slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?tilaf deletleri Lozan Görü?melerine TBMM’nin yan?nda ?stanbul Hükümetini de ça??rm??lard?r. Bu olay a?a??daki olaylarda PowerPoint Presentation
Download Presentation
?tilaf deletleri Lozan Görü?melerine TBMM’nin yan?nda ?stanbul Hükümetini de ça??rm??lard?r. Bu olay a?a??daki olaylarda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

?tilaf deletleri Lozan Görü?melerine TBMM’nin yan?nda ?stanbul Hükümetini de ça??rm??lard?r. Bu olay a?a??daki olaylarda - PowerPoint PPT Presentation


 • 395 Views
 • Uploaded on

İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ?. Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına. İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin arasında gerginliğe. Halifeliğin kaldırılmasına.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?tilaf deletleri Lozan Görü?melerine TBMM’nin yan?nda ?stanbul Hükümetini de ça??rm??lard?r. Bu olay a?a??daki olaylarda' - JasminFlorian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır.Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ?

 • Saltanatın kaldırılmasına.
 • Cumhuriyetin ilanına.
 • İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin arasında gerginliğe.
 • Halifeliğin kaldırılmasına.
a a dakilerden hangisi saltanat n kald r lmas n n sonu unda ortaya kan bir durum de ildir
Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçunda ortaya çıkan bir durum değildir?
 • Abdülmecit Efendi’nin halife olması.
 • 5. Mehmet Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi.
 • Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması kanununun kabul edilmesi.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kulması.
a a daki hangi ink lap ile siyasi ve dini g birbirinden ayr lm t r
Aşağıdaki hangi inkılap ile siyasi ve dini güç birbirinden ayrılmıştır?
 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Osmanoğullarının yurt dışına çıkarılmasıyla.
 • Saltanatın kaldırılmasıyla.
 • Cumhuriyetin ilanıyla.
slide4
Mustafa Kemal,aşağıdaki sözlerden hangisiyle devlet rejiminin değiştirilebileceğine ilişkin bir ipucu vermemiştir ?
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • TBMM’nin üzerinde güç ve kuvvet yoktur.
 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
 • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
gazi mustafa kemal in cumhurba kan se ilmeden nceki son g revi a a da verilenlerden hangisidir
Gazi Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı seçilmeden önceki son görevi aşağıda verilenlerden hangisidir?
 • Başbakanlık
 • TNMM Başkanlığı
 • Genel Kurmay Başkanlığı
 • Temsil Kurulu Başkanlığı
cumhuriyetin ilan n n sonu lar aras nda a a dakilerden hangisi g sterilemez
Cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
 • Atatürk cumhurbaşkanı seçildi.
 • Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
 • Devletin rejiminin adı belirlendi.
 • Milliği egemenliğe ilk adım atıldı.
slide7
Cumhuriyetin ilanıyla Hükümet kurmak çok kolaylaşmıştır.Bu durum TBMM’nin öncelikleaşağıdaki yetkilerinden hangisini kuvvetlendirmiştir?
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • Denetleme
slide8

Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin millete ait olması ilkesi gerçekleştirilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi cumhuriyetin ilanını kolaylaştırılmıştır?

 • Sevr Antlaşmasının imzalanması.
 • Saltanatın kaldırılması.
 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Osmanlı padişahının ülkeyi terk etmesi.
osmanl devletinin y k lmas n n temel sebebi olarak a a dan hangisi g sterilebilir
Osmanlı Devletinin yıkılmasının temel sebebi olarak aşağıdan hangisi gösterilebilir?
 • Çağın gereklerini yerine getirememesi.
 • Askeri alanda yeterli yenilik yapamaması.
 • İşgallere karşı koyamaması.
 • Devletin ekonomisi bozulmuş olması.
slide10
Mustafa Kemal’in halifeliği kaldırmak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
 • Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmış olması.
 • Halifeliğin rejim aleytarlarına güç vermesi.
 • Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması.
 • Halifeliğin inkılapların önünde engel olarak görülmesi.
slide11
Şeyh Sait isyanı ile Türkiye’nin iç karışıklığa girmesiaşağıda verilen hangi sorunun aleyhimize çözülmesine yol açmıştır ?
 • Musul
 • Boğazlar
 • Hatay
 • Kapitilasyonlar