slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR - PowerPoint PPT Presentation


  • 507 Views
  • Uploaded on

MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların hava kirliliğine katkısına bakıldığında yapılan araştırmalara göre; - Karbon monoksit (CO) emisyonlarının yaklaşık %80’inden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların hava kirliliğine katkısına bakıldığında yapılan araştırmalara göre;

- Karbon monoksit (CO) emisyonlarının yaklaşık %80’inden

- Azot oksit (NOx) emisyonlarının %60’ından

- Hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık %50’sinden

- Şehir bazında kurşun emisyonlarının %100’ünden

motorlu taşıtlar sorumludur.

slide2
Ülkemizde egzoz emisyon ölçümlerine 1992 yılında 22 Ekim 1992 tarih ve 21383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın “Motorlu Taşıtlar Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”’i doğrultusunda başlanılmıştır.
slide3
Bakanlığımız ve Otomobil Sanayii Derneği arasında 1993 yılında imzalanan “Otomotiv Sanayi Çevre Deklarasyonu” çerçevesinde ve 01.01.1995 yılından itibaren öncelikle büyük motor silindir hacimlerinden başlamak üzere “EURO 93” Normlarını sağlayabilen ve sadece kurşunsuz benzin kullanabilen katalitik konvertörlü otomobil üretim ve ithaline başlanmıştır. 01.01.2000 tarihinden itibaren ülkemizde üretilen ve ithal edilen tüm otomobiller katalitik konvertörlü olarak piyasaya sunulmaktadır.
slide5
Egzoz emisyon ölçüm ve denetlenmesine ilişkin olarak uygulamalar devam ederken 8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevlerinin tanımlandığı 9 uncu Maddesinin ( ı ) bendi gereğince “Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait yada Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz emisyon ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek” görevi Bakanlığımıza verilmiştir.
slide6
Bu çerçevede; motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yol açtığı hava kirliliğini kontrol altına almak ve bununla ilgili gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Birliliğinin 96/96/EC Direktifi dikkate alınarak hazırlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” 08 Temmuz 2005 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile de egzoz emisyonlarının ölçülmesi ve denetlenmesi kapsamında teknik ve ölçüm istasyonlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapılması motorlu taşıtların araç muayenesi ile uyumlu hale getirilmiştir.
slide7
Ülkemizde motorlu araçlarda kullanılan benzin ve motorinin Avrupa Birliği normlarında üretilmesinin teminen “Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” 11 Haziran 2004 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile ;
  • 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kurşunlu benzindeki kurşun oranı aşağıya çekilmiştir.
  • 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin satışı yasaklanmıştır.
  • 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB’nin ilgili mevzuatı ile birebir uyumlu benzin ve motorin üretimine başlanacaktır.
slide8

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği2003/17/EC ile değişik 98/70/ECResmi Gazete :11 Haziran 2004

Kurşunsuz Benzin

2007’ye kadar: Mecburi: 01.01.2005 sonra kurşunlu benzinde Pb 0.15 g/l olması gerek

Mecburi: 01.01.2006 sonra eski araçlar hariç kurşunlu benzin yasak

Mecburi:01.01.2007 kadarkurşunsuz benzin için EN 228

İsteğe Bağlı:Yürürlüğe girdikten sonra, kükürt 150 mg/kg Ek-I

01.01.2007

Mecburi:Kükürt 50 mg/kg Ek-I

İsteğe Bağlı: Kükürt 10 mg/kg Ek-III

01.01.2009

Mecburi: Kükürt 10 mg/kg Ek-III

Motorin

2007’ye kadar: Mecburi: EN 590

İsteğe Bağlı: Kükürt350 mg/kg Ek-II

01.01.2007

Mecburi: Kükürt 50 mg/kg Ek-IV

İsteğe Bağlı: Kükürt10 mg/kg Ek-IV

01.01.2009

Mecburi: Kükürt10 mg/kg Ek-IV