k myasallarin siniflandirilmasi et ketlenmes ve ambalajlanmasi hakkinda taslak y netmel k l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 763 Views
 • Uploaded on

KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı 16 Kasım 2011, İMMİB, İstanbul. SUNUMUN İÇERİĞİ Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k myasallarin siniflandirilmasi et ketlenmes ve ambalajlanmasi hakkinda taslak y netmel k

KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

16 Kasım 2011, İMMİB, İstanbul

slide2

SUNUMUN İÇERİĞİ

 • Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler
 • CLP Tüzüğü ile Farklar
 • Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler ve SAE Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
 • Sanayicilerin Yükümlülükleri
 • Uygulamaya İlişkin Planlanan Süreç
slide3

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: HAZIRLIK SÜRECİ

 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 1272/2008/EC Sayılı Tüzüğün Türkiye’de UyumlaştırılmasıProjesi – Ocak-Mayıs 2011
 • taslak Yönetmelik,
 • teknik eğitim,
 • rehber doküman,
 • CLP Ulusal Yardım Masası
 • Proje bitiminden bugüne kadar Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda taslak Yönetmelik hazırlanmıştır.
slide4

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: AMAÇ

 • piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların (Madde 6(1)-g) sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek (Madde 1(1))
 • insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlanmak
 • serbest dolaşımlarını temin etmek
slide5

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM

 • Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını;
 • İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri;
 • Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri;
 • İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, bu yönetmeliğin Ek-8 inde belirtilen koşulları sağlayan piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri;
 • Ek-6 Bölüm III’ de, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını;
 • Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,
 • Zararlı maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını;
slide6

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM DIŞI

 • son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan
 • aşağıdaki maddeleri ve karışımları:
 • “Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” kapsamındaki tıbbi ürünler,
 • “Veteriner Müstahzarların sınıflandırılması ve Ruhsatlandırılması Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 • “Kozmetik Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 • “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 • “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 • “Yem Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
slide7

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM DIŞI

 • aşağıdaki hususları:
 • “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” kapsamındaki maddeler ve karışımları;
 • Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracat amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tâbi olan maddeler ve karışımları;
 • İzole edilmemiş ara maddeleri;
 • Kontrollü koşullar altında ve Türkiye’deki işyeri ve çevre mevzuatına uygun şekilde kullanılmaları kaydıyla, piyasaya sürülmemiş, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı maddeler ve karışımları;
 • “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan atıkları;
 • Bu Yönetmeliğin 35 inci Maddesinin uygulanabileceği durumlar haricinde, tehlikeli malların havayolu, deniz yolu, karayolu ve demiryolu ve içsu yoluyla taşınmasını.
slide8

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: İÇERİK

Yönetmelik 8 Bölüm ve 11 Ek’ten oluşmaktadır.

slide10

1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: YÜRÜTÜCÜ KURULUŞLAR

Yürütücü Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık (Madde 57)

Yetkili Merci: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Madde 4)

İlgili Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

slide11

2. YÖNETMELİK İLE CLP TÜZÜĞÜ ARASINDAKİ FARKLAR

 • Yönetmelikte , CLP Tüzüğü’nde olmayan 4 yeni Ek oluşturulmuştur.
 • Gerekçe:
  • REACH Tüzüğü’nün ülkemizde henüz uyumlaştırılmamış olması,
  • CLP Tüzüğü’nde REACH Tüzüğüne yapılan bazı atıfların, CLP Tüzüğü’nün uygulanmasında gerekli olması.
 • Ek-8: Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları
 • Ek-9: Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar
 • Ek-10: Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler
 • Ek-11: Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı
 • Avrupa Kimyasallar Ajansı : Yetkili Merci (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Gerekçe: Ülkemizin AB üyesi ülke olmaması
slide13

3. SAE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • SAE Yönetmeliği’nin Ek-2’si 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. (Madde 54)
 • SAE Yönetmeliğinin maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlamasına ilişkin bazı hükümlerde değişiklik yapılmıştır. (Madde 54)
 • SAE Yönetmeliği 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. (Madde 55)
slide15

4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı ve eşya üreticisi: sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama (Madde 6)
 • İmalatçı/ithalatçı: “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine” bildirim yapma (Madde 42)
 • İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: sınıflandırmayı etkileyebilecek yeni bilimsel ve teknik gelişmelerden haberdar olmaları (Madde 17)
slide16

4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Tedarikçi: Etiketi güncelleme (Madde 32)
 • Tedarikçi: sınıflandırma bilgilerinin korunması (Madde 51)
 • İthalatçı,alt kullanıcı: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezine (UZEM) bilgi verme (Madde 47)
 • İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesi teklifi sunma (Madde 39)
slide17

5. UYGULAMAYA İLİŞKİN PLANLANAN SÜREÇ

1 Ocak 2013

1 Haziran 2015

Maddeler ve Karışımlar

Maddeler ve Karışımlar

Maddeler

Sınıflandırma ve Etiketleme

SEA (zorunlu) (a)

GBF

SAE veSEA

Sınıflandırma

SAE (zorunlu)

SEA(isteğe bağlı)*

*Bu durumda:

Etiket:SEA

GBF: SAE veSEA

Sınıflandırma ve Etiketleme

SEA (zorunlu) (b)

Karışımlar

Sınıflandırma

SAE (zorunlu)

SEA(isteğe bağlı)*

*Bu durumda:

Etiket:SEA

GBF: SAE veSEA

(a) 1 Ocak 2013’ten önce piyasaya arz edilen maddeler için 1 Ocak 2015

(b) 1 Haziran 2015’ten önce piyasaya arz edilen karışımlar için 1 Haziran 2017

slide18

5. UYGULAMAYA İLİŞKİN PLANLANAN SÜREÇ

 • Test Metotları Yönetmeliği’nin yayımlanması
 • CLP Tüzüğünde atıf yapılan “Test Metotları Tüzüğü” uyumlaştırılarak, SEA Yönetmeliği ile eş zamanlı yürürlüğe girecektir.
 • Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliğinin revizyonu
 • SEA Yönetmeliği yayımlandıktan sonra, GBF Yönetmeliği SEA Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenecektir.
slide19

SONUÇ OLARAK;

 • Kimyasallar hakkında daha güçlü bir zararlılık iletişimi
 • Güvenli kullanım
slide20

SONUÇ OLARAK;

 • Kimyasalların zararlı özelliklerinden kaynaklanan sağlık sorunlarının ve çevre kirliliğinin giderilmesi için gereken maliyetlerin azalması
 • Kimyasallardan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi
 • Ticarette karşılaşılan teknik engellerin de önüne geçilmesi
slide21

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr

kyd@cevresehircilik.gov.tr