dr sedivin balassa ildik cs falvay gnes l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes „ HALLGATÓI SZERZŐDÉS” A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN Felsőfokú szakképzés (FSZ)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes' - Lucy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr sedivin balassa ildik cs falvay gnes
dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes

„HALLGATÓI SZERZŐDÉS”

A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN

fels fok szakk pz s fsz
Felsőfokúszakképzés (FSZ)
 • A felsőoktatási intézmények által hallgatói, szakközépiskolák által tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad (OKJ 55).
 • Szakmai gyakorlat élet-közeli helyzetben
 • Tanulószerződés mintájára:

FSZ -hallgatói szerződés

 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara feladata a szerződések ellenjegyzése és nyilvántartása.
a k ls c gn l v gzett szakmai gyakorlat legf bb c lja s feladata
A külső cégnél végzett szakmai gyakorlat legfőbb célja és feladata:
 • Alkalmazási gyakorlat: megszerzett ismeretek és gyakorlati készségek alkalmazásatényleges munkakörnyezetben.
 • A szakmai készségek, képességek fejlesztése
 • A szakma gyakorlásához szükséges munka-vállalói kompetenciák fejlesztése (pontosság, tolerancia, együttműködés, időbeosztás, kommunikáció, csoportmunka).
fsz hallgat i szerz d s vagy egy ttm k d si meg llapod s
FSZ –hallgatói szerződésvagyegyüttműködési megállapodás?
 • FSZ –hallgatói szerződés:

- Szakmai gyakorlat vállalkozásnál történik

- A vállalkozás és az FSZ -diák köti

 • Együttműködési megállapodás:

- Hivatalokban, állami intézményeknél történik a szakmai gyakorlat (Pl. jogi asszisztens)

- A képzőintézmény és a fogadószervezet köti

vonatkoz legfontosabb jogszab lyok 1
Vonatkozó legfontosabb jogszabályok 1.
 • 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

27. § (1) A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell. Ahol e törvény tanulói szerződéssel összefüggésben tanulót említ, azon hallgatót is érteni kell.

 • 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

47. § (3) A hallgatói szerződés megkötésére, az abból eredő jogokra és kötelezettségekre a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

vonatkoz legfontosabb jogszab lyok 2
Vonatkozó legfontosabb jogszabályok 2.
 • 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról
 • 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 79/2006 (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 372/2007. (XII. 23) Korm. rendelet a felsőoktatás területét érintő egyes Kormányrendeletekmódosításáról
 • 1/2006. (II.17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
 • 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
mi rt el ny s az fsz hallgat i szerz d s a di kok sz m ra
Miért előnyös az FSZ –hallgatói szerződésa diákok számára?
 • Munkahelyi körülmények között sajátítják el a szakmát
 • Részt vehetnek projektmunkában,
 • Fejlődik szakmai műveltségük és szókincsük
 • Jelentősen javulhat a kommunikációs készségük
 • A gyakorlati képzés során rendszeres havi díjazást kapnak.
mi rt el ny s az fsz hallgat i szerz d s
Miért előnyös az FSZ –hallgatói szerződés?
 • A gyakorlati képzőhelyek számára?

- Támogatott körülmények között ismerik meg a gyakorlaton lévő FSZ -diákok képességeit.

- Biztonságosabb szakember utánpótlás

 • Az oktatási intézmények számára?

- Rendszeres kapcsolat kialakítását jelenti a gazdaság szereplőivel

- A vállalati szakember jelentősen segítheti a gyakorlat-orientált oktatást

fsz h allgat i szerz d s
FSZ-hallgatói szerződés
 • Csak FSZ (OKJ 55 szint) képzésben lévő tanulóval /hallgatóvalköthető!
 • Érvényességének jogi alapja a hallgatóijogviszony.
 • Hallgatói szerződést az a gazdálkodó szervezet köthet, amely rendelkezik a törvényben és a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel.
 • A szerződés megszűnése után egyik félnek sincs kötelezettsége a másikkal szemben.
ki k thet fsz hallgat i szerz d st
Ki köthet FSZ-hallgatói szerződést?
 • Az a diák, aki FSZ képzésben vesz részt, és

- hallgatói jogviszonyban áll valamely felsőoktatási intézménnyel, vagy

- tanulói jogviszonyban áll valamely szakképző intézettel

 • A szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelel
hogyan k thet fsz hallgat i szerz d s
Hogyan köthetőFSZ-hallgatói szerződés?
 • A hallgatói szerződés nyomtatványt 2 eredeti példányban a diák és a vállalkozás tölti ki
 • Csak az a vállalkozó köthet szerződést, amelyrendelkezik a kamara előzetes minősítésével
 • A szakmai gyakorlat megkezdéseelőtt a gazdasági kamara hitelesíteti és nyilván-tartásba veszi a szerződést
melyik az illet kes kamara
Melyik az illetékes kamara?
 • 19 megyében és Budapesten találhatók területi gazdasági kamarai hivatalok
 • A területi kamarai hivatalok hatásköre csak az adott megyére terjed ki.
 • Csak az adott megye területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozással köthető hallgatói szerződés
 • A képzőintézmény az FSZ-hallgatói szerződéssel kapcsolatos ügyeket csak a székhelye, vagy kihelyezett intézménye szerinti kamarai hivatalban tudja elintézni
az fsz hallgat i szerz d s rendszere
Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere

A rendszer áttekinthető az alábbiak szerint:

 • RENDSZER-SZEREPLŐK (alanyok)
 • A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI
 • A RENDSZER FOLYAMATAI
 • A RENDSZER DOKUMENTUMAI
az fsz hallgat i szerz d s rendszere14
Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere

RENDSZER-SZEREPLŐK (alanyok)

 • Gazdálkodók (vállalkozók)
 • FSZ - hallgatók (diákok)
 • Kamarák
 • Oktatási intézmények
 • NSZFI (Támogatási és Bevallási Igazgatóság)
az fsz hallgat i szerz d s rendszere15
Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI

 • A gazdálkodók (vállalkozók) tevékenységei:
  • Hallgatói szerződés elkészítése
  • A bevezető ellenőrzés segítése
  • Bejelentkezés az NSZFI Támogatási és Bevallási Igazgatóságához
  • Együttműködik a hallgatóval a „Munkaterv” össze-állításában
  • A „Munkaterv”-nek megfelelően irányítja a gyakorlatot
  • Értékeli az FSZ- diák munkáját, igazolást ad ki a gyakorlatról
  • Szakmai visszajelzést ad a képző intézményeknek
az fsz hallgat i szerz d s rendszere16
Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI

2. A FSZ - diák tevékenységei:

 • Aktívan részt vesz a gyakorlati képzőhely kiválasztásában
 • Közreműködik a szerződés kitöltésében
 • Közreműködik a „Munkaterv” összeállításában
 • Részt vesz a szakmai gyakorlaton
 • A gyakorlat ideje alatt vezeti a „Munkanapló”-t
 • A gyakorlat végén kitölti az önértékelő lapot és a Munkanaplóval együtt leadja a gyakorlatvezető tanárak.
az fsz hallgat i szerz d s rendszere17
Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI

3. A KAMARÁK FELADATAI:

 • Kiadja „Hallgatói szerződés” nyomtatványt
 • Átveszi és nyilvántartja (ISZIIR) az aláírt „Hallgatói szerződés”-t
 • Megszervezi a bevezető ellenőrzést a gazdálkodónál és kiadja a határozatot
 • Megszervezi a gyakorlat közbeni ellenőrzést, és arról kiadja a határozatot
az fsz hallgat i szerz d s rendszere18
Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI

 • A képző intézmények feladatai:
  • A szakmai gyakorlatért felelős tanár részt vesz dokumentumok (Hallgatói szerződés, Munkaterv) elkészítésében
  • A szakmai gyakorlatért felelős tanár részt vesz a cégeknél lefolytatott bevezető ellenőrzésben
  • A gyakorlat alatt a tanár kapcsolatot tart a vállalkozóval
  • Értékeli a gyakorlat végén a diákot (Munkanaplót és a vállalkozó értékelését figyelembe véve)
  • OKJ záró vizsgára vizsgabizottsági tag kijelölését kéri
az fsz hallgat i szerz d s rendszere19
Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI

6. NSZFI Támogatási és Bevallási Igazgatóság feladata:

 • Nyilvántartásba veszi a KAMARÁK által minősített vállalkozókat
 • Ellenőrzi a szakképzési alappal való elszámolást, a bevallást
 • Hibajavítást, pótlást kér
 • Elszámolást és pénzügyi műveleteket végez.
az fsz hallgat i szerz d s rendszere20
Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER FOLYAMATAI

A rendszer globális áttekintésére, az összefüggések megértésére az áttekintő ábra szolgál.

A RENDSZER NÉGY FŐ FOLYAMATA:

 • A vállalkozók minősítése, szerződéskötés
 • Hallgatói szerződéskötés, gyakorlat
 • Elszámolások
 • Értékelések
az fsz hallgat i szerz d s rendszere22
Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere

A RENDSZER DOKUMENTUMAI

A dokumentációs rendszer elemei:

 • FSZ - diák szakmai gyakorlati igény bejelentése
 • Határozat-1 (Vállalkozók minősítése)
 • Határozat-2 (Vállalkozók ellenőrzése)
 • Hallgatói szerződés
 • Szempontok a „Munkaterv” elkészítéséhez
 • Szempontok a „Munkanapló” elkészítéséhez
 • Igazolás / Referencialevél
 • Értékelőlap (Kérdőív-1 a vállalkozóknak)
 • Értékelőlap (Kérdőív-2 a hallgatói értékeléshez)
a s zerz d sk t s menete
A szerződéskötés menete
 • Gazdálkodói igénybejelentés
 • A vállalkozás és a diák kitölti a nyomtatványt
 • A törvényi feltételeket a kamara ellenőrzi (határozat)
 • A cég bejelentkezik az NSZFI-hez (Alapkezelő)
 • A kamara nyilvántartásba veszi a szerződést és hitelesíti
 • Másolatot kap a képzőintézmény
a s zerz d s m dos t s a
A szerződés módosítása
 • Csak közös megegyezéssel
 • A gazdálkodónak be kell jelenteni a kamarába és az NSZFI felé, amennyiben:

- a nyomtatványon szereplő adat változott

- a juttatás mértéke az előírttól eltérően

változott

mikor sz nik meg az fsz hallgat i szerz d s
Mikor szűnik meg az FSZ – hallgatói szerződés?
 • A sikeres OKJ-s vizsga napján
 • A hallgatói/tanulói jogviszony megszűnésekor
 • A gazdálkodó szervezet megszűnésekor
 • Kamarai eltiltáskor.

A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE A „HALLGATÓI SZERZŐDÉS” NYOMTATVÁNYON ( -TÓL, -IG)

az fsz di k k telezetts gei a szakmai gyakorlaton
Az FSZ –diák kötelezettségei a szakmai gyakorlaton
 • Köteles: a szakmai gyakorlaton megjelenni
 • Hiányzásait igazolni
 • A gazdálkodószervezet munkarendjét megtartani
 • Gazdálkodószervezetnél érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat betartani
 • A rábízott eszközök állagát megóvni.

A hallgató által a szakmai gyakorlat keretében létrehozott termék, produktum a gazdálkodószervezet tulajdona.

a foglalkoztat s szab lyai
A foglalkoztatás szabályai
 • Szükséges a magánnyugdíj-pénztári tagság
 • A munkaidőről:

- jelenléti ívet kell vezetni,

- a diákot betegszabadságilleti meg

 • Munkavédelmi oktatás - kötelező
 • Egészségügyi vizsgálatok, „egészségügyi könyv” - meghatározott
 • A vállalkozás köteles felelősségbiztosítást kötni
milyen juttat sokat kell biztos tani a hallgat nak a szakmai gyakorlaton
Milyen juttatásokat kell biztosítani a hallgatónak a szakmai gyakorlaton?
 • Pénzbeli juttatás (min. 20% - max. 50%)
 • Kedvezményes étkezés
 • Tisztálkodási eszközök
 • Munkaruha, védőfelszerelés
 • A hallgató ideiglenes átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség, illetve a szállásköltség térítése
a p nz gyi elsz mol s
A pénzügyi elszámolás
 • A szakmai gyakorlat költségei elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére.
 • Elszámolható:

- kifizetett díjazás (minimálbér max. 50%-ig)

- a kedvezményes étkeztetés költsége

- munkaruha, egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszköz

- kötelező felelősségbiztosítás díja

- a gyakorlati oktató arányosított bére

- anyagköltség

- adminisztratív költség

az elsz mol s felt telei
Az elszámolás feltételei

A vállalkozás költségeit elszámolhatja a szakképzésihozzájárulás terhére, amennyiben:

 • A gyakorlati képzés a szakmai és vizsga-követelményben szerepel
 • Az FSZ képzést a felsőoktatási intézmény regisztráltatta és intézményi tantervében szerepel
 • A cég bejelentkezett az NSZFI-hez (Alapkezelő)

Amennyiben a cég a teljes szakképzési alapját szakmai gyakorlatra felhasználta, visszaigénylővé válik.

a kamar k feladata 1
A kamarák feladata 1.
 • A szakmai gyakorlat során:

- Az új gyakorlati képzőhely minősítése (határozat)

- A gyakorlati képzőhely ellenőrzése (határozat)

  • A gyakorlati képzőhely emelt szintű ellenőrzése (akkreditációja) – Tanúsítvány
 • OKJ-záróvizsgára kamarai tagot delegál
a kamar k feladata 2
A kamarák feladata 2.
 • Szk tv 31. § (1) Az illetékes területi gazdasági kamara a 30. § (2)-(3) bekezdéseiben említett esetben (ellenőrzés, nyilvántartás) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.
 • A kamara vizsgálja: a személyi, tárgyi,munkavédelmi feltételeket, szakhatósági engedélyeket, szakmai dokumentumokat.
 • Továbbá ellenőrzéskor: a tanulói juttatások átadásának dokumentumait
a szakmai gyakorlat rt kel se
A szakmai gyakorlat értékelése

A szakmai gyakorlat értékelésének típusai:

 • A hallgatói tudás és a hallgatói teljesítmény értékelése
 • A képzési program értékelése
 • Hallgatói értékelés és önértékelés
 • Az együttműködések értékelése
 • Kötelező minősítő értékelések
a szakmai gyakorlat rt kel se37
A szakmai gyakorlat értékelése

A hallgatói tudás és teljesítmény értékelése

jelenti:

 • A szakmai gyakorlaton nyújtott egyéni és csoportos feladatvégzés és eredményesség értékelését,
 • A személyes és társas kompetenciák fejlődésének értékelését.

Értékelő: Vállalkozás szakmai gyakorlatért felelős szakembere

a szakmai gyakorlat rt kel se38
A szakmai gyakorlat értékelése

A képzési program értékelése jelenti:

 • A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói egyéni és csoportos feladatvégzés és eredményesség, továbbá az oktatási intézmény elméleti és gyakorlati képzési programja alapján a képzés tartalmának értékelését

Értékelő: Vállalkozás szakmai gyakorlatért felelős szakembere

a szakmai gyakorlat rt kel se39
A szakmai gyakorlat értékelése

A hallgatói értékelés és önértékelés jelenti:

 • A hallgatói értékeli a szakmai gyakorlat hasznosságát és vélemény fogalmaz meg a vállalkozásról, a munkatársakról
 • A hallgató önértékelést is végez, melyben saját szakmai, emberi fejlődését fogalmazza meg (2. sz. kérdőív)

Értékelő: hallgató

a szakmai gyakorlat rt kel se40
A szakmai gyakorlat értékelése

Az együttműködések értékelésének célja:

 • hogy folyamatosan, de legkésőbb a gyakorlat végén

kooperáció tartalmát és megvalósulását minősítse.

 • Meghatározza az esetleges módosítandó elemeket,

Értékelő: közösen, vagy külön külön az együttműködő

felek (hallgató, vállalkozás, oktatási intézmények)

a szakmai gyakorlat rt kel se41
A szakmai gyakorlat értékelése

Kötelező minősítő értékelések:

 • A vállalkozó feltételeinek megléte a szakma gyakorlathoz (személyi, tárgyi)
 • A vállalkozók szakmai gyakorlat során végzett tevékenységének ellenőrzése
 • Munkaterv ellenőrzése
 • Munkanapló ellenőrzése

Értékelő: 1-2 KAMARÁK, 3-4 oktatási intézmények

h tt rtanulm nyok
Háttértanulmányok

A hallgatói szerződés kialakításával kapcsolatban, a

témával összefüggésben két háttértanulmányt vettünk

figyelembe az alábbiak szerint:

 • A HALLGATÓI SZERZŐDÉS BEVEZETÉSÉ-NEK, ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS MEGOLDANDÓ FELADATAI
 • AZ AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
slide44
Köszönjük megtisztelő figyelmét !

További információk:

MKIK által 2007. évben kiadott

„Módszertani útmutatóban”

http://www.mkik.hu

http://www.fsze.hu