entropiamonitorointi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entropiamonitorointi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entropiamonitorointi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Entropiamonitorointi - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Entropiamonitorointi. 18.10.2007 Johanna Wennervirta HUS, Meilahden sairaala. Asiat. Miksi unta pitäisi monitoroida? YA:n aikainen hereillä olo Milloin monitoroida? EEG Entropiamonitoroinnista Monitoroinnin virhelähteistä Take home messages. Hyvä yleisanestesia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Entropiamonitorointi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
entropiamonitorointi

Entropiamonitorointi

18.10.2007

Johanna Wennervirta

HUS, Meilahden sairaala

asiat
Asiat
 • Miksi unta pitäisi monitoroida?
 • YA:n aikainen hereillä olo
 • Milloin monitoroida?
 • EEG
 • Entropiamonitoroinnista
 • Monitoroinnin virhelähteistä
 • Take home messages
hyv yleisanestesia
Hyvä yleisanestesia
 • Kortikaalinen aivotoiminta lamattu sopivasti EEG monitorointi
  • Tajuttomuus (tahaton hereillöolo 0.1- 0.4%
  • muistamattomuus
 • Subkortikaalinen keskushermoston toiminta lamattu sopivasti
  • kivuttomuus  uusi monitorntimenetelmä (SSI) tulossa tähän piakkoin?
  • autonomisten vasteiden lamaus  vakaa hemodynamiikka (RR ja pulssi)
  • liikkumattomuus ja riittävä lihasrentous  NMT
ideaalinen anestesiasyvyyden monitorointi
Ideaalinen anestesiasyvyyden monitorointi
 • Muuttuu suhteessa anesteetin pitoisuuden muutoksiin
 • Neuromuskulaariblokki ei vaikuta
 • Ei riipu käytetystä anesteetista
 • Muuttuu suhteessa kirurgiseen stimulaatioon
 • Heijastaa tajuisuuden astetta
 • Mitattavissa on-line
 • Non-invasiivinen, halpaJones, 2000
kliiniset mittarit
“Kliiniset mittarit”
 • Verenpaine, pulssi, liikehtiminen, kyynelehtiminen
 • Huono hereillä olon mittariMoerman 1994, Russell 1993
mac minimum alveolar concentration
MAC, minimum alveolar concentration
 • Anesteetin ET-pitoisuus jolla saadaanestettyä liikevaste kivuliaalle stimulukselle 50%:lla potilaista
  • MAC kuvaa anesteetin tehoa selkäydintasolla1,2
 • Tajuttomuus ilman kipustimulusta jo 0.4 MAC
  • aivot 3 x herkempi anesteetin vaikutukselle kuin selkäydin
 • Anesteettien keskinäisen tehon vertailuun
 • Kuvaa väestötason keskiarvoja, ei kerro yksittäisen potilaan anesteettiatarpeesta

1. Anesthesiology 1993:78:707-12

2. Anesthesiology 1994: 80: 606-10

milloin pit isi monitoroida
Milloin pitäisi monitoroida?
 • Anesteettien annostelun optimointi

1. yksilökohtaisen vasteen mukainen annostelu

2. PÄIKI-anestesia

   • yliannostelun välttäminen 1
  • 3. hereilläolon suhteen riskileikkaukset 2
   • Huonon kardiovaskulaaristatuksen potilaat
   • YA keisarileikkaus, traumapotilaat
   • aiempi anestesian aikainen hereilläolo
   • kohonnut toleranssi (alko, lääkkeet)
  • 4. anestesia, jossa tarvitaan syvä relaksaatio

1. Acta Anaesth Scand 2003; 47: 165. 2. Lancet 2004: 363; 1757.

mit hy ty eeg monitoroinnista anestesiassa
Mitä hyötyä EEG-monitoroinnista anestesiassa?
 • Anesteettien aliannostelun välttäminen
  • anestesian aikainen hereilläolo vähenee1,2
  • eksplisiittisten muistikuvien ja trauman jälkeisen stressireaktion (PTSD) esiintyminen vähenee
  • riskiryhmien turvallinen anestesia
 • Anesteettien yliannostelun välttäminen
  • nopeampi herääminen
  • nopeampi toipuminen
  • vähemmän anestesian jälkeisiä sivuvaikutuksia kuten PONV:ia

1. Myles et al. Lancet 2004: 363; 1757-63

2. Ekman et al. Acta Anaesthesiol Scand 2004: 48; 20-6

slide12
EEG
 • EEG:stä tarkastellaan frekvenssiä, amplitudia, rytmiä, spesifisiä käyrämuotoja ja artefaktoja.
 • EEG:n frekvenssi jaetaan neljään osaan
  • Delta ( < 4 Hz): lapsilla, aikuisilla syvässä unessa
  • Theta (4-8 Hz): kevyessä unessa, varhaisnuoruudessa
  • Alpha (8-13 Hz) : aikuisilla, hereillä kun silmät on kiinni
  • Beta (> 13 Hz): aktiivisessa toiminnassa, jotkut lääkkeet
anestesiaindeksien laskenta
Anestesiaindeksien laskenta
 • Spontaani EEG
  • Entropia: signaalin epäjärjestyksen määrä1
  • BIS: ainakin kolmen eri laskenta-algoritmin yhdistelmäindeksi2

1. Viertiö-Oja et al. Acta Anaesthesiol Scand 2004: 48; 154-61

2. Rampil. Anesthesiology 1998: 89; 980–1002

anestesia aineet ja eeg
Anestesia-aineet ja EEG
 • Asteittaiset annosriippuvaiset muutokset tavallisimmilla hypnooteilla
 • Pieni annos (sedaatio): aktivaatio,  (>13 Hz) lisääntyy,  (4-8 Hz) vähenee
 • Keskimääräinen annos (kevyt anestesia): Keskitaajuus laskee, amplitudi kasvaa, tuloksena  ja  (< 4 Hz)
 • Suuri annos (syvä anestesia): burst suppressio ja suppressio
entropia
Entropia ?
 • Termodynamiikka: Entropia suhteessa termodynaamisen systeemin kaikkien mahdollisten mikrotilojen logaritmiin, suhteessa systeemin ”epäjärjestyksen” määrään
 • Entropia informaatio-teoriassa: Shannon & Weaver 1949
 • Signaalin epäsäännöllisyys, kompleksisuus, ennakoimattomuus
slide17

Laaja taajuus- hajonta

Korkea entropia

Vain muutama

taajuus

Matala entropia

Entropia mittaa signaalin epäsäännöllisyyttä

Spektraalinen entropia on riippumaton amplitudista tai taajuusasteikosta

mit entropia monitoroi
Mitä Entropia monitoroi?
 • Yleisanestesian hypnoottista komponttia
 • Tietoisuuden ja muistikuvien synnyn estämiseen tarvittavan anestesian määrää
 • Analgesia vaikuttaa epäsuorasti
  • Huono analgesia lisää aivoihin suuntautuvaa afferenttia stimuloivaa impulssiliikennettä
  • Hypnoottia kuluu paljon, kun kipulääkettä on vähän ja päinvastoin
 • Suoraa analgesiamonitoria ei toistaiseksi ole saatavilla
entropiamonitorointi1
Entropiamonitorointi
 • Aika-taajuusbalansoitu spektraalinen entropia
 • Kaksi lukua: SE ja RE
 • SE = State Entropy, lasketaan EEG-sisällöstä
 • RE = Response Entropy, EEG + frontaalinen EMG (FEMG)
 • Eri taajuuksille erilaiset aika-ikkunat
 • Laaja artefaktarejektio

1. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48:154

slide20

EMG

Korkea fr.EEG

Matala fr.EEG

Aika-taajuusbalansoitu?

Mitä nopeampitaajuinen signaali, sitä lyhyempi onlaskentaan tarvittava näytepätkä

kaksi entropianumeroa
Kaksi Entropianumeroa?
 • SE = State Entropy 0.8 - 32 Hz, EEG:tä, indeksin vaihtelualue 91 - 0
 • RE = Response Entropy 0.8 - 47 Hz, EEG + EMG, indeksin vaihtelualue 100 - 0
  • Frontaalinen EMG (fEMG) on erittäin resistentti relaksanttien vaikutuksille
  • Kipu ja kevyt anestesia aktivoivat fEMG:n, RE nousee tällöin SE:n yläpuolelle
 • Jos EMG:tä ei ole, RE = SE
 • Riittävä anestesia: SE 40-60,
  • RE - SE < 10
entropian erityspiirteit
Entropian erityspiirteitä
 • EMG hyväksytty informatiiviseksi signaalin osaksi
 • Sama laskukaava kaikilla anestesiasyvyyksillä
  • Acta Anaesthesiol Scand 2004: 48; 153
 • Antaa viitettä myös analgeettitarpeesta?
 • Nopea, RE reagoi 2 sec
 • RE:n nousu nopea heräämisen ennakoija
slide23

Burst suppressio

BS:n näkyminen raakaEEG:ssä = unilääkkeen yliannostelu !

scandinavian eeg multicenter study
Scandinavian EEG Multicenter Study
 • Entropiamonitoroinnin merkitys
  • 1. Anesteetin kulutukseen
  • 2. Anestesiasta toipumisnopeuteen
  • 6 sairaalaa, 368 potilasta (48+160+160)
  • Prospektiivinen, randomoitu
    • Vakkuri et al 2005, Anesthesiology
ongelmatilanteita
Ongelmatilanteita?
 • Neurologiset poikkeavuudet
  • Epilepsia, enkefalopatiat?
 • Ketamiini-anestesia
 • Hypotermia
 • Hypoglykemia
 • Hypoksia
 • Hypotensio
 • Ulkoiset häiriölähteet (diatermia, tahdistin)
 • EKG-artefakta!
artefaktoja
Artefaktoja

Relaksanttivaikutus

A. EKG + 50 Hz

B. Takykardia, EKG

C. Ballistokardio-

grafia

D. EMG

E. Liikuttelu

F. Bair Hugger

G. Diatermia

Wennervirta et al. Intensive Care Medicine 2007:33;133-6

artefaktojen vaikutus bis iin re hen ja se hen aivokuolleilla elinluovuttajilla
Artefaktojen vaikutus BIS:iin, RE:hen ja SE:hen aivokuolleilla elinluovuttajilla

SE, RE ja BIS erosivat 0:sta 17%, 18%, ja 62% rekisteröintiajasta (P < 0.0001 kaikille)

Wennervirta et al. Intensive Care Medicine 2007:33;133-6

slide29

1. NMBA

2. Sternotomia

3. Maksan perfuusio säilytysnesteellä

State Entropia ja BIS aivokuolleella elinluovuttajallaelinten irrotusleikkauksessa

Wennervirta et al. Intensive Care Medicine 2007:33;133-6

re se ja bis lapsilla
RE, SE ja BIS lapsilla
 • 20 imeväistä (1 kk - 1 v), 40 lasta (1 -15 v) sevo anestesiassa
 • RE, SE, BIS käyttäytyminen OAAS:n ja ET-sevon funktiona
 • Tulokset: Korreloi hyvin OAAS:n ja käänteinen korrelaatio ET-sevo-pitoisuuteen lapsilla, mutta ei imeväisillä
 • Konkluusio: RE ja SE hyödyllisiä anestesiasyyvyden mittareita, toimivat kuten BIS lapsilla, mutta ei < 1v:illa

Klockars et al: Anesthesiology 2006;104:708

milloin anestesian eeg monitorointi ei ole luotettava
Milloin anestesian EEG-monitorointi ei ole luotettava?
 • Ketamiinianestesiassa1
 • Mono”anestesia” typpioksiduulilla2

1. Hans et al. Br J Anaesth 2005: 94; 336-40

2. Anderson et al. Br J anaesth 2005: 92; 167-70

slide32

Ketamiinin aiheuttamia gammasukkuloita

Maksimow et al. Clin Neurophysiol 2006:117;1660-8

tajuttomuus vs amnesia
Tajuttomuus vs. amnesia
 • 56 pt, isolated forearm technique (IFT)
 • TCI-propofoli ja –alfentaniili
 • Tutkittu intubaation ja inkision välisellä ajalla
 • BIS 60 - 70
 • Kehotus ”purista kättä”, seurataan vastetta
 • Varma noudattaminen (pt puristaa kättä pyynnöstä kerran tai kaksi): 37 pt

Kerssens et al. Anesthesiology 2003:99;570-5

tajuttomuus vs amnesia1
Tajuttomuus vs. amnesia
 • Vain 9 (25%) 37:stä muisti kehotuksen leikkauksen jälkeen haastattelussa
 • BIS 67.6 jos muisti
 • BIS 67.1 jos ei muistanut
 • Konkluusio: leikkauksen jälkeinen haastattelu ja siinä muistaminen aliarvioivat anestesian aikaisen hereilläolon insidenssin
 • Jos BIS > 60, pt voi muistaa tai olla muistamatta

Kerssens et al. Anesthesiology 2003:99;570-5

tajuttomuus vs amnesia2
Tajuttomuus vs. amnesia
 • Onko anestesian aikainen hereillä olo haitallista, jos potilas ei koe eikä muista kipua tai lihashalvausta jälkeenpäin?
 • Pitääkö monitorin kertoa, että potilas on todennäköisesti tajuton?VAI
 • Riittäisikö, jos monitori kertoo että potilas ei todennäköisesti muista anestesian aikaisia tapahtumia jälkeenpäin?
jos ep ilet potilaasi olevan hereill anestesian aikana
Jos epäilet potilaasi olevan hereillä anestesian aikana
 • Jos epäilet hereillä oloa, puhu potilaalle heti- jo anestesian aikana!
  • Jos kuulet puheeni, hra X, huomasin juuri että nukutuksesi on liian kevyt, ja annan heti lisää unilääkettä
  • Ei mitään hätää, nukahdat ihan kohta. Leikkausta ei aleta/jatketa ennen kuin nukahdat
  • Et voi liikkua etkä puhua, mutta se johtuu vain nukutusaineista, sinussa ei ole mitään vikaa
take home messages
Take home messages
 • Hyvä anestesia  tasainen verenkierto ja liikkumaton pt
 • Anestesiasyvyyden monitoroinnilla vältät anesteettien yli- ja aliannostelun = pitkittynyt herääminen, PONV ja anestesian aikaisten muistikuvien muodostuksen taikka hereillä olon
 • Opettele tuntemaan raakaEEG:n peruspiirteet ja tavallisimmat häiriösignaalit
 • Opettele tuntemaan käyttämäsi monitori, ja ensimmäsenä tarkista raakasignaali (EEG), jos indeksi käyttäytyy oudosti
 • Matala indeksiluku + liikahdus = kattamaton kipu
 • Korkea indeksiluku, joka laskee lihasrelaksantin annon jälkeen = EMG
take home messages1
Take home messages
 • Yli 1-v lapset: BIS ja Entropia toimivat
 • Tehosedaatio: BIS ja Entropia eivät toimi
 • Köyhän anestesiasyvyysmonitori: älä anna lihasrelaksanttia
 • Jos epäilet hereilläoloa anestesian aikana, lisää unilääkitystä heti ja vaikutuksen alkua odottaessa puhu potilaalle rauhoittavasti
  • bentsodiatsepiinit voivat vähentää muistikuvien määrää