Zoologie ryby
Download
1 / 25

ZOOLOGIE RYBY - PowerPoint PPT Presentation


 • 549 Views
 • Uploaded on

ZOOLOGIE RYBY. CHARAKTERISTIKA A SYSTEMATICKÝ PŘEHLED RYB. Charakteristika ryb. Ryby ( Pisces) – třída vodních obratlovců . Dosahují velikostí od 1 cm (nejmenší obratlovci vůbec) do 10 m. Tělo je většinou vřetenovité, kryté kostěnými šupinami, které mohou druhotně vymizet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZOOLOGIE RYBY' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zoologie ryby l.jpg

ZOOLOGIERYBY

CHARAKTERISTIKA

A SYSTEMATICKÝ PŘEHLED RYB


Charakteristika ryb l.jpg
Charakteristika ryb

 • Ryby (Pisces) – třída vodních obratlovců.

 • Dosahují velikostí od 1 cm (nejmenší obratlovci vůbec) do 10 m.

 • Tělo je většinou vřetenovité, kryté kostěnými šupinami, které mohou druhotně vymizet.

 • Končetinami jsou ploutve, a to párové (prsní a břišní) a nepárové (hřbetní, řitní a ocasní). Ploutve mohou být tvarově a funkčně modifikovány; některé mohou vymizet nebo naopak mohou být zmnoženy.

 • Kostra je většinou kostěná; funkci chordy většinou přebírá páteř, složená z obratlů.

 • Kromě jiných smyslů mají vyvinutý i smysl proudový, často ve formě kanálků postranní čáry.

Zoologie - Ryby


Charakteristika ryb3 l.jpg
Charakteristika ryb

 • Dýchají žábrami, které nasedají přímo na žaberní oblouky a jsou zevně překryty skřelemi.

 • Starobylé skupiny mají kromě žaber párové plíce, u kostnatých ryb přeměněné v nepárový plynový měchýř. Ten slouží jako hydrostatický orgán; u řady druhů však druhotně nefunguje.

 • Srdce má jednu komoru a jednu předsíň.

 • Ryby se rozmnožují většinou vajíčky, zvanými jikry; méně často jsou živorodé. Oplození je většinou vnější. Ryby se většinou o nakladená vajíčka nestarají; u některých druhů je známa péče o potomstvo.

Zoologie - Ryby


Charakteristika ryb4 l.jpg
Charakteristika ryb

 • Řada druhů podniká dlouhé migrační cesty, a to jak v mořích, tak z moří do sladkých vod nebo naopak.

 • Ryby zahrnují asi 24 000 druhů, v ČR žije 72 druhů.

 • Systematicky se dělí na mnoho žijících a několik vymřelých řádů.

 • Ryby mají velký hospodářský význam pro výživu lidstva i jako zdroj surovin.

 • Četné druhy ryb se chovají v rybnících a v akváriích.

Zoologie - Ryby


Systematick p ehled ryb l.jpg
Systematický přehled ryb

 • Třída : ryby (Osteichthyes)

 • Podtřída : paprskoploutví

 • Nadřády : násadcoploutví

  chrupavčití

  mnohokostnatí

  kostnatí

 • Podtřída : nozdratí

 • Nadřády : lalokoploutví

  dvojdyšní

Zoologie - Ryby


Chrupav it ryby l.jpg
Chrupavčité ryby

 • Jeseter malý (Acipenser ruthenus) je poměrně zvláštní ryba. Její rypec a kostěnými výrůstky chráněný hřbet a boky ji řadí mezi víceméně živé zkameněliny, než mezi současné ryby. Je (jak by asi nikdo podle jména neuhodl) ze všech jeseterů nejmenší, u nás dorůstá velikosti 40-60 cm, v zahraničí až 1,25 metru. Má asymetrickou ocasní ploutev, je původní v moravských řekách.

Zoologie - RybyKostnat ryby drav l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Lipan podhorní (podhorský) je relativně pomenší (25-40 cm) lososovitá ryba, jež není ani příliš bojovná, ani trofejní, avšak pro svůj půvab si získává srdce mnoha rybářů v podhorských oblastech. Jde o všežravou rybu s malými, do řad uspořádanými šupinami, žijící jak již z jména vyplývá spíše v říčkách než v řekách, s oblibou v podhorských oblastech v čisté vodě.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav9 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Losos obecný (Salmo salar) je dravá ryba se stříbrnými šupinami, dorůstající běžně velikosti něco pod metr (maximální úlovky jsou až 1,5m). Jde o rybu lososovitou, která se ačkoliv většinu života tráví v moři, rozmnožuje v řekách. Je to ryba pověstná svou silou a vytrvalostí, za svůj život uplave tisíce km v moři, aby se poté coby dospělý vrátil na místo kde se sám narodil a zanechal zde své potomstvo.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav10 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Hlavatka podunajská. Tato ryba o maximálním vzrůstu něco přes metr a 10 cm (v ČR, jinde až 180 cm) je největší lososovitou rybou obývající evropské podhorské řeky. Má dlouhé tělo narůžovělé barvy s malými tmavými skvrnami, načervenalou ocasní ploutev a pořádnou tlamu plnou zubů.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav11 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Pstruh duhový. Nepůvodní druh, dovezen 1888. Uplatnil se v chladnějších rybnících, v ÚN pstruhového typu, je průmyslově chován, trvale se vyskytuje jen v některých tekoucích pstruhových vodách. Hospodářsky i sportovně velmi ceněný druh. Rekordní pstruh byl uloven v r. 1966 v jezeře Jewel Lake v Britské Kolumbii (Kanada) - 23,6 kg, 122 cm. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,30-0,40 kg.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav12 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Bolen dravý. Žije ve středních a dolních úsecích řek, v tůních a mimopstruhových nádržích. Významně se uplatňuje při omezování plevelných ryb. Je velmi cennou hospodářskou i sportovní rybou. V naší literatuře je popisován pražský úlovek z roku 1916, který vážil 14,20 kg a měřil 108 cm. Kříží se s ouklejí. Průměrná váha lovených ryb se pohybuje mezi 1,5-2 kg.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav13 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Candát obecný. Osidluje střední a dolní úseky řek i stojaté vody. Zdržuje se ve volné vodě (dále od břehu) a v hlubších partiích. Významně se uplatňuje při regulaci plevelných ryb (nekonkuruje si se štikou). Je hospodářsky i sportovně velmi ceněnou rybou. Chrání své jikry, na čelistech a patrových kostech má kromě malých i dlouhé zuby, tzv. psí. Průměrná váha lovených ryb je mezi 1,5-2,5 kg.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav14 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Štika obecná. Žije téměř ve všech typech vod, především v cejnovém pásmu a ve stojatých vodách s úkryty a vodními porosty. Hospodářsky i sportovně velmi cenný druh. Významným regulátor plevelných ryb. V pstruhových vodách nežádoucí. Je stanovištní rybou. Průměrná váha lovených ryb 2-2,5 kg.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby drav15 l.jpg
Kostnaté ryby - dravé

 • Sumec obecný. V tekoucích vodách žije hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem, vyskytuje se ve stojatých vodách. Sportovně i hospodářsky cenný druh. Významný regulátor plevelných ryb. U sumců se někdy vyskytuje albinismus (chybějí pigmenty, hlavně melanin). Průměrná váha lovených ryb okolo 8-10 kg.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby na ich vod l.jpg
Kostnaté ryby našich vod

 • Kapr obecný. Kapr je nejvýznamnější rybou našeho i evropského rybníkářství, je velmi cennou sportovní rybou mimopstruhových tekoucích vod i nádrží. (U kulturních kaprů jsou známy 4 fenotypy ošupení) Š-šupinatý, L-lysec, Ř-řádkový, H-hladký. Pro ozdobu byli vyšlechtěni kapři zlatě a tříbarevně (koi) zabarvení. Kříží se s oběma karasy, tolstolobikem bílým, tolstolobcem pestrým, línem a amurem bílým.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby na ich vod17 l.jpg
Kostnaté ryby našich vod

 • Cejn velký. Hojná hejnovitá ryba dolních toků řek a stojatých vod. Při nedostatku dravců hrozí jeho přemnožení, což je nežádoucí zejména ve vodárenských ÚN. Je oblíbeným objektem sportovního rybolovu.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby na ich vod18 l.jpg
Kostnaté ryby- našich vod

 • Síh peleď. Nepůvodní druh, dovezen v r. 1970, je chován podobně jako maréna v chladnějších kaprových rybnících, vysazen i do některých ÚN. Kříženci s marénou jsou plodní. Cenná hospodářská ryba.

Zoologie - Ryby


Kostnat ryby na ich vod19 l.jpg
Kostnaté ryby- našich vod

 • Karas stříbřitý. Rozšířil se u nás v 60. létech. Vyskytuje se v tekoucích i stojatých vodách. V rybnících je nežádoucí. Z poddruhu Karase byly vyšlechtěny barevné i tvarované odchylky - karas zlatý, závojnatky. Průměrná váha lovených ryb je okolo 0,3 kg. U nás se vyskytují převážně samice.

Zoologie - Ryby


Ostatn sladkovodn ryby l.jpg
Ostatní sladkovodní ryby

Okoun obecný

Plotice obecná

Zoologie - Ryby


Ostatn sladkovodn ryby21 l.jpg
Ostatní sladkovodní ryby

Střevle potoční

Hrouzek obecný

Zoologie - Ryby


Ostatn sladkovodn ryby22 l.jpg
Ostatní sladkovodní ryby

Amur bílý

Parma obecná

Zoologie - Ryby


Ostatn sladkovodn ryby23 l.jpg
Ostatní sladkovodní ryby

Úhoř říční

Hořavka duhová

Zoologie - Ryby


Mo sk ryby 1 tu k 2 mo sk korpion 3 rejnok 4 ralok l.jpg
Mořské ryby1 - tuňák, 2 - mořský škorpion, 3 - rejnok, 4 - žralok

1

2

3

4

Zoologie - Ryby


Pou it zdroje l.jpg
Použité zdroje

 • http://www.mrsmikulov.ic.cz

Zoologie - Ryby