anatomi og fysiologi humeri l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anatomi og fysiologi humeri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anatomi og fysiologi humeri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Anatomi og fysiologi humeri - PowerPoint PPT Presentation


 • 993 Views
 • Uploaded on

Anatomi og fysiologi humeri. Skulderregionen / skulderbæltet Knogler, muskler og led. Skulderregionen. Skulderen er regionen, der forbinder overekstremiteten med resten af kroppen. Omfatter skulderbæltet og den proksimale del af humerus (overarmsknoglen).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anatomi og fysiologi humeri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anatomi og fysiologi humeri

Anatomi og fysiologi humeri

Skulderregionen / skulderbæltet

Knogler, muskler og led

skulderregionen
Skulderregionen
 • Skulderen er regionen, der forbinder overekstremiteten med resten af kroppen.
 • Omfatter skulderbæltet og den proksimale del af humerus (overarmsknoglen).
 • Desuden hører også axillen (armhulen), til regionen. Her løber store nerver og kar ud i armen.
 • Skulderen er især præget af musculus deltoideus, som sammen med den øvre del af humerus giver skulderen den afrundede form.
knogler i skulderregionen
Knogler i skulderregionen
 • Knoglerne i skulderregionen består af:
  • Clavicula (nøglebenet/kravebenet)
  • Scapula (skulderbladet)
  • Humerus (overarmsknoglen)
  • (Sternum (brystbenet) )
sternum brystbenet
Sternum - brystbenet
 • Sternum er en flad knogle, som ligger i brystkassens forvæg. Kan sammenlignes med en daggert.
 • Øverste del: Manubrium sterni (skaftet)
  • Bredt opadtil, smalt ved overgang til corpus. Kraftig hos mennesker, da det skal opfange trykbelastning fra OE. Artikulerer med clavicula samt 1 ribbensbrusk.
 • Midterste del: Corpus sterni (klingen)
  • Længere, tyndere og smallere end manubrium. Sædvanligvis flad og tilspidset. Hæfte med ribbensbrusk 2-7/8
 • Nederste del: Processus xiphoideus (spidsen)
  • Korteste og mest variable del. Flad og tilspidset.
sternum brystbenet5
Sternum - brystbenet
 • De tre dele er forbundet via bruskvæv. Sammenvoksning begynder i puberteten og er typisk tilendebragt ved 25-års alderen.
 • Sternum består af spongiøst væv omgivet af compacta. Spongiosa indeholder rødt knoglemarv hele livet igennem.
anatomi clavicula kravebenet
Anatomi clavicula - kravebenet
 • Rørknogle med S-formet forløb, som forbener allerede i 5 fosteruge
 • Palpabel og synlig gennem huden.
 • Frakturer er relativt hyppige.
 • Extremitas sternalis claviculare

artikulerer med manubrium sterni.

 • Extremitas acromialis claviculare

artikulerer med acromion

Skulderbæltets led laver glidebevægelser

anatomi scapula skulderbladet
Anatomi Scapula - skulderbladet
 • En flad tynd trekantet knogle placeret ud for costae 2 til 7/8 på den bageste væg af brystkassen.
 • Mediale kant tilnærmelsesvist parallelt med torntappene.

Scapula sin, dorsalt

Scapula sin, ventralt

Scapula, lateralt

anatomi scapula skulderbladet8
Anatomi Scapula - skulderbladet
 • Kanter
   • 1. Margo lateralis scapulae
   • 2. Margo medialis scapulae
   • 3. Margo superior scapulae
 • Hjørner
   • 1. Angulus sup. Scapulae
   • 2. Angulus inf. Scapulae
   • 3. Angulus lateralis scapulae
anatomi scapula skulderbladet9
Anatomi Scapula - skulderbladet
 • Fremspring – tjener til udspring for mm.
   • 1. Spina scapulae (skulderbladskammen)
   • 2. Processus coracoideus (ravnenæbbet)
   • 3. Acromion
   • 4. Tuberculum supraglenoidale
   • 5. Tuberculum infraglenoidale
 • Fordybninger
   • 1. Fossa supraspinata
   • 2. Fossa infraspinata
   • 3. Fossa subscapularis
scapulas bev gelser
Scapulas bevægelser
 • Abduktion
 • Adduktion
 • Lateralrotation/udadrotation
 • Medialrotation/indadrotation
 • Elevation
 • Depression
 • Palper!
humerus overarmsknoglen
Humerus - overarmsknoglen
 • Overekstremitetens største knogle.
 • Proksimale del består af ledhoved, caput humeri og to knudeformede fremspring tuberculum minus og majus.
 • Caput humeri er nærmest kugleformet og

artikulerer med cavitas glenoidalis på

skulderbladet.

 • Tuberculum majus/minus er adskilt ved en

smal fure, sulcus intervertebralis hvor biceps

senen løber (det lange hoved). Palper!

 • Crista tuberculi minoris og majoris.
 • Collum anatomicum, collum chirurgicum
humerus overarmsknoglen12
Humerus - overarmsknoglen
 • Corpus humeri er næsten cylinderformet, bliver trekantet distalt.
 • Indhyllet i muskler i hele sin udstrækning.
 • Distale del er affladet forfra-bagtil.
  • Består af et ledhoved, condylus humeri
   • Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager underarmens fremspring. Tillader ekstension/fleksion albue
  • 2 fremspring; epicondylus medialis humeri og epicondylus lateralis humeri. Tjener til udspring for underarmens muskler. Tennisalbue/golfalbue? Palper!
led i skulderregionen
Led i skulderregionen
 • Art. Humeri (skulderleddet)
   • Bevægelser i skulderleddet?
 • Art. Sternoclavicularis (skulderbæltets led)
 • Art. Acromioclavicularis (skulderbæltets led)

De 3 led arbejder sammen i alle skulderens ledbevægelser.

skulderb ltet
Skulderbæltet
 • Skulderbæltet udgøres af scapula og clavicula og disses ledforbindelser; art. Sternoclavicularis og art. Acromioclavicularis.
 • Ligger som en ring omkring den øverste del af brystkassen, kun bundet til kroppen via led mellem brystben og kraveben. Resten er muskulært bundet til kroppen.
 • Ved abduktion i skulderleddet

vil skulderbladet typisk abducere

og udadrotere.

0-60 grader

2/3 art. Humeri, 1/3 skulderbæltet

60-180 grader

1/3 art. Humeri, 2/3 skulderbæltet