slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İLKADIM BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
İLKADIM BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

İLKADIM BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 460 Views
  • Uploaded on

İLKADIM BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI 2010. Marketler Bilgilendirme Toplantısı. 26.02.2010. Dr.Köksal SARICAOĞLU Çevre Kor. ve Kont. Müdürlüğü. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete tarih ve sayısı: 06.11.2008 – 27046). Bu Yönetmeliğin amacı;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İLKADIM BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI 2010' - Lucy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

İLKADIM BELEDİYESİAMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI

2010

Marketler Bilgilendirme Toplantısı

26.02.2010

Dr.Köksal SARICAOĞLU

Çevre Kor. ve Kont. Müdürlüğü

slide2

AMBALAJ ATIKLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete tarih ve sayısı: 06.11.2008 – 27046)

Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi,

b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

c) Öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması,

d) Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması konularında teknik ve idari standartların oluşturulması ve bunlarla ilgili prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide3

Konu ile ilgili bazı tanımlar

Ambalaj atığı:

Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atığını,

Ambalaj atığı üreticisi:

Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış noktaları ve benzeri gerçek veya tüzel kişiyi,

Ambalaj atığı toplama noktası:

Satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla oluşturulacak noktayı,

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide4

Konu ile ilgili bazı tanımlar

Ambalaj atıkları yönetimi:

Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemlerin tümünü,

Ambalaj atıkları yönetimi planı:

Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerinin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planını,

Satış noktası:

Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini,

Yetkilendirilmiş kuruluş:

Piyasaya sürenlerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşları

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide5

Malzeme

Sözleşme

Yetki-Lisans

Ara Rapor

Finans

YÖNETMELİĞE GÖRE

KURUMLAR ARASI İLİŞKİLER

Yönetim Planı

Gelişme Raporu

Belediye

Geri Dönüşüm

Tesisi

Atık Ayırma Tesisi

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Ambalaj Atığı Üreticileri

Satış Noktaları

Konut

Sanayi

Okul

Hastane

Terminal

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide6

İlkadım’da Ambalaj Atıkları

Yönetim Süreci

30.07.2009

Çorlu Ambalaj, ÇEVKO ve Belediyemiz arasında üçlü Protokol imzalamıştır.

08.10.2009

Ambalaj Atığı Yönetimin Planımız Bakanlıkça onaylanmıştır.

09.10.2009

Ambalaj Atığı Yönetimi çalışmalarımız başlamıştır.

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide7

Belediyenin görev ve sorumlulukları

1.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplar veya toplattırır.

2.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için lisans/geçici çalışma izni almış işletmeler, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa sunar.

3.Hazırlanan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda ayrı toplama çalışmasının başlatıldığı bölgelerde, çalışmaların ambalaj atığı yönetim planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, önlem alır ve ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeyen ambalaj atığı üreticilerine idari yaptırım uygular.

4.Sözleşme yaptığı lisanslı/geçici çalışma izinli işletme veya işletmeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama çalışmalarını toplama aracı, personel, ekipman yerleştirme ve benzeri idari ve teknik konularda destekler.

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide8

Belediyenin görev ve sorumlulukları

5. Ambalaj atıklarını evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri alır.

6.Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri alır.

7.Lisans başvurusunda bulunacak olan toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine çalışabilecekleri uygun çalışma alanlarını gösterir.

8.Toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerini belediye imar planları üzerinde işaretler ve altyapı hizmetlerini öncelikle yapar.

9. Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapar, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur.

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide9

Ülkemizde Uygulanan Atık Toplama Sistemi

İkili Toplama

1

Diğer

Atıklar

2

AmbalajAtıkları

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide10

Ambalaj Atıkları Yönetimi

Ambalaj

Üreticisi

Geri Dönüşüm Tesisi

Atık Ayırma

Tesisi

Piyasaya süren

İthalatçı

Toplama - Taşıma

Son kullanıcı

Biriktirme

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide11

Satış Noktalarının Yükümlülükleri

AAKY MADDE 12 – (1) Satış noktaları;

  • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarının girişinde atıkların nihai tüketiciden ayrı toplanmasını ve türlerine göre tasnifini sağlamak ve bu amaçla tüketicileri bilgilendirmek üzere ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla,
  • Ambalaj atıklarını, ilgili belediyenin sözleşme imzaladığı lisanslı toplama ayırma tesisine, belediyenin Bakanlığa sunduğu ambalaj atıkları yönetim planı doğrultusunda bedelsiz olarakvermekle,

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide12

Satış Noktalarının Yükümlülükleri

  • Bakanlıktan kod numarası almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit ederek Bakanlığa bildirmekle, kod numarası almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla ve bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
  • Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yükümlülükler doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri her yıl Şubat ayı sonuna kadar bulunduğu ildeki il çevre ve orman müdürlüklerine göndermekle yükümlüdürler.

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide13

Yönetmeliğin Uygulamasında Yaşanan Sıkıntılar

Piyasaya süren işletmeler ve satış noktaları, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinin

5.(d) ve 12.(b) maddelerinde yer alan “bedelsiz olarak” ifadesi ile

10, 26.(4) ve 27.(3 ve 4) maddelerinin iptali için dava açtılar.

Danıştay Aralık 2007’de Bedelsizle ilgili olarak

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASI” kararını verdi.

Ancak bu karar bazı kesimler tarafından

“YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI” yönünde sektöre yansıtıldı.

Ambalaj atıklarının bedelsiz verilmesiyle ilgili Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararı yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaları bir süre olumsuz etkilemiştir.

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide14

Yönetmeliğin Uygulamasında Yaşanan Sıkıntılar

Bedelsizle ilgili davanın sonucu ve yönetmeliğin yürürlükte olduğuna dair gereken açıklamalar hem Şubat 2008’de lisanslı işletmelere verilen eğitimde Çevre Orman Bakanlığı’nın en üst düzey yöneticileri tarafından hem de Çevre Orman Bakanlığı’nıninternet sayfasından yayınlanmıştır.

AncakÇevre Orman Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay’ın Nisan 2008’deBedelsizle ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar vermesi çalışmalara ivme kazandırmıştır.

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide15

Özet olarak

Ambalaj atıklarını

Ambalaj atığı üreticileri ve satış noktaları;

KİMLER,

HANGİ ŞARTLARDA,

İlgili Belediyenin (İlkadım Belediyesi) Çevre Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planıdoğrultusunda

KİME,

Belediyenin Toplama Sistemine

Sözleşme İmzaladığı Lisanslı Toplama Ayırma Tesisine

BEDELSİZ OLARAK vereceklerdir.

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide16

Belediyemizin Uygulayacağı Sistem

Bilgilendirme toplantısı

KONTROL2

1

KONTROL1

2

3

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide17

Yasal yaptırımlar

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20.Maddesi’nin r bendi.

Bu kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak;

ATIK TOPLAYAN,

TAŞIYAN,

GEÇİÇİ VE ARA DEPOLAMA YAPAN,

31.062,00 TL

GERİ KAZANAN,

GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYAN,

TEKRAR KULLANAN veya

BERTARAF EDENLERE

77.656,00 TL

İTHAL EDENLERE

idari para cezası uygulanır.

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide18

Belediyenin Plandan Sorumlu Personeli

Yasin ASLAN

Çevre Mühendisi

Yetkilendirilmiş Kuruluşun Plandan Sorumlu Personeli

ÇEVKO

Lisanslı Ayırma Tesisinde/Tesislerinde

Çevre Sorumlusu Çorlu Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0362 444 55 01 – 243

Fax: 0362 231 78 74

yasinaslan@cmo.org.tr

Zeynep Özdemir

Çevre Mühendisi

Tel:0216 428 78 90

Fax:0216 428 78 95

Cenap Şahabettin sokak

No:94 Koşuyolu 34718

Kadıköy / İSTANBUL

Senem Şenol KALANBAK

Çevre Mühendisi

İl Çevre ve Orman Müdürlüğündeki

Plandan Sorumlu

Personeli

Tel:0362 275 13 83

GSM:0 507 780 44 47

Fax:0362 275 13 85

Güzeldere Mah. Irmak Sırtı Cad. No:12 SAMSUN

Nadire Pelin Karamangil

Çevre Mühendisi

Tel: 0362 435 65 98 – 121

Fax:0362 435 90 52

19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi NO:13/A 55040 SAMSUN

İlgili Personeller

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide19

Proje Aşamaları

Proje 6 aylık dilimler halinde olmak üzere 6 aşamadan oluşmaktadır biz 1.aşamasındayız.

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide20

Toplama Taşıma Personeli

Herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için Toplama Taşıma Çalışacak Personele Çorlu Ambalaj Firması tarafından kimlik kartı verilecek.

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide21

Mevcut Toplama Sistemi

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

slide22

Hedeflenen Toplama Sistemindeki Enstrümanlar

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr

slide23

Teşekkür Ederiz.

Çevre Kor.ve Kont.Müdürlüğü

İlkadım Belediyesi – 444 19 19 – 432 09 41 – www.ilkadim.bel.tr

İlkadım Belediyesi – 444 5501 – 44419 19 – www.ilkadim.bel.tr