Carvalho Calero (por Lía Seijas) - PowerPoint PPT Presentation

Marlou
ricardo carvalho calero l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Carvalho Calero (por Lía Seijas) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Carvalho Calero (por Lía Seijas)

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Carvalho Calero (por Lía Seijas)
9 Views
Download Presentation

Carvalho Calero (por Lía Seijas)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ricardo Carvalho Calero Lía Seijas Ces 2ºBACH B Lingua galega e literatura

 2. Licenciado en: Dereito e Filosofía e letras pola universidade de Santiago de Compostela. Doutor pola universidade de Madrid.

 3. Ricardo CarvalhoCalero Escritor Crítico literario Lingüista Filólogo Historiador da literatura

 4. Ricardo CarvalhoCalero Foi o primeiro docente na Universidade de Santiago das materias de Lingua e Literatura Galegas que se acababan de introducir como optativas nos programas universitarios.

 5. Galeguismo Ao mesmo tempo que estudaba vinculouse ao galeguismo En 1927 ingresou no Seminario de Estudos Galegos Entrou no partido galeguista Colaborou na redacción do Estatuto de Autonomía Participou na revista Nós

 6. Galeguismo Os estudos de CarvalhoCalero centráronse fundamentalmente no tema da literatura galega, a súa orixe, a súa evolución e a unidade lingüística co portugués, e a historia da nosa literatura.

 7. Galeguismo Recollendo a herdanza dos autores do primeiro Rexurdimento e os traballos do profesor Rodriguez Lapa, CarvalhoCalero, preocupado pola coherencia histórico-lingüística do galego, mostrouse defensor das teses etimoloxistas que terían continuidade co movemento reitegracionista, feito polo que foi marxinado nos últimos anos. Sendo membro da Academia das Ciencias de Lisboa dende 1981 e do honor da Associaçom Galega da Língua.

 8. Galeguismo

 9. Galeguismo Nesta mesma etapa, CarvalhoCalero redactou un manifesto sobre a galeguización da universidade, subscrito entre outros por Álvaro Cunqueiro ou Francisco Fernández del Riego. Participou na fundación do Partido Galeguista e no proceso de redacción do Estatuto de Autonomía para Galiza.

 10. Durante a guerra civil... Coa chegada da guerra civil, el atopábase en Madrid preparando as oposicións á cátedra de bacharelato para ser profesor de Lingua Castelá e literatura. Dous anos máis tarde foi liberado coa prohibición de exercer cargos públicos, o que ao levaría ao exercicio privado da docencia en Lugo, onde estableceu relacións co galeguismo non exiliado. Loitou no bando republicano, e no ano 1939 foi detido e condenado a prisión doce anos por separatista.

 11. O teatro galego • No 1950, iníciase unha lenta recuperación na escrita dramática, que se divide en tres tendencias de creación ben diferenciadas. • Dentro do teatro de angustia existencial atópanse as representacións de CarvalhoCalero, entre outros moitos autores.

 12. Galeguismo • No ano 1966, CarvalhoCalero realizou un dos traballos máis importantes sobre a lingua desta época: Publicada pola editorial galaxia A Gramática elemental do galego común ... pueda ser de utilidad tanto para los alumnos de aquella Facultad como para los futuros profesores de Enseñanza General Básica... Unos y otros, así como las demás personas cultas que manejen este libro, conocen el español oficial, que es su lengua escolar, y por lo tanto poseen nociones gramaticales más o menos profundas de dicha lengua. Partimos de ese supuesto, y, a causa de ello, en general, omitimos la reiteración de lo que es común a la estructura de las dos lenguas, y la española es el término de referencia de nuestro estudio

 13. Narrativa Poesía CREACIÓN LITERARIA 20 publicacións Teatro Ensaio

 14. Na súa produción poética destacan... Vieiros (1931) Poemas pendurados dun cabelo (1952) Pretérito Imperfeito (1980) Cantigas de amigo e outros poemas (1986) Reticências (1990)

 15. Como dramaturgo publicou... 4 pezas (1971) A sombra de Orfeo Teatro Completo (1982) Farsa das zocas A arbre

 16. Como narrador publicou... Xente da Barreira (1950) Scórpio (1987) Novela na que retrata a xeración dos vencidos na guerra civil española. Primeira novela en galego da posguerra, centrada nunha saga fidalga do rural.

 17. Será o autor protagonista do próximo 17 de maio, día das letras galegas Na Real Academia Galega realizouse un debate entre partidarios e detractores deste recoñecemento, pola visión reintegracionista e lusista da lingua galega do escritor. O pleno da RAG acordaba o seu nomeamento, presentando ao autor como «unha das figuras máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX».

 18. Conclusión CarvalhoCalero constitúe unha das cumes intelectuais e literarias das letras galegas do século XX, razón pola que é merecedor do recoñecemento colectivo de todos os galegos.