Susan alberts
Download
1 / 84

- PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

Susan Alberts. Agenda 19.00 uur: Ontvangst 19.15 uur: Openingswoord door Theo Ploeg, adjunct-directeur Academie Mercuur 19.20 uur: Belastingplan 2010 / Flexibel belonen door Susan Alberts, directeur Loonexpert Nederland 20.15 uur: Pauze 20.30 uur: Arbeidsrecht / ontslagrecht

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Mia_John


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg

Agenda

19.00 uur: Ontvangst

19.15 uur: Openingswoord

door Theo Ploeg,adjunct-directeur Academie Mercuur

19.20 uur: Belastingplan 2010 / Flexibel belonen

door Susan Alberts, directeur Loonexpert Nederland

20.15 uur: Pauze

20.30 uur: Arbeidsrecht / ontslagrecht

door gastspreekster Annemarie Wonink, directeur Flow diensten

21.15 uur: Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip

Fiscale Vereenvoudigingswet 2010

Pensioenwet

door Susan Alberts, directeur Loonexpert Nederland

22.00 uur: Borrel ter afsluiting


Slide3 l.jpg

Ontwikkelingen

Globalisering:

•Verschil in gezinssamenstelling

• Flexibiliteit in contracten, werk(tijden)

• Overheid (fiscus/sociale wetgeving) WAO => WIA

• Flexibel pensioen(?)VUT/prepensioen => Levensloopregeling

• Balans werk-privé

• Deeltijd, Tweeverdieners, kinderopvang (?)

• Individuele wensen

• Afname invloed vakbonden, bedrijfs-CAO

• Mobiliteit

• Nieuwe Zorgverzekeringswet en wet Zorgtoeslag (2006)

• Zorg- en Informatieplicht

• Pensioenwet, ANW - hiaat


Slide4 l.jpg

Ontwikkelingen

Individuele verantwoordelijkheid:

•Deeltijd - WW

• Vergrijzing, Kredietcrisis, Sociale Innovatie

• Kantonrechtersformule

• AOW (67), AOW-hiaat, Pensioengat


Slide5 l.jpg

 • 2003

 • Kerstpakket

 • • Eindloon naar middelloon, beschikbaar premiestelsel

 • • Reiskosten van 28 naar 18 cent

 • • Streep door de PC-privé

 • • Woekerpolis ???


Slide6 l.jpg

Jaar 2009, 2010/2011

• Ziektekosten niet meer onbelast

• Belastingplan 2010/2011

- vereenvoudiging loonstrook

(o.a. werknemersbijdrage)

- fiets, telewerkplek, bedrijfsfitness =>

1,4 % loonsom

- werkkostenregeling 2011


Slide7 l.jpg

Belastingplan 2010

Susan Alberts

Loonexpert Nederland BV


Belastingtarieven l.jpg
Belastingtarieven

2009 2010

n.b. in de eerste 2 schijven zijn volksverzekeringen opgenomen.Slide10 l.jpg

WGA premie

• Premie wordt verdubbeld in 2010

• Wel of niet 50% verhalen

• Soap rondom bruto en netto (omkeerregel)

• Niet verhalen een verworven recht


Slide11 l.jpg

Auto van de zaak

• BPM heffing in 4 jaar CO2 uitstoot

• Bonus-malus en CO2 toeslag per 2010 afgeschaft

• Kleinschaligheidstoeslag voor zeer zuinige auto’s

• Willekeurige afschrijving voor zeer zuinige auto’s (BV)

• Naheffing opvoeren van motorSlide13 l.jpg


Slide14 l.jpg

Overgang naar loon–in met jaar uitgesteld

• loon-over systematiek komt met de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 te vervallen


Slide15 l.jpg

 • Kleine banenregeling

 • Werknemer jonger dan 23 jaar

 • Loon beneden een bepaalde grens per maand

 • (22 jaar => € 600 per maand)

 • Vrijstelling voor premies werknemersverzekeringen,

 • maar zijn wel verzekerd

 • 0% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

 • Vooralsnog alleen voor 2010


Slide16 l.jpg

 • Afdrachtvermindering onderwijs

 • Uitbreiding:

 • Ook voor verhoging opleidingsniveau van de werknemer

 • Werknemer moet in 2010 beginnen met opleiding

 • Werkgever betaalt minimaal 50% van de opleidingskosten

 • Alleen samenloop met EVC

 • € 500 per werknemer

 • Alleen voor 2010


Slide17 l.jpg

 • Afdrachtvermindering startkwalificatie

 • Uitbreiding:

 • Bij overstap naar ander leerbedrijf mag ook opvolgend bedrijf de afdrachtvermindering toepassen

 • Ook toepassen als na werkloosheid een

 • re-integratietraject heeft plaatsgevonden en daarna opleiding tot startkwalificatieniveau

 • Voorwaarde werkloos voor indiensttreding komt te

 • vervallen


Slide18 l.jpg

 • Afdrachtvermindering

 • Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)

 • Loongrens eerste schijf (50%) wordt verhoogd van

 • € 150.000 naar € 220.000

 • Alleen voor 2010


Slide19 l.jpg

 • Wijziging berekening premiekorting oudere en arbeidsgehandicapte werknemer

 • Nu:

 • Ene helft maximaal de premie WW-Awf en de andere

 • helft maximaal de WAO/WIA premies

 • Vanaf 2010:

 • het totaalbedrag van de premiekortingen hoeft niet meer

 • gesplitst te worden

 • (maximaal de som van de premies)


Slide20 l.jpg

 • Premiekorting oudere werknemers met ANW uitkering arbeidsgehandicapte werknemer

 • Premiekorting bij in dienst nemen van:

 • een werknemer die 50 jaar of ouder is en

 • al ten minste 2 jaar recht heeft op een nabestaandenuitkering (ANW) en

 • in die 2 jaar geen arbeidsinkomen heeft gehad

 • uitbreiding van premiekorting oudere werknemers

 • € 6.500 per jaar

 • maximaal 3 jaar


Slide21 l.jpg

 • Premiekorting oudere werknemers met IOAW uitkering arbeidsgehandicapte werknemer

 • Premiekorting bij in dienst nemen van:

 • een werknemer die 50 jaar of ouder is en

 • een IOAW uitkering heeft

 • uitbreiding van premiekorting oudere werknemers

 • € 6.500 per jaar

 • maximaal 3 jaar


Slide22 l.jpg

 • Levensloopverlof oudere werknemers arbeidsgehandicapte werknemer

 • Werknemer geboren in 1948 of eerder:

 • Opname tegoeden is loon uit vroegere dienstbetrekking

 • Consequentie:

 • Geen recht op arbeidskorting

 • Geen recht op doorwerkbonus


Gebruikelijk loon dga l.jpg

Gebruikelijk loon DGA arbeidsgehandicapte werknemer

Hoeft niet meer te worden toegepast als het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5.000

(scheelt loonadministratie)

Van belang voor stamrecht -, lijfrente - en pensioen - bv’s en passieve holdings.

Te beoordelen voor alle concernvennootschappen samen

Voortaan ook gebruikelijk loon als gewerkt wordt voor een lichaam waarin de (tbs)partner een a.b. heeft.

.


Gebruikelijk loon dga24 l.jpg
Gebruikelijk loon arbeidsgehandicapte werknemerDGA

 • M.i.v. 1 januari 2010: € 41.000

 • SvF hanteert “terloops” als gebruikelijk loon:

 • Winst < € 50.000 => € 41.000

 • Winst tussen € 50.000 en €100.000 =>

  €40.000 + € 200 per €1.000 extra winst

 • Winst > €100.000 => 50% van winst

 • Is dit na het afroomarrest uit 2004 een hint voor 2011?


Sociale verzekeringsplicht dga l.jpg
Sociale verzekeringsplicht DGA arbeidsgehandicapte werknemer

 • Kabinet overweegt om de toets of een dga wel of niet sociaal verzekerd is te leggen bij een aandelenbelang van 10% m.i.v. 2011(!), zoals ook bij Pensioenwet geldt:

  < 10% : wel sociaal verzekerd;

  > 10% : niet sociaal verzekerd;

  i.p.v. Regeling aanwijzing dga (uit 1998).


Sociale verzekeringsplicht dga26 l.jpg
Sociale verzekeringsplicht DGA arbeidsgehandicapte werknemer

 • Kabinet overweegt om de toets of een dga wel of niet sociaal verzekerd is te leggen bij een aandelenbelang van 10% m.i.v. 2011(!), zoals ook bij Pensioenwet geldt:

  < 10% : wel sociaal verzekerd;

  > 10% : niet sociaal verzekerd;

  i.p.v. Regeling aanwijzing dga (uit 1998).


Slide27 l.jpg

Flexibel belonen arbeidsgehandicapte werknemer


Slide28 l.jpg

Budgetmodel arbeidsgehandicapte werknemer


Slide29 l.jpg

Bronnen en Doelen arbeidsgehandicapte werknemer


Slide30 l.jpg

Bronnen arbeidsgehandicapte werknemer

Verlof:

1.Alles boven de 160 uur / 20 dagen (fulltimer)

2. Alle senioren uren

3. Alle verlofrechten voorgaande jaren

Loon:

1. Winstdeling/bonus

2. Vakantietoeslag

3. Bruto loon (maximaal 30%)


Slide31 l.jpg

Reiskosten Woon-Werkverkeer arbeidsgehandicapte werknemer

Stel: maandloon van € 2.500

afstand woon-werk 36,6 km

Reiskostenvergoeding = € 0,19 ct per km *

Gebudgetteerde maximale reiskostenvergoeding 20 km a € 0,12

Fiscaal mogelijk om 36,6 x 2 x 0,19 x 214 : 12 = € 248

U kreeg al max reiskostenvergoeding (budget) € 85

Verschil van € 163 bruto loon ruilen voor onbelaste vergoeding

* N.B. werkgever mag dit geven, niet verplicht


Slide32 l.jpg

Reiskosten Woon-Werkverkeer arbeidsgehandicapte werknemer

€ 866 netto = bruto feitelijk 4,88% salarisverhoging!

Namelijk bruto € 122 per maand


Slide33 l.jpg

Telewerkplek arbeidsgehandicapte werknemer

Stel:

Maandloon van € 4.500

Telewerkplek € 1.815

€ 1.815 bruto loon ruilen voor onbelaste vergoeding


Slide34 l.jpg

Telewerkplek arbeidsgehandicapte werknemer

€ 862 netto = bruto feitelijk 3,15 % salarisverhoging!

Namelijk bruto € 142 per maand


Slide35 l.jpg

Regeling geldt ook voor: arbeidsgehandicapte werknemer

•Studiekosten, scholing en seminars, cursus

(die normaal niet door de werkgever worden vergoed)

• Contributie vakbond/beroepsorganisatie

• ANW - hiaat

• Verhuiskosten

• Personeelsuitje

• Fiets

• Pensioen

• Levensloopsparen

• WGA - premie

• Bedrijfsfitness

• Parkeerplaats


Slide36 l.jpg

Voordelen Flexibel Belonen arbeidsgehandicapte werknemer

Voorwaarden afstemmen op individu

 Inspelen op fiscale mogelijkheden en veranderingen

 Hoger rendement van de beloning

 Arbeidsvoorwaardencommunicatie

 Strategisch beloningsinstrument

 Lagere werkgeverslasten

 Aantrekkelijke werkgever


Slide37 l.jpg

Stappenplan arbeidsgehandicapte werknemer

•AV-analyse

• Wat is de impact op alle arbeidsvoorwaarden

• Welke aanpassingen en kosten

• Pensioenreglement

• Wie zijn er bij betrokken (OR, vakbond)


Slide38 l.jpg

Tot zo! arbeidsgehandicapte werknemer

we beginnen weer om 20.30 uur


Actualiteiten arbeids en ontslagrecht l.jpg

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht arbeidsgehandicapte werknemer

Annemarie Wonink


Agenda l.jpg
Agenda arbeidsgehandicapte werknemer

 • Deeltijd WW

 • Ontslagmogelijkheden

 • Aandachtspunten bij ontslag

 • Afspiegelingsbeginsel

 • Quiz


Deeltijd ww 1 l.jpg
Deeltijd WW (1) arbeidsgehandicapte werknemer

 • deeltijd WW verlengd tot 1 april 2010

 • voor wie is de regeling bedoeld?

 • max. aan te vragen voor 50% van de contractsduur

 • in 4 weken mogen uren flexibel

  worden ingezet


Deeltijd ww 2 l.jpg
Deeltijd WW (2) arbeidsgehandicapte werknemer

 • kenmerken:

  • uitkering 75%, daarna 70%

   • inkomensverlies is dus minimaal 25%;

   • WW kan collectief door werkgever worden aangevraagd.

  • verbruik en herleven WW-rechten

   • let op bij jonge werknemers!

  • scholingsverplichting


Deeltijd ww 3 l.jpg
Deeltijd WW (3) arbeidsgehandicapte werknemer

 • sanctiemogelijkheden UWV

  • indien ontslag tijdens deeltijd-WW;

  • indien ontslag na afloop periode

   deeltijd-WW.


Deeltijd ww 348 l.jpg
Deeltijd WW (3) arbeidsgehandicapte werknemer

 • verschillen deeltijd-WW en deeltijd-ontslag

  deeltijd-WW deeltijd-ontslag

  alleen nav crisis? ja nee

  aanvragen bij UWV UWV WERKbedrijf

  aanvraag WW werknemer werknemer

  uitbetaling WW naar keuze aan werknemer

  sollicitatieplicht nee ja

  scholingsplicht ja nee

  urenvermindering max. 50% min. 5 uur

  toekenning voor max. 3 mnd. onbepaalde tijd

  verlenging nee ja

  aanvraagperiode 1 april 2009 altijd

  t/m 1 april 2010


Ontslagmogelijkheden 1 l.jpg
Ontslagmogelijkheden (1) arbeidsgehandicapte werknemer

 • ontslag n.a.v. contract bepaalde tijd

 • ontslag op staande voet

 • ontslag via Kantonrechter

 • ontslag via UWV WERKbedrijf (CWI)

 • ontslag via vaststellingsovereenkomst


Ontslagmogelijkheden 2 l.jpg
Ontslagmogelijkheden (2) arbeidsgehandicapte werknemer

 • ontslag n.a.v. contract bepaalde tijd

  • beëindiging van rechtswege

  • arbeidsongeschiktheid en Wet Verbetering Poortwachter

  • communicatie essentieel

  • tussentijds opzegbeding


Ontslagmogelijkheden 3 l.jpg
Ontslagmogelijkheden (3) arbeidsgehandicapte werknemer

 • ontslag op staande voet

  • bezint eer ge begint!

   • subjectieve en objectieve toets

   • persoonlijke omstandigheden

   • direct melden, alles op tafel

  • uitspraken;

   • cashewnoten arrest

   • arrest met betrekking tot diefstal


Ontslagmogelijkheden 4 l.jpg
Ontslagmogelijkheden (4) arbeidsgehandicapte werknemer

 • ontslag via de Kantonrechter

  • ontbinding

  • ontslagvergoeding

  • fictieve opzegtermijn

  • tijdpad

  • kosten


Ontslagmogelijkheden 5 l.jpg
Ontslagmogelijkheden (5) arbeidsgehandicapte werknemer

 • ontslag via UWV WERKbedrijf (CWI)

  • ontbinding

  • ontslagvergoeding

  • fictieve opzegtermijn

  • tijdpad

  • kosten

  • kennelijk onredelijk ontslag


Ontslagmogelijkheden 6 l.jpg
Ontslagmogelijkheden (6) arbeidsgehandicapte werknemer

 • ontslag via vaststellingsovereenkomst

  Doel: het ontlasten kantonrechters en het CWI

  • ontbinding

  • ontslagvergoeding

  • fictieve opzegtermijn

  • tijdpad

  • kosten

  • kennelijk onredelijk ontslag


Aandachtspunten ontslag l.jpg
Aandachtspunten ontslag arbeidsgehandicapte werknemer

 • wanneer collectief ontslag?

  • 20 werknemers of meer;

  • binnen tijdvak van 3 maanden.

   • Actie? Inlichten bonden

 • aanpassing Flex-wet m.b.t. jongeren <27 jaar

  • nog geen wetgeving!

 • afspiegelingsbeginsel


Afspiegelingsbeginsel 1 l.jpg
Afspiegelingsbeginsel (1) arbeidsgehandicapte werknemer

 • enkel van toepassing bij het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag

 • wanneer niet van toepassing?

  • wanneer het bedrijf / vestiging gaat sluiten;

  • wanneer er een unieke functie komt te vervallen;

  • wanneer er een categorie uitwisselbare

   functies in zijn geheel komt te vervallen.


Afspiegelingsbeginsel 2 l.jpg
Afspiegelingsbeginsel (2) arbeidsgehandicapte werknemer

 • wanneer mag men afwijken van het beginsel?

  • indien de voor ontslag aan te dragen werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft;

  • wanneer aanspraak gemaakt kan worden op de

   zogenaamde hardheidsclausule;

  • bij een onmisbare werknemer.


Afspiegelingsbeginsel 3 l.jpg
Afspiegelingsbeginsel (3) arbeidsgehandicapte werknemer

 • uitwisselbare functies

  • dit zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Het gaat hierbij om uitwisselbaarheid van functies,

   niet om uitwisselbaarheid van

   werknemers!


Afspiegelingsbeginsel 4 l.jpg
Afspiegelingsbeginsel (4) arbeidsgehandicapte werknemer

 • onmisbare werknemer

  • speciale regeling van 1 augustus 2009 tot 1 september 2011 van toepassing

  • stelt werkgevers in staat om werknemers die volgens het afspiegelingsbeginsel in aanmerking zouden komen voor ontslag, maar die voor het voortbestaan en functioneren van de onderneming van groot belang zijn, behouden blijven voor de onder-

   neming. Er mag dan dus afgeweken

   worden van het afspiegelingsbeginsel.


Slide60 l.jpg

Quiz arbeidsgehandicapte werknemer


Conclusie l.jpg
Conclusie arbeidsgehandicapte werknemer

 • Leg bij arbeids- en ontslagrecht zaken goed vast, denk goed na wat u wilt en waarom en laat u goed adviseren!


Slide63 l.jpg

Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip arbeidsgehandicapte werknemer

Fiscale Vereenvoudigingswet 2010

Pensioenwet

Susan Alberts

Loonexpert Nederland BV


Slide64 l.jpg

Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip arbeidsgehandicapte werknemer


Slide65 l.jpg

 • Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip arbeidsgehandicapte werknemer

 • Eén loonbegrip voor:

 • Loonbelasting/premies volksverzekeringen

 • Premies werknemersverzekeringen

 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet


Slide66 l.jpg

 • Salarisspecificatie arbeidsgehandicapte werknemer

 • Inkomensafhankelijke bijdrage zvw wordt vervangen door zvw werkgeversheffing

 • Voorkomt teruggave te veel betaalde zvw-premie bij meerdere dienstbetrekkingen

 • Werknemersdeel ww-premie afgeschaft

 • De ww-franchise wordt afgeschaft


Slide67 l.jpg

 • Salarisspecificatie arbeidsgehandicapte werknemer

 • Geen verschil loon- en premieheffing

 • privégebruik auto van de zaak

 • De levensloopinleg en –opname (omkeerregel)

 • Geen werknemerspremies meer

 • Geen belaste vergoeding op salarisspecificatie

 • Alle andere zaken, branche, sector,

 • pensioen blijven


Slide68 l.jpg

Salarisspecificatie oud arbeidsgehandicapte werknemer

Berekening Bruto/Netto Loon LH Loon ZVW Loon SV

Salaris 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Inleg Levensloop -50,00 -50,00 -50,00

Loon SV 3000,00

Bijtelling auto zaak 416,67 416,67

Premieloon Zvw 3366,67

Verg. Zvw premie 186,12 186,12

Loon LH 3552,79 wga premie?

Loonheffing -1073,91

Zvw premie -186,12

Netto 1876,09


Slide69 l.jpg

Salarisspecificatie nieuw arbeidsgehandicapte werknemer

Berekening Bruto/Netto Grondslag voor

sv / zvw / lh

Salaris 3000,00 3000,00

Inleg Levensloop -50,00 -50,00

Bijtelling auto zaak 416,67

Grondslag 3366.67

wga premie?

Loonheffing -996,41

Netto 1953,59

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt werkgeversheffing


Slide70 l.jpg

Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 arbeidsgehandicapte werknemer


Slide71 l.jpg

 • Werkkostenregeling arbeidsgehandicapte werknemer

 • M.i.v. 1-1-2011

 • • Forfaitaire kosten maximaal 1,4% van de loonsom

 • • Meerdere wordt belast met 80% eindheffing

 • • Gerichte vrijstellingen

 • • Uitzonderingen

  • auto van de zaak

 • dienstwoning

 • verstrekking ter zake criminele activiteiten


 • Slide72 l.jpg

  Werkkostenregeling arbeidsgehandicapte werknemer

  M.i.v. 1-1-2011

  • Dus over 2010 nog profiteren van huidige mogelijkheden

  • Worden nog onvoldoende benut

  • In 2010 een fiets verstrekt, in 2011 weer (Telewerkplek)


  Slide73 l.jpg

  Werkkostenregeling arbeidsgehandicapte werknemer

  Gerichte vrijstellingen

  • Reiskosten, zakelijk als “woon-werk”

  • Tijdelijke verblijfskosten

  • Studiekosten en cursussen

  • Extraterritoriale kosten (verblijfkosten buitenland)

  • Verhuiskosten in kader bedrijfsverplaatsing (!)


  Slide74 l.jpg

  Werkkostenregeling bij arbeidsgehandicapte werknemer

  € 100.000 loon

  Forfaitaire kosten max. 1,4 % van de loonsom

  • Doelen met ideëel karakter vervallen

  (fiets, fitness, telewerkplek)

  • Eerder en een hogere eindheffing (80% i.p.v. 50,3%(2009)


  Slide75 l.jpg

  Werkkostenregeling € 100.000 arbeidsgehandicapte werknemer


  Slide76 l.jpg

  Werkkostenregeling arbeidsgehandicapte werknemer

  • Maar . . . voor 2011, 2012 en 2013 overgangsregeling

  • U mag dus kiezen voor oude of nieuwe regeling

  • Personeelsreizen wordt max. € 454,00 p/m p/j

  • Ter financiering 1,5 naar 1,4%. Dus niet kostenneutraal?

  • EIM rapport (373 vragenlijsten, representatief?)

  • Ministerie 3% wkg bedrijfsfitness aan 3% wkn (= 0,09%)

  • Is bedrijfsfitness in huis een arbo-voorziening?

  Verschil?


  Slide77 l.jpg

  Werkkostenregeling arbeidsgehandicapte werknemer

  •Attenties geen voordeel (loon) uit dienstbetrekking

  • Plantje en koffie niet, maar maaltijden weer wel

  • Verhuiskosten wel in WKR

  • Intermediaire kosten, kantoorbenodigdheden (declaratie)

  • Gebruikelijkheidstoets (?) Redelijke toerekening


  Slide78 l.jpg

  Pensioenwet arbeidsgehandicapte werknemer


  Slide79 l.jpg

  Weet u zeker dat u geen woekerpolis heeft? arbeidsgehandicapte werknemer

  Kunt u de pensioenregeling uitleggen aan uw medewerkers?

  En hoe doet u dat dan?

  U denkt dat uw adviseur er voor verantwoordelijk is?


  Slide80 l.jpg

  Waar Zorgplicht en informatieplicht geregeld? arbeidsgehandicapte werknemer

  •Burgerlijk Wetboek 7:658, 7:611

  • Burgerlijk Wetboek 7:655

  • Jurisprudentie

  • Per 1-1-2007 specifieke Pensioenwet


  Slide81 l.jpg

  Op welke gebieden: arbeidsgehandicapte werknemer

  •Specificeren van loon, bedragen waaruit samengesteld,inhoudingen, premies (schadeplichtig!)

  • Veiligheid, gezondheid, schade

  • Pensioen (ouderdom, nabestaanden,

  arbeidsongeschikt)


  Slide82 l.jpg

  Een werknemer behoeft niet te bewijzen of voor hem geen pensioenregeling geldt (omkeerbewijslast)

  •Geen pensioenregeling? Moet uitdrukkelijk blijken!

  • Werknemer wil geen pensioen? Afstandsverklaring

  • Geen nabestaandenpensioen? Partner ondertekenen

  • Werknemer mag niet uitgesloten worden

  • Let op wijzigingen w.o. Wet gelijke behandeling!


  Slide83 l.jpg

  Hoe deze informatieplicht pensioenregeling geldt (omkeerbewijslast)

  ondervangen?

  •Goede salarisspecificatie

  • Arbeidsvoorwaarden Reglement

  • Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht

  • Correcte en tijdige informatie


  Slide84 l.jpg

  Bedankt voor uw komst en graag tot volgend jaar! pensioenregeling geldt (omkeerbewijslast)

  Hopelijk spreken we elkaar nog even onder het genot van een hapje en een drankje.


  ad