slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eur ópske predpisy o ochrane zvierat počas prepravy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eur ópske predpisy o ochrane zvierat počas prepravy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Eur ópske predpisy o ochrane zvierat počas prepravy - PowerPoint PPT Presentation


 • 699 Views
 • Uploaded on

Eur ópske predpisy o ochrane zvierat počas prepravy. Prezentácia Európskej komisie. Európsky spotrebiteľ je čoraz viac znepokojený podmienkami zaobchádzania s hospodárskymi zvieratami . Vďaka Európskej únii sa právne predpisy o ochrane zvierat počas prepravy vyvíjajú .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eur ópske predpisy o ochrane zvierat počas prepravy' - Jeffrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Európsky spotrebiteľ je čoraz viac znepokojený podmienkami zaobchádzania s hospodárskymi zvieratami.

slide3
Vďaka Európskej únii sa právne predpisy o ochrane zvierat počas prepravy vyvíjajú.

1977 : prvá európska smernica.

V decembri 2004 Európska únia prijala nové nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 5. januára 2007

slide4
Tieto právne predpisy sa uplatňujú iba pri preprave zvierat na vzdialenosť dlhšiu ako 50 km
 • Neuplatňujú sa pri sezónnom presune zvierat na iné pastviny
slide6
Sú zvieratá v nákladnom automobile v dostatočne dobrom zdravotnom stave na prepravu?
 • Nachádzajú sa v nákladnom automobilechoré alebo poranenézvieratá ?
slide7
Vážne choré alebo poranené zvieratá.

Na prepravu nie sú spôsobilé :

slide8
Čo je vážne choré alebo poranené zviera ?
 • Zviera, ktoré nie je schopné samostatnesa pohybovaťbez toho, aby trpelo.
 • Zviera, ktoré má vážne poraneniealebo prolaps.
slide9

Na prepravu nie sú spôsobilé

 • Zvieratá, ktoré sú v pokročilom štádiu gravidity a ktoré by mohli porodiť počas prepravy.
 • Zvieratá, ktoré porodili mláďatá počas predchádzajúcich 48 hodín.
slide10
Novonarodené zvieratá, ktorých pupok ešte nie je úplne zahojený.

Na prepravu nie sú spôsobilé

slide11
V prípade potreby zavolajte najbližšieho veterinára, aby chorým alebo poraneným zvieratám poskytol potrebnú starostlivosť.

Veterinár sa môže rozhodnúť, či je prípadne potrebné zviera utratiť alebo poraziť.

Ak bol veterinár zavolaný na žiadosť príslušných orgánov, veterinárne poplatky sú hradené prepravcom.

slide13
Dojnice musia byť podojené približne v 12-hodinových intervaloch, avšak interval nesmie prekročiť 15 hodín.
slide16
Zvieratá nesmú mať možnosť uniknúť.

Vozidlá musia byť skonštruované tak, aby sa predišlo akémukoľvek poraneniu alebo zbytočnému utrpeniu.

slide17
Podlaha musí byť pokrytá podstielkoualebo vybavená systémom, ktorý umožní absorbciu výkalov.
slide19
Vozidlá musia byť skonštruované a obsluhované tak, aby chránili zvieratá pred nepriaznivým počasím a veľkými rozdielmi v klimatických podmienkach.
slide21
Po8 hodinách musia byť zvieratá napojené, nakŕmené a v prípade potreby vyložené ešte pred príchodom na miesto určenia.
b preprava trvaj ca viac ako 8 h od n
Podstielka je nutnosťou.

Nákladný automobil musí prevážať dostatočné množstvo krmiva pre zvieratá.

B) Preprava trvajúca viac ako 8 hodín
slide23
Vozidlo musí byť vybavené vetracím systémom,ktorý sa musí dať použiť keď nákladné auto stojí, aj keď je v pohybe.

Pred odchodom sa ubezpečte, že vetranie správne funguje

slide24

Ak chýba mechanické vetranie, vozidlo musí byť schopné zabezpečiť teplotu v rozmedzí 5 až 30 °CMusí byť preto vybavené zariadením na kontrolu teploty

slide25
Vo vozidle musia byť pohyblivé prepážky, aby zvieratá oddelili podľa druhu, veľkosti a vhodného počtu.
slide26
V každom okamihu musí byť zaistený priamy prístup ku všetkým zvieratám, aby sa mohli skontrolovať a aby sa im mohla poskytnúť všetka potrebná starostlivosť.
slide27
Nákladné auto musí byť vybavené systémom napájania prispôsobeným prepravovanému druhu.

Napájacie zariadenie musí mať objemzodpovedajúci potrebe zvierat

Vozidlo musí byť vybavené prípojkou na pripojeniena vodný zdroj počas zastávok.

ak je potreba vody
Dospelá krava : 40 litrov vody denne

Krava v laktácii : 180 litrov vody denne

Aká je potreba vody ?
 • Kôň v stajni : 36 litrovvody denne
syst my nap jania
Ošípané používajú nápájačky s pákovým mechanizmom.Systémy napájania

Ošípané môžu používať aj misky, ale musia byť umiestnené na ich úrovni.

slide31
Kone musia byť napájané mobilnými napájadlami, ktoré vyhovujú ich potrebám

Ubezpečte sa, že vo vozidle je k dispozícii tento typ napájadla.

slide32
Stlačte napájačky alebo pákový mechanizmus v miskách umiestnených v štyroch kútoch nákladného auta

Ubezpečte sa, že vo vozidle je dostatok mobilných napájadiel

Ako sa ubezpečiť, že zariadenie na rozvod vody funguje ?

slide34
Ak je vozidlo vybavené zariadeniami umožňujúcimi dlhé cesty, zvieratá môžu cestovať viac ako 8 hodínpod podmienkou, že sa rešpektuje tento čas napájania, kŕmenia a prestávok na odpočinok :
slide35
Neodstavené mláďatá (teľatá, jahňatá)

1. fáza prepravy : maximálne 9 hodín

Najmenej1 hodina odpočinkus napojením

slide36
Neodstavené mláďatá (teľatá, jahňatá)

2. fáza prepravy : maximálne 9 hodín

24 hodín odpočinku, vyloženie zvierat, napojenie a nakŕmenie

slide37
Ošípané

Maximálne 24 hodín prepravy

24 hodín odpočinku,stály prísun vody pre zvieratá

slide38
Domáce nepárnokopytníky

Maximálne 24 hodín prepravy

Prestávka s napojením a v prípade potreby s nakŕmenímkaždých 8 hodín

slide39
Domáce nepárnokopytníky

Po 24 hodinách prepravy:

24 hodín odpočinku, vyloženie zvierat, napojenie a nakŕmenie

slide40
Hovädzí dobytok, ovce a kozy

1. fáza prepravy : maximálne 14 hodín

Najmenej 1 hodina odpočinkus napojením

slide41
Hovädzí dobytok, ovce a kozy

2. fáza prepravy : maximálne 14 hodín

24 hodín odpočinku, vyloženie zvierat, napojenie a nakŕmenie

slide42
Hydina, domáce vtáky a domáce králiky

Ak preprava prekročí12 hodín, je nutné zabezpečiť prístup k vode a k potrave.

Nevzťahuje sa na prepravu vtáčat trvajúcu menej ako 24 hodín, ak sa preprava skončí do 72 hodín nasledujúcich po ich vyliahnutí.

slide43
Odprevadí nákladný automobil na čerpaciu stanicu

Odprevadí nákladný automobil na vyhradené oddychové miesto

Upovedomí miestne veterinárne orgány

Ako zakročí polícia alebo príslušné orgány, ak sa zistí, že zvieratá neboli primerane napájané, kŕmené alebo nemali prestávky na odpočinok ?

V prípade, že sa v blízkosti vozidla nenachádza žiadne miesto vhodné na zastavenie, polícia kontaktuje miestne veterinárne orgány, ktoré sa pokúsia nájsť iné vhodné miesto na vyloženie zvierat.

slide45
Európska smernica ustanovujemaximálnu hustotu naloženiapre hlavné druhy hospodárskych zvierat podľa druhu prepravy (cestná, vodná, letecká, železničná) a priemernej hmotnosti zvierat

Nákladný automobil možno aj odvážiť, aby sa zistilo, či je preťažený

slide46
Na overenie hustoty treba poznať :

Celkovú plochu, ktorá je zvieratám k dispozícii v m2 A

Počet zvierat N

Hmotnosť nákladu v kilogramoch L

V nákladnom aute je 35 kusov hovädzieho dobytka (N), hmotnosť nákladu je 12 560 kg (L). Zvieratá sú naložené na celkovej ploche 24 m2(A).

slide47

Plocha na zviera Y = 24 m2 / 35 = 0,686 m2

Priemerná hmotnosť na zviera W = 12 560 kg /35 = 359 kg

Minimálna plocha požadovaná smernicou pre jeden kus hovädzieho dobytka s hmotnosťou325 kgje0,95 m2

NÁKLADNÝ AUTOMOBIL JE PREŤAŽENÝ

o sa stane ak sa nedodr hustota n lo enia
Vodič môže dostať pokutu.

Kontrolné orgány rozhodnú, či zvieratá

musia byť vyložené v blízkosti miesta kontroly

môžu hneď pokračovať v preprave

musia byť prepravené späť do svojho východiskového bodu

Čo sa stane, ak sa nedodrží hustota náloženia ?
podmienky prepravy
Aby sa vyhlo tlačeniu, súbojom medzi zvieratami alebo strachu, zvieratá by mali byť oddelené podľa druhu, pohlavia a veľkosti.Podmienky prepravy
podmienky prepravy51
Podmienky prepravy
 • Dospelé zvieratá musia byť oddelené od mladých, okrem mláďat, ktoré sú prepravované so svojou matkou.
slide52

Podmienky prepravy

 • Dospelé samce musia byť oddelené od samíc.
 • Chovné kance musia byť oddelené jeden od druhého, rovnako aj dospelé žrebce.
slide53

Podmienky prepravy

Zvieratá musia mať možnosť stáť vo svojej prirodzenej polohe a musia mať k dispozícii dostatočný priestor na ležanie.

slide54

Podmienky prepravy

Ak sú zvieratá uviazané, musia mať možnosť nakŕmiť sa, ľahnúť si a napiť sa.Zvieratá nesmú byť uviazané za rohy alebo nosové krúžky.

slide55

Podmienky prepravy

Nepárnokopytníky prepravované spolu musia mať nepodkuté panvové končatiny.

Nepárnokopytníky nesmú byť prepravované vo vozidlách s viac ako jedným podlažím.

slide57

Spoločnosti prepravujúce živé zvieratá musia byť povolené členským štátom Európskej únie. V každom členskom štáte je určený príslušný orgán zodpovedný za vydanie tohto povolenia.

slide58

Ak preprava trvá viac ako 8 hodína ak sa počas nej prekročí štátna hranica, musí byť k dokladom sprevádzajúcim zvieratá priložený plán cesty.

slide59

Školenie vodičov

Prepravcovia sa musia ubezpečiť, že ich vodiči absolvovali osobitné školenie, alebože majú rovnocennú praktickú skúsenosťso zaobchádzaním s prepravovanými zvieratamia vedia im poskytnúť potrebnú starostlivosť.

slide60

Sankcie

Každý členský štát zaviedol administratívne a trestné sankciev prípade porušenia právnych prepisov o ochrane zvierat počas prepravy.

Prepravcom sa môže odobrať povolenie.

slide61

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť a úsilie pomáhať zvieratám

Fotografie sú použité s láskavým súhlasom PMAF a Animals’Angels