Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları - PowerPoint PPT Presentation

Lucy
bozok niversitesi bologna s reci uyum al malar l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları
380 Views
Download Presentation

Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Amaç ve Hedefler Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Yrd.Doç.Dr. Orhan ER

  2. Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Amaç ve Hedefler Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yükseköğretim alanında eğitim sistemlerinin ve programların gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gerekli kılmıştır.Ayrıca yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, yeterliliklere dayalı eğitim önem kazanmıştır. Yrd.Doç.Dr. Orhan ER

  3. Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Amaç ve Hedefler Bologna Sürecinin Amacı; Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasında ve eğitim kalitesinin geliştirilmesinde önemli araçlar sunmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Orhan ER

  4. Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Amaç ve Hedefler Bologna Sürecinin Amacı; Yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek için önemli bir fırsattır. Yrd.Doç.Dr. Orhan ER

  5. Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Amaç ve Hedefler Hedef;Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır, ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmektir. Yrd.Doç.Dr. Orhan ER

  6. Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Amaç ve Hedefler …TEŞEKKÜRLER… Yrd.Doç.Dr. Orhan ER