Rekonvalescens - PowerPoint PPT Presentation

Lucy
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekonvalescens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekonvalescens

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Rekonvalescens
152 Views
Download Presentation

Rekonvalescens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rekonvalescens En retrospektiv undersøgelse af rekonvalescensperioden hos kvinder, der er hysterektomeret for en benign lidelse Masterafhandling MPH studie Janne Sommerset

  3. Problemstilling Hvilke faktorer har, på nuværende tidspunkt, betydning for kvindernes genoptagelse af daglige aktiviteter og tilbagevenden til arbejde efter hysterektomi for en benign lidelse?

  4. Formål At belyse og supplere den nuværende viden om rekonvalescens hos kvinder der hysterektomeres for en benign lidelse Undersøge hvornår kvinderne genoptager daglige aktiviteter, og hvilke faktorer der har betydning for en begrænsning eller en hurtig genoptagning?

  5. Formål Undersøge overensstemmelse mellem den af sygehuset givne sygemelding og kvindernes oplevede behov. Hvor lang er rekonvalescensen og hvilke faktorer har betydning for en kortere eller længere rekonvalescens end den anbefalede?

  6. Metode og materiale Retrospektiv undersøgelse af 400 kvinders rekonvalescensperiode efter hysterektomi for benign lidelse. Inklusion: Alle kvinder hysterektomeret for benign lidelse der er indberettet til DHD.

  7. Metode og materiale Deltagerne rekrutteres som stratificeret sample fra DHD indtil det ønskede antal patienter er opnået. Der stratificeres på operationsform. Der tilstræbes en fordeling mellem VH og TAH på 50 % i hver gruppe. Deltagerne inkluderes med ca. 2 mdr.s afstand til operationen med start i september 2004

  8. Metode og materiale Data fra spørgeskemaundersøgelse Dansk Hysterektomi Database.

  9. Statistisk analyse Outcomevariable: Tid til genoptagelse af daglige fysiske aktiviteter og tid til tilbagevenden til arbejdet. Potentielle forklarende variable Alder, indikation, højde, vægt, operationsform, anæstesi, ASA-funktionsniveau, andre sygdomme, komplikationer.

  10. Data fra spørgeskema. Forklarende variable. Erhverv, ægteskabelig stilling, antal hjemmeboende børn, smerter, træthed, kvalme, motionsvaner før operationen, patientdefinerede komplikationer, deltidssygemelding (andet)

  11. Nuværende status Udsendt 250 spørgeskemaer Besvarede ca 75% Rykkerskrivelser efter ca 6 uger. Forventer af aflevere afhandling maj 2004.