TEGURAN AUDIIT BERKAITAN PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1065 Views
 • Uploaded on

TEGURAN AUDIIT BERKAITAN PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. Oleh PG. AMIR BIN PG. HJ. OMAR KETUA JURUAUDIT PERSEKUTUAN 04 OGOS 2010. FALSAFAH KETUA AUDIT NEGARA TAN SRI DATO’ SETIA AMBRIN BIN BUANG. MEMBETULKAN YANG BIASA DAN MEMBIASAKAN YANG BETUL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

TEGURAN AUDIIT BERKAITAN PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Oleh

PG. AMIR BIN PG. HJ. OMAR

KETUA JURUAUDIT PERSEKUTUAN

04 OGOS 2010


Falsafah ketua audit negara tan sri dato setia ambrin bin buang l.jpg
FALSAFAH KETUA AUDIT NEGARA PERSEKUTUANTAN SRI DATO’ SETIA AMBRIN BIN BUANG

MEMBETULKAN YANG BIASA DAN

MEMBIASAKAN

YANG BETUL


Slide3 l.jpg

PEMERHATIAN / TEGURAN AUDIT PERSEKUTUAN

 •  Apa Itu Teguran Audit?

 •  Hubungkait Skop Audit Dan Teguran Audit

 •  Peringkat Teguran Audit

 •  Mengapa Teguran Audit Dibuat

 •  Isu-isu Yang Dibangkitkan

 •  Sebab-sebab Kelemahan Berlaku

 •  Tindakan Yang Perlu Di Ambil Terhadap Teguran Audit.


Slide4 l.jpg

PERSEKUTUAN

Apa Itu Teguran Audit ?

Ialah:-

 Pandangan atau ulasan Juruaudit bagi perkara-perkara

berbangkit setelah pemeriksaan dibuat terhadap dokumen,

rekod, akaun, penyata dan program/projek.

 Teguran dibuat kerana urusniaga/aktiviti berkenaan tidak

mematuhi/mengikuti atau mencapai kehendak ketetapan

sepatutnya peraturan, arahan, undang-undang dan

perancangan yang telah ditentukan.

 Teguran Audit dibuat berdasarkan Seksyen 9(5) Akta Audit 1957 yang menyatakan bahawa:

“ Ketua Audit Negara boleh membuat cadangan dan komen secara amnya segala perkara berhubung Akaun Awam, Wang Awam dan Stor Awam”.


Slide5 l.jpg

PERSEKUTUANTeguran Audit boleh meliputi aspek:

 Kawalan Dalaman yang lemah

 Kerugian

 Pengurusan tidak cekap

 Perolehan tidak ekonomik

 Boros/pembaziran

 Penyelewangan

 Kehilangan

 Lain-lain


Slide6 l.jpg

PERSEKUTUAN

Hubungkait Skop Audit Dan Teguran Audit

 Teguran Audit yang selalu dibuat oleh Ketua Audit Negara

adalah selaras dengan kehendak Skop Audit menurut

Seksyen 6 Akta Audit 1957.


Slide7 l.jpg

PERSEKUTUANSkop Audit (Nature of Audit) yang dinyatakan adalah begitu luas merangkumi aspek-aspek seperti berikut;

 pungutan wang awam

 pengeluaran dan pembayaran

 harta/aset awam

 penyelenggaraan akaun dan rekod

 wang dibelanja bagi maksud diperuntukkan

 perbelanjaan dibenarkan dan diurus dengan cekap

dan ekonomi dan tidak ada pembaziran.

 peraturan/undang-undang berhubung dengan wang

atau stor dipatuhi dalam segala segi.

 Memandangkan Skop Audit yang diperuntukkan melalui Seksyen 6,

Akta Audit 1957 ini merangkumi berbagai aspek urusniaga Kerajaan,

boleh dirumuskan bahawa Ketua Audit Negara boleh membuat

cadangan atau menegur segala perkara mengenai Akaun Awam,

Wang Awam dan Stor Awam.


Slide8 l.jpg

PERSEKUTUANKetua Audit Negara hendaklah dalam auditannya menjalankan pemeriksaan bagi menentukan perkara-perkara berikut samada:

 Pungutan & Penyimpanan Wang Awam

Segala tindakan munasabah diambil bagi melindungi pungutan

dan penyimpanannya.

 Pengeluaran & Pembayaran Wang

 Dibuat mengikut kebenaran sewajarnya

 Bayaran dipertanggungkan dengan sempurna

 Bayaran disokong dengan baucar yang lengkap

sebagai bukti pembayaran itu.


Slide9 l.jpg

PERSEKUTUANStor Awam

Langkah-langkah cermat diambil bagi menentukan;

 penggunaan yang betul

 pengawalan

 penyenggaraan

 pelupusan

 Penggunaan Wang Awam

Wang tersebut digunakan bagi;

 maksud ianya diuntukkan/dibenarkan

 aktiviti diurus dengan cekap dan mengambil kira

dari segi ekonomi dan mengelakkan perbelanjaan

boros atau sia-sia.


Slide10 l.jpg

PERSEKUTUANAkaun dan rekod

Diselanggara dengan betul dan setianya (faithfully)

 Peruntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, Akta

Acara Kewangan 1957, Undang-undang Lain yang Bertulis

Peraturan/ Undang-undang berhubung dengan wang dan stor

dipatuhi dalam segala segi


Slide11 l.jpg

PERSEKUTUANPERINGKAT TEGURAN AUDIT

Secara amnya teguran audit boleh dibahagikan kepada 4 peringkat

iaitu;

 Secara lisan/perbincangan dengan auditee.

 Surat pertanyaan/ Pemerhatian Audit

 Laporan Audit Tahunan - ( Seksyen 9, Akta Audit dan Perkara

107 Perlembagaan Persekutuan )

 Pemerhatian dan Sijil.


Slide12 l.jpg

Secara Lisan/Perbicangan Dengan Auditee PERSEKUTUAN

Ini melibatkan perkara-perkara kecil yang tidak material serta tidak

melanggar atau menyimpang daripada peraturan/arahan berkuatkuasa

dan boleh diselesaikan secara perbincangan dengan pegawai atau

Jabatan yang diaudit.

Contoh; i) Nombor kontrak tidak dicatat dalam LPO.

ii) Tarikh waran tidak dicatat dalam buku vot.

iii) Nombor resit JANM tidak dicatat dalam buku tunai.

Walau bagaimanapun perkara ini bergantung kepada budi bicara

Juruaudit tersebut setelah menilai kawalan dalaman yang wujud

berhubung akaun/program yang diaudit.


Slide13 l.jpg

Surat Pertanyaan/Pemerhatian Audit PERSEKUTUAN

 Apa-apa perkara yang difikir ‘material’ oleh Juruaudit dan

tidak mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang

dibangkitkan dalam surat pertanyaan/permerhatian audit.

 Permerhatian audit adalah menjadi asas kepada setiap

Laporan Audit Tahunan yang dikeluarkan.

 Semua perkara-perkara material yang dibangkitkan sepanjang

tahun bagi tempoh perakaunan terlibat akan dimasukkan dalam

Laporan tersebut.


Slide14 l.jpg

Laporan Audit (Seksyen 9, Akta Audit ) PERSEKUTUAN

Laporan Audit disediakan pada tiap-tiap tahun sejajar dengan kehendak

Sekysen 9, Akta Audit 1957 dan Perkara 107 Perlembagaan Persekutuan.

 Akaun Kerajaan Persekutuan

Laporan AuditTahunan

( Akaun Kerajaan Persekutuan )

Perkara 107 Perlembagaan Persekutuan

Yang Dipertuan Agong

DiBentangkan Di Parlimen

PAC Federal


Slide15 l.jpg

PERSEKUTUANAkaun Kerajaan Negeri

Laporan Audit Tahunan

( Akaun Kerajaan Negeri )

Perkara 107 Perlembagaan Persekutuan

Sultan / Yang

DiPertua Negeri

Dibentangkan Di Dewan

Undangan Negeri

PAC

State


Slide16 l.jpg

Pemerhatian Dan Sijil [ Per 97(3) P. P ] PERSEKUTUAN

 Ini melibatkan akaun-akaun di luar Kumpulan Wang

Disatukan seperti - Zakat - Fitrah, Baitul Mal.

 Pemerhatian dan Sijil tersebut dikeluarkan kepada Badan-

badan tersebut bagi mengelakkan terlalu banyak Laporan

dikemukakan kepada Parlimen (Dewan Rakyat) bagi

pembentangan.

Akaun Baitul Mal dan

Badan-badan Lain

Per 97(3) P.P.

Sultan / Yang

Di Pertua Negeri


Slide17 l.jpg

MENGAPA TEGURAN AUDIT DIBUAT? PERSEKUTUAN

 Teguran Audit

Teguran Audit boleh dilihat dari pelbagai perspektif kita perlu

melihatnya dari sudut positif. Apa yang lebih penting antaranya

dihuraikan seperti berikut;

 Mengelakkan pembaziran wang dan menentukan wang

Kerajaan telah dikutip dan digunakan dengan cekap, ekonomi

dan efektif.

 Menentukan kelemahan-kelemahan yang berlaku tidak

berulang.


Slide18 l.jpg

PERSEKUTUANMengenalpasti masalah baru yang sedang dihadapi dan

mengetahui perkara-perkara yang menyebabkannya berlaku

serta memberi cadangan agar kelemahan dapat diperbaiki.

 Menentukan wang Kerajaan dibelanja dengan betul dan

mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 Menentukan kawalan terhadap sistem perakaunan adalah

mengikut peraturan dan standard yang telah ditetapkan.

 Menyerahkan pemerhatian audit dan cadangan-cadangan

kepada pihak pengurusan dengan terang, teliti dan tepat

pada masanya agar dapat dipraktikkan dengan segera.


Slide19 l.jpg

ISU-ISU YANG DIBANGKITKAN PERSEKUTUAN

Isu-isu atau kelemahan yang dibangkitkan dalam pemerhatian / teguran audit boleh dibahagikan kepada :

 • Kelemahan Dalam Pengurusan Hasil

 • Kelemahan Dalam Pengurusan Perbelanjaan

 • Kelemahan Dalam Pengurusan Stor/harta

 • Kelemahan Dalam Pengurusa Kontrak/Projek/Program

 • Kelemahan Dalam Pengurusan Akaun Amanah

 • Kelemahan Dalam Pengurusan Rekod/Sistem


Kelemahan dalam pengurusan hasil l.jpg

Kelemahan Dalam Pengurusan Hasil PERSEKUTUAN

Kutipan harian lewat dibayar masuk ke bank -AP 78

Kutipan tidak diserahkan ke bank -AP 78

Penipuan / penyelewangan

Resit-resit lewat dibukukan dalam buku tunai - AP 72

Pemeriksaan mengejut, peti besi tidak dilakukan -AP125/AP 309

Tidak ada pembahagian tugas dalam urusan pungutan -AP 73

(One man Show)

Tidak ada surat kuasa bagi mengutip wang - AP 69

Buku Tunai Pemungut tidak / lewat diserahkan ke JANM - AP 145

Buku Tunai tidak pernah disemak pada setiap hari oleh

Pegawai Penyelia. -AP80(b)

Daftar Mel tidak diselenggarakan - AP 71

Buku Tunai tidak pernah disediakan - AP72

Kesilapan dalam perakaunan butiran hasil (salah koding)

Penyata penyesuaian tidak disediakan / lewat disediakan


Slide21 l.jpg

Penyata Penyesuaian Hasil yang disediakan tidak betul PERSEKUTUAN

Penyata Tunggakan Hasil tidak disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan akauntan Negara - P.P.7/86

Resit / Dokumen berharga hilang dan tidak dilaporkan kepada Polis - AP315

Tunggakan tidak dapat di pungut

Kadar cukai / levi yang dikenakan tidak betul

Buku-buku resit yang diterima tidak direkod dalam Daftar Kaunterfoil Daftar Borang Hasil - AP 67

Daftar Borang Hasil / Kaunterfoil Tidak Diselenggarakan.


Slide22 l.jpg

KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN

Antara kelemahan yang dikenalpasti adalah seperti berikut:

Kelewatan membuat pembayaran - AP 103

Perbelanjaan melebihi peruntukan diluluskan

Peruntukan tidak dibelanjakan langsung

(Objek Am dan Aktiviti)

Pindah Peruntukan dan peruntukan tambahan yang diluluskan tidak dibelanjakan.

Baucar Bayaran bagi perbelanjaan tidak disokong dengan dokumen lengkap, misalnya :

Salinan PKK tidak disertakan

Lampiran Q(bagi sebutharga) tidak disertakan.

Pembelian / pembayaran bagi perkhidmatan / barang-barang tidak wujud

mesti dilaporkan kepada Polis

Melibatkan kes salah guna / penyelewangan.


Slide23 l.jpg

Pembelian dibuat tidak mengikut peraturan PERSEKUTUAN

Memecah-kecil bagi mengelakkan sebutharga / tender - AP170/171

Pembelian / perolehan melebihi siling kontrak -AP 201

Perolehan / pembelian tanpa peruntukan - AP 59/92

Pembayaran di buat lebih awal dari terimaan barang-barang perkhidmatan (advance payment)

Pembelian /perolehan di buat dari pembekal yang tidak berdaftar denganPerbendaharaan Malaysia / Pusat Khidmat Kontraktor

Barang-barang diterima sebelum LPO dikeluarkan.

Pembelian di luar kontrak pusat

Bayaran Terlebih (Overpayment)

Biasanya melibatkan “stop payment” gaji guru sandaran yang lewat dibuat.

Perbelanjaan tidak betul seperti :

Pembelian tanpa peruntukan

Pembelian melebihi siling kontrak

perkara ini boleh di ambil tindakan surcaj di bawah Seksyen 18 Akta Acara kewangan 1957.


Slide24 l.jpg

KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN STOR /HARTA PERSEKUTUAN

Tidak ada perancangan dalam pembelian barang-barang/harta

Barang-barang tidak disimpan dengan teratur

Ruang Stor sempit - tidak dapat menampung jumlah stok sedia ada

Barang-barang lama / usang tidak dilupuskan

Akibat ruang simpanan terhad

Susutnilai jatuh (No Scrap Value)

Barang terbiar atas lantai & rosak sebelum dapat digunakan

Misalnya baja terkena air

Stor bebas dimasuki / tidak dikawal

Akibat berlaku kecurian / hilang barang

Barang-barang dibeli tidak wujud

Fictitious Payment

Melibatkan kes penyelewangan

Perlu dilaporkan kepada Ketua Jabatan / Pihak Polis


Slide25 l.jpg

 • Barang / Aset dibeli tidak digunakan PERSEKUTUAN

  • Contoh aset bernilai terbiar tanpa digunakan

 • Pengeluaran barang-barang digunakan tanpa kelulusan

 • Verifikasi Stok tidak pernah/ jarang-jarang dibuat

 • Tindakan pelupusan lewat / tidak pernah dibuat

  • Akibatnya barang/aset/stor menjadi usang dan tidak ada nilai

  • Antara sebab lewat di ambil tindakan:

   • Pemeriksaan lewat dibuat

   • Lembaga Pemeriksa tidak dilantik

   • Pegawai tidak tahu tatacara pelupusan

   • Kurang perhatian pegawai pengawal

 • Barang-barang hilang tidak dilaporkan

  • disedari apabila ada pihak ketiga memeriksa seperti Audit Dalam, Audit Negara, Lembaga Verifikasi Stok.


 • Kelemahan dalam pengurusan kontrak projek program l.jpg

  KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK / PROJEK/PROGRAM PERSEKUTUAN

  Barang-barang/kontrak tidak mengikut spesifikasi kontrak - bahan-bahan bermutu rendah.(kayu, alat-alat)

  Spesifikasi barang dalam kontrak tidak jelas

  Deposit Tender kurang/tidak dipungut: contohnya,

  Ini berlaku apabila ada kontrak tamat tempoh dan sambung semula namun deposit tender tidak dipungut.

  Kuantiti sebenar melebihi kontrak asal namun deposit tender tidak dikenakan terhadap kuantiti sebenar.


  Slide27 l.jpg

  Pengurusan Projek Tidak Memuaskan PERSEKUTUAN

  projek tidak siap

  lewat daripada kemajuan dijadualkan

  Tidak sempurna ( kerja-kerja tidak memuaskan)

  Tidak boleh digunakan

  mengalami kerosakkan teruk selepas baru siap.

  Bayaran gantirugi(LAD) tidak dikenakan walaupun kontrak lewat siap.


  Kelemahan dalam pengurusan amanah l.jpg

  KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN AMANAH PERSEKUTUAN

  Penyata Tahunan lewat dikemukakan kepada pihak Audit

  Penyata Tahunan tidak dikemukakan kepada pihak Audit

  Senarai Baki Perseorangan Deposit tidak disediakan. - AP159

  Kumpulan Wang / Akaun Amanah terlebih dikeluarkan.

  Penyata Penyesuaian Amanah tidakdikemukakan kepada JANM

  Daftar Deposit tidak disenggara

  Deposit yang tidak bergerak tidak diambil tindakan

  Akaun Amanah yang tidak aktif tidak ditutup.


  Kelemahan dalam pengurusan rekod l.jpg

  KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN REKOD PERSEKUTUAN

  HASIL

  Penyata penyesuaian Hasil tidak disediakan dan dikemukakan kepada JANM

  Resit JANM dan Penyata Pemungut tidak difailkan dengan sempurna

  Rekod tidak disediakan

  Rekod dipinda / padam

  Rekod tidak kemaskini

  Resit/dokumen berharga tidak disimpan selamat

  Rekod bercanggah antara :

  Buku Tunai , Flimsi JANM


  Slide30 l.jpg

  PERBELANJAAN PERSEKUTUAN

  Buku Vot tidak diselenggara dengan betul dan kemaskini

  Penyata Penyesuaian Perbelanjaan tidak disediakan dan dikemukakan kepada JANM

  Daftar Pembayaran tidak diselenggara

  Daftar Bil tidak diselenggara

  Buku Vot tidak disemak oleh pegawai kanan/penyelia

  Salinan baucar bayaran / jurnal tidak difailkan dengan teratur dan kemaskini.


  Slide31 l.jpg

  HARTA / ASET / STOR PERSEKUTUAN

  Daftar Harta Modal / Inventori tidak diselenggara.

  Rekod stor tidak disesuaikan dengan baki fizikal

  rekod stor tidak kemaskini

  rekod stor tidak disemak oleh pegawai penyelia

  Fail Penyelenggaraan Aset tidak disediakan

  Tidak ada borang / dokumen digunakan bagi menyokong setiap penerimaan dan pengeluaran barang.

  Rekod penerimaan tidak disimpan dengan teratur - akibatnya sukar untuk dirujuk.


  Sebab sebab kelemahan berlaku l.jpg

  SEBAB-SEBAB KELEMAHAN BERLAKU PERSEKUTUAN

  Analisa Audit mendapati kelemahan-kelemahan tersebut berlaku antara lain disebabkan fakta-fakta berikut;

  Kurangnya penglibatan pihak pengurusan atasan dalam hal-hal kewangan dan akaun.

  Tidak ada penyeliaan/ pengawasan pegawai atasan terhadap pegawai dan kakitangan.

  Pegawai tidak memahami atau kurang latihan

  kawalan Dalaman yang lemah

  Peraturan/Arahan tidak dirujuk

  Peraturan / Arahan tidak disimpan dengan teratur dan lengkap

  Sengaja melanggar arahan untuk kepentingan sendiri

  Bila berlaku penyalahgunaan / penyelewangan, tidak ada tindakan diambil.


  Tindakan yang perlu di ambil terhadap pertanyaan audit teguran audit l.jpg

  TINDAKAN YANG PERLU DI AMBIL TERHADAP PERTANYAAN AUDIT / TEGURAN AUDIT

  Memberi jawapan / ulasan dengan tepat terhadap teguran yang dibangkitkan - SPP 2/1996

  Menjawab dalam tempoh satu bulan - AP 306

  Simpan dengan teratur teguran Audit

  Pastikan kes yang sama tidak berulang

  Sediakan daftar teguran audit dan analisa teguran yang dibangkitkan. - SPP 2/1996


  Aspirasi ketua audit negara l.jpg

  ASPIRASI KETUA AUDIT NEGARA TEGURAN AUDIT

  Semua pihak menjunjung tinggi prinsip dan amalan AKAUNTABILITI AWAM

  Mempercepatkan penyediaan Penyata Kewangan

  Mempercepatkan laporan dan surat akuan audit

  Memperkukuhkan perhubungan diantara pihak audit dan jawatankuasa Kira-kira Awam.


  Sepintas lalu bagi renungan l.jpg

  SEPINTAS LALU BAGI RENUNGAN TEGURAN AUDIT

  Aspek utama bagi mewujudkan Pengurusan Kewangan dan Akaun yang sempurna

  Memungut Hasil tepat pada masanya.

  Elakkan perbelanjaan membazir dan boros

  Mengurus hartabenda awam dengan sempurna

  Berkhidmat dengan tekun, jujur dan amanah.


  Ingat l.jpg
  INGAT ! TEGURAN AUDIT

  • KEHADIRAN AUDIT BUKANLAH BERTUJUAN UNTUK MENCARI KESALAHAN TETAPI;

  • ADALAH UNTUK “MEMBETULKAN YANG BIASA DAN MEMBIASAKAN YANG BETUL”  ad