szpitalna grupa zakupowa niewykorzystany potencja oszcz dno ci l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

POLSKA FEDERCJA SZPITALI www.federacjaszpitali.pl. Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności. Prezentacja projektu. Grupy zakupowe – moda czy konieczność? ( przykładowe wypowiedzi).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szpitalna grupa zakupowa niewykorzystany potencja oszcz dno ci

POLSKA FEDERCJA SZPITALI

www.federacjaszpitali.pl

Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności

Prezentacja projektu

doskonalenie funkcji zakupowej grupy zakupowe i outsourcing zakup w
Grupa zakupowastowarzyszenie kupujących, którzy agregują swój popyt w skonsolidowany zakup (osiągając wolumen dający efekt skali) i dokonują go za pośrednictwem jednego, wspólnego podmiotu w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków cenowych

Outsourcing zakupówwydzielenie, w całkowitym lub częściowym zakresie, procesów zakupów poza strukturę firmy

Doskonalenie funkcji zakupowej – grupy zakupowe i outsourcing zakupów
ponadregionalne grupy zakupowe w polsce
Ponadregionalne Grupy zakupowe w Polsce

Polski Rynek Szpitalny?

…………………………………………..

francja 20 centr w zakupowych uni h a 54 szpitale
FRANCJA 20 centrów zakupowych Uni.H.A.– 54 szpitale,

CHRU Lille

Electricité et Biomédical

Médicament et DM

CH Le Havre

Biologie

CHU Reims

Formation

CHU Nancy

Hygiène et DM

CHU Tours

Restauration et Biomédical Médicament et DM

CHU Angers

Restauration

GCS Uni.H.A

Lyon

CHU Nantes

Services

HCL

Bureau - bureautique

Fournitures des Services de soins

DM

CHU Poitiers

Biologie

CHU St Etienne

Fonction Linge

Médicament

CHU Bordeaux

Médicament et DM

Soins

CHU Toulouse

DM

APHM

SI et NTIC

Médicament

Hôtellerie Ingénierie Services

9

prospitalia niemcy
Prospitalia – Niemcy

Lider na rynku w Niemczech:

 • ponad 580 obiektów - szpitali, domów opieki
 • ponad 113.000 łóżek
 • około € 900 milionów wolumenu zakupów
 • ponad 400.000 artykułów
 • ponad 300 zakontraktowanych dostawców
slide13

Charakterystyka Organizacji Grup Zakupowych(na przykładzie Niemiec)

 • Partner dla szpitali
 • Partner dla dostawców
 • Pośrednik w wymianie informacji i kształtowaniu opinii
 • Podmiot koordynujący wiele procesów:
 • - wybór dostawców
 • - ocena i wartościowanie dostawców
 • - procesy zamówienia i dostarczania towarów i usług
 • - koordynacja projektów dla poszczególnych szpitali

20 726

2 234

9 650

2 226

15 145

11 057

13

slide14

Zadania Organizacji Grup Zakupowych przejęte od niemieckich szpitali

Negocjowanie umów

Negocjowanie cen i warunków współpracy

Analiza rynku

Analiza ekonomiczne

Zadania przejęte przez OGZ

Zadania do przekazania

Standaryzacja produktów

Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać

Doradztwo produktowe

Wsparcie przy zmianie produktów

Zarządzanie dostawami

slide15

Zadania Organizacji Grup Zakupowych przejęte w niemieckich szpitalach cd.

Logistyka magazynowa

Wymiana informacji o dostawcach

Wymiana informacji o cenach i warunkach

Zadania przejęte przez OGZ

Szkolenia personelu

Zadania do przekazania

Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać

Outsourcing/doradztwo dla szpitali

Audyt/Analiza procesów

Wsparcie przy przetargach

15

slide16

Rodzaj produktów kupowanych poprzez OGZ

Produkty medyczne

Środki czystości i dezynfekcji

Artykuły biurowe

Leki

Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych

Produkty kupowane poza Grupą Zakupową

slide17

Rodzaj produktów kupowanych poprzez OGZ

Podstawowe wyroby medyczne

Specjalistyczne wyroby medyczne

Produkty techniki medycznej

Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych

Produkty kupowane poza Grupą Zakupową

*Źródło: Badania Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann Universität Bayreuth - Lehrstuhl BWL V

slide18

Korzyści dla szpitali z działania poprzez OGZ

 • Scedowanie na OGZ działań dotyczących przetargów i negocjacji
 • Korzystniejsze warunki współpracy w ramach obsługi posprzedażowej
 • Optymalizacja procesów
 • Ujednolicenie procesów

Znaczna redukcja kosztów

 • Standaryzacja produktów

18

warunki sprzyjaj ce powstaniu szpitalnej grupy zakupowej
Warunki sprzyjające powstaniu Szpitalnej Grupy Zakupowej
 • Wzrost większości kosztów funkcjonowania jednostki medycznej przy zmniejszaniu przychodu
 • Brak wzrostu środków finansowych w NFZ
 • Ograniczenie środków finansowych w Samorządach przeznaczone na rozwój szpitali
 • Perspektywa przekształceń sektora szpitalnego
slide20

Korzyści wynikające z organizacji Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce

 • Znaczące dla funkcjonowania jednostki medycznej obniżenie kosztów (20-40% - artykuły medyczne i leki) poprzez konsolidację zakupów towarów i usług
 • Unifikacja zakupów redukująca wewnątrzszpitalne wpływy na wybór asortymentu
 • Jakość i bezpieczeństwo usług szpitalnych na wyższym poziomie – kupno lepszego asortymentu za niższą cenę
 • Wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych technologii (np. Unit Dose w szpitalnej dystrybucji leków, )
korzy ci wynikaj ce z organizacji szpitalnej grupy zakupowej w polsce cd
Korzyści wynikające z organizacji Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce cd.
 • Stworzenie bazy informacji ułatwiającej restrukturyzację jednostek medycznych
 • Bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności prawnej
 • Organizacja „silnej” grupy mającej wpływ na prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania rynku medycznego
poparcie dla projektu organizacji grupy zakupowej pod egida polskiej federacji szpitali
Poparcie dla projektu organizacji grupy zakupowej pod egida Polskiej Federacji Szpitali
 • Szpitale – czonkowie Federacji
 • Zarządy jednostek medycznych kierujący się wynikiem ekonomicznym
 • Organy samorządowe
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
zadania przed nami
Zadania przed nami

Etapy tworzenia grupy zakupowej:

 • A. Pierwszym krokiem w naszej inicjatywie jest zgłoszenie przez Państwa szpital mailem swojego akcesu dotyczącego przystąpienia do grupy zakupowej na adres lidera grupy (mail: wojciech.kaszynski@szpital.siedlce.pl)
 • B. Następnym działaniem jest podpisanie porozumienia z liderem grupy zakupowej dotyczące współpracy. Liderem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
 • C. Kolejnym elementem projektu jest rozpoznanie potencjału zakupowego wszystkich szpitali, członków grupy zakupowej, gdzie będziemy Państwa prosić o dane dotyczące zakupywanego asortymentu na ujednoliconych arkuszach.
zadania przed nami28
Zadania przed nami

Etapy tworzenia grupy zakupowej:

 • D. Podpisanie umowy z liderem grupy zakupowej dające pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich członków grupy zakupowej do wyłonienia operatora zakupów
 • E. Kolejnym zadaniem będzie wyłonienie operatora przetargów szpitalnych, który będzie realizował przetargi na naszą rzecz co zostało opisane powyżej
 • F. Równolegle z tym działaniem będzie przebiegało opracowywanie harmonogramów zakupów, unifikacja wykorzystywanego asortymentu w zakresie wspólnego nazewnictwa, opisu, wymagań oraz warunków organizowania przetargów, warunków zakupu. Niezbędna tutaj będzie współpraca Państwa najbardziej kompetentnych pracowników z działu zakupów.
 • G. Ostatnim etapem będzie umowa pomiędzy operatorem, a każdym z członków-grupy zakupowej dotycząca sposobu współpracy oraz wzajemnych rozliczeń.
kontakt
kontakt

Wojciech Kaszyński

Wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali

Koordynator Grupy Zakupowej

Tel. kom. 667 679 977

Tel. stacjon. 25 640 3214

E-mail:

wojciech.kaszynski@szpital.siedlce.pl

w.kaszynski@federacjaszpitali.pl