Download
rubrik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rubrik PowerPoint Presentation

Rubrik

244 Views Download Presentation
Download Presentation

Rubrik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rubrik Förnamn Efternamn Titel eller arbetsplats

  2. Rubrik • Mallen är enkel, för det är inte utseendet som är det viktiga, utan innehållet som du ska fylla den med. • Använd inte andra formgivningsmallar! • Lägg inte in onödiga animeringar – det kan irritera åhörarna.

  3. Rubrik • Tänk på att inte lägga in för mycket information på varje bild. • Det räcker med några rader. • Skriv inte allt du har tänkt säga, bara det viktigaste.

  4. Rubrik • Skriv korta, enkla meningar. • Se till att stava rätt. • Lycka till med presentationen!