1 / 16

Mescid-i Aksa Gerçeği

Mescid-i Aksa Gerçeği. Hi ç farkettiniz mi ? N e zaman ,. "Mescid-i Aksa (El Aksa Camii)". Hakkında Yerli ya da yabancı medyada bir haber çıksa. "Kubbetu's Sahra". Resmi belirir!. Bunun nedeni, toplumsal bilgisizlik meydana getirmek ; a rkas ı nda yatan bir :. İsrail Planı.

Jims
Download Presentation

Mescid-i Aksa Gerçeği

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mescid-i Aksa Gerçeği

 2. Hiç farkettinizmi?Ne zaman, "Mescid-i Aksa (El Aksa Camii)" Hakkında Yerli ya da yabancı medyada bir haber çıksa "Kubbetu's Sahra" Resmi belirir!

 3. Bunun nedeni, toplumsal bilgisizlik meydana getirmek; arkasında yatan bir: İsrail Planı

 4. Siyonist kaynaklar bu resimleri çok ucuza hatta bedavaya bütün dünyaya pazarlıyorlar… Müslümanlar bu resimleri evlerinde ve ofislerinde Mescid-i Aksa’nın resmi olduğunu düşünerekastıkları için yeni nesiller iki mescid arasındaki farkı ayırdedemeyeceklerdir… Hatta günümüzde Müslümanlar bu iki mescidi ve aralarındaki farkı unutmuş hale gelmiştir.

 5. İsrail, Mescid’i Aksa’nın resmini Müslümanların hafızalarından çıkarmak istemektedir Böylece En büyük hedefleri olan Mescid-i Aksa’yı yıktıkları ve yerine kendi tapınaklarınıyaptıkları zaman Müslümanların tepkisini çekmemeyi başarmaya çalışıyorlar

 6. Müslümanların, Kubbetüs-Sahra Yerinde durdukça Mescid-i Aksa’nın yerinde olmadığını düşünmemelerini sağlamaya çalışıyorlar Ne plan ama!

 7. AYRICA,MESCİD-İ AKSA İLE EL AKSA CAMİİ, ASLINDA AYNI MABEDİN İSMİDİR; ANCAK GEREK MEDYADA GEREKSE ÇOĞU KAYNAKTA BU MABEDDEN FARKLI İSİMLER İLE BAHSEDİLMESİ DE BİR ÇARPITMA OLARAK DİKKAT ÇEKİCİDİR.

 8. Tüm Müslümanlar bu çarpıtmalardan haberdar olmalı ve diğer insanlarıMescid-i Aksa hakkında bilgilendirmelidir. Gelecek sayfada resimleri görüp çok geç olmadan aradaki farkı anlamamız lazım

 9. Mescid-i Aksa (El Aksa Camii) Kubbetu's Sahra Mescidi Aksa'yı ve Kubbetu's-Sahra'yı içine alan haremi şerif.

 10. Mescid-i Aksa (El Aksa Camii)

 11. Giriş Mescidi Aksa'nın İslâm'daki müstesna yerinin sebebi Resulullah (s.a.s.)'in mirac mekânı olmasıdır. Yüce Allah, İsrâ suresinin birinci âyetinde Mescidi Aksa'yı adıyla anarak şöyle buyurur: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir."

 12. Kubbetu's-Sahra, diğer adıyla Hz. Ömer Camisi. Kubbetu's-Sahra, Resulullah (s.a.s.)'ın miraca çıkarken bastığına inanılan kayanın üzerine inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetu's-Sahra isimlendirmesi bu kayaya binaen verilmiştir. Ancak Türkiye'de hala birçokları tarafından Mescidi Aksa olarak bilinen mabed işte bu mabeddir. Gerçekte Mescidi Aksa, Kubbetu's-Sahra'nın kıble tarafında bulunan daha büyük ve geniş bir mabeddir.

 13. PEKİ BU PLANIN SEBEBİ VE AMACI NE? YAHUDİLER BUGÜNKÜ MESCİDİ AKSA'NIN YERİNDE DAHA ÖNCE, SÜLEYMAN HEYKELİ, DİĞER ADIYLA SİYON MABEDİ ADINI VERDİKLERİ BİR MABEDİN BULUNDUĞUNU VE BU MABEDDEN BUGÜN GERİYE KALAN TEK ŞEYİN AĞLAMA DUVARI ADINI VERDİKLERİ DUVAR OLDUĞUNU İLERİ SÜRMEKTEDİRLER. BU YÜZDEN YAHUDİLER MESCİDİ AKSA‘YI YIKARAK DAHA ÖNCE YERİNDE BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRDÜKLERİ SİYON MABEDİ'Nİ İNŞA ETMEYİ AMAÇLAMAKTADIRLAR.

 14. 1969 YILINDA YAHUDİLER TARAFINDAN YAKILAN ANCAK YIKILAMAYAN MESCİD-İ AKSA’YI YIKMA PLANLARI DEVAM ETMEKTEDİR. İKİNCİ İNTİFADA YA DA EL AKSA İNTİFADASI DA, KATİL ŞARON’UN MESCİD-İ AKSA (EL AKSA CAMİİ) ALTINDA AÇILAN TÜNELLERİ ZİYARET ETMESİ İLE BAŞLAMIŞTIR. ÇÜNKÜ FİLİSTİNLİLER ÇOK İYİ BİLMEKTEDİRLER Kİ, İSRAİL YÖNETİMİ BU TÜNELLERİ MESCİD-İ AKSA’YI YIKMAK İÇİN AÇMAKTADIR. MESCİD-İ AKSA’NIN TAMİR EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYEN İSRAİL YÖNETİMİ, ALTINI KAZDIĞI MESCİD’İ AKSA’NIN KENDİ KENDİNE (?) YIKILMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

 15. Revealed after the Hijrah. This chapter has 75 verses. In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. “Onlar bir plan yaptilar, ve Allah’ta bir plan yapti; ama plan yapanlarin en yucesi Allah’tir.” Al Quraan 8. Spoils of War (Al-Anfál) V.30

 16. Ne yapabiliriz? Bu bilgileri diger bütün Müslüman kardeşlerimizle paylaşıp onları bilgilendirebiliriz Ali – 11/05/01

More Related