subinhib konc?

 • Svikt trots optimerad dosering i relation till MIC


Klinisk svikt kad mortalitet

GISA

Endokardit

Bakteriemi

Sjukhusutbrott GISAklon, hög mortalitet (pneumoni, sinuit, endokardit, bakteriemi)

hGISA

Endokardit

Bakteriemi m hGISA jmf m MRSA: högre risk för terapisvikt, persistens, högre mortalitet

Sjukhusutbrott

Klinisk svikt/ökad mortalitet


Detektion vankomycinresistens befintliga metoder
Detektion vankomycinresistens befintliga metoder

 • Diskdiffusion

 • Etest

 • (Buljongspädning)

 • (Agarspädning)

 • Automatiserade metoder (Vitek mfl)

 • Agar screening med VA eller TP

 • Etest med specialmetod (Makro-metoden)

 • Populationsanalys (PAP-AUC)


Referensmetod pap auc
”Referensmetod”: PAP-AUC

 • 24 tim inkubation i TSB buljong

 • Två spädningar i koksalt; 10-3 & 10-6

 • Stryks på BHIagar innehållande 0.5, 1, 2, 2.5 & 4 mg/L vankomycin

 • Räknar kolonier efter 48 tim i 37°

 • Plottar antalet kolonier (logCFU/ml) mot vanko-konc (ųg/ml)

 • Räknar ut AUC

M Wootton et al. JAC 2001;47:399-403


Referensmetod pap auc1
”Referensmetod”: PAP-AUC

 • För skilja ut GISA, hGISA och GSSA: räknar ut kvot mellan AUC för den stam man önskar mäta delat med motsvarande AUC för hGISA referensstam

 • Kriterier:

  • hGISA: kvot ≥ 0,9

M Wootton et al. JAC 2001;47:399-403


T walsh j mf relse av 7 metoder
T Walsh: Jämförelse av 7 metoder

 • Agar spädning, buljong spädning, Etest 0,5 resp 2,0 McF, två agarscreening metoder (VA/TP), populationsstudier enl Hiramatsu (PS)

 • Dubbelblind studie, 284 MRSA och 45 GISA/hVISA

 • PAP-AUC referensmetod (enl. Wotton et al)

TR Walsh et al. JCM 2001;39(7):2439-44


T walsh j mf relse av 7 metoder1
T Walsh: Jämförelse av 7 metoder

TR Walsh et al. JCM 2001;39(7):2439-44


T walsh j mf relse av 7 metoder2
T Walsh: Jämförelse av 7 metoder

 • Etest 2,0 McF tolkningskriterier:

  • VA ≥ 8 mg/L &TP ≥ 8 mg/L eller

  • TP ≥ 12 mg/L

 • Bedömning av 6 medier mot kända GISA/hGISA: BHI bäst sensitivitet och specifictet

 • = ”makro-metoden”


Ny etest grd
Ny Etest: GRD

 • Glycopeptide Resistance Detection

 • VA och TP på samma Etest remsa

 • Med resp utan näringsämne (”S”)

 • 0,5 McF, MH agar med resp utan blod

 • Avläsning efter 24 resp 48 tim

 • Även test av reproducerbarhet

 • Referens: PAP-AUC

Bolmström Poster ICCAC 2005


Grd test jmf m makometoden
GRD test jmf m makometoden

Detektion

150 stammar: 15 GISA, 60 hGISA,

70 GSSA, QC stammar

Bolmström Poster ICCAC 2005


Grd test jmf m makometoden1
GRD test jmf m makometoden

Reproducerbarhet

Bolmström Poster ICCAC 2005


Vankomycinresistens hos kns
Vankomycinresistens hos KNS

 • Betydligt sämre beskrivet

 • Förekomst av KNS med nedsatt känslighet för glykopeptider rapporterades före GISA

 • Framförallt beskrivet hos S haemolyticus och S epidermidis

 • Samma mekanism som GISA/hGISA

 • Frekvens okänd


Vankomycinresistens hos kns klinisk relevans
Vankomycinresistens hos KNS Klinisk relevans

 • Odlats fram vid infektioner såsom:

  peritonit pga dialys, bakteriemi,

 • Är oftast meticillin- och multiresistenta och därför exponerade för vankomycin-behandling. Borde innebära ökad risk

 • En studie: Pat m PD peritonit orsakad av hGISE. Svikt på vanko-beh.


Hur g r vi vidare
Hur går vi vidare?

 • Är det relevant att leta efter GISA, hGISA, GISE, hGISE?

 • Vilka stammar ska vi i så fall undersöka?

  • Art? Lokal? Meticillinresistens +/-?

 • Vilka metoder för att screena/bekräfta?

  • Agar-metod? Makrometoden? GRDremsa?

 • Vem ska screena/bekräfta?

  • Centralt referenslab? Universitetslab? Samtliga lab?


Hur g r vi vidare1
Hur går vi vidare?

 • Arbetsgrupp:

  Eva Melander, Lund

  Mats Walder, Malmö

  Barbro Olsson-Liljequist, SMI, Stockholm

  Christian Giske, KS, Stockholm

  Robert Skov, SSI, København