ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA - PowerPoint PPT Presentation

JasminFlorian
els instruments de la cobla l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA
695 Views
Download Presentation

ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA

 2. ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA • La sardana • Els instruments • La col·locació

 3. LA SARDANA • La sardana és una dansa tradicional catalana, que la balla un nombre indeterminat de balladors agafats de la mà, formant una rotllana i al so d’una orquestra anomenada cobla.

 4. ELS INSTRUMENTS • FLABIOL • TAMBORÍ • TIBLE • TENORA • TROMPETA • TROMBÓ • FISCORN • CONTRABAIX

 5. FLABIOL • Instrument de vent fusta. • És l’encarregat de fer l’entrada i els contrapunts. • El toca la mateixa persona que el tamborí.

 6. TAMBORÍ • És l’únic instrument de percussió de la cobla. • El seu toc fa l’acompanyament a les sardanes. • El toca la mateixa persona que el flabiol.

 7. TIBLE • Instrument de la família de vent fusta. • Té un so agut. • A la cobla en trobem 2.

 8. TENORA • Instrument de vent fusta, però té el pavelló metàl·lic. • Sol fer la melodia. • A la cobla en trobem 2. • Té un so greu.

 9. TROMPETA • Instrument de vent metall, concretament el més agut de la família que trobem a la cobla. • A la cobla n’hi ha 2.

 10. TROMBÓ • Instrument de vent metall. • Si a l’orquestra són de vares, a la cobla hi ha el de pistons, amb un mecanisme similar a la trompeta. • A la cobla n’hi trobem1.

 11. FISCORN • Instrument de vent metall. • A la cobla n’hi ha 2. • És l’instrument de vent metall més greu de la cobla.

 12. CONTRABAIX • És l’únic instrument de corda de la cobla. • Així com el de l’orquestra té 4 cordes, el de cobla en té 3.

 13. LA COL·LOCACIÓ • La cobla està distribuïda en 2 fileres d’instruments, en les quals a davant hi ha els instruments de vent fusta (que toquen asseguts) i a darrera els de vent metall (que toquen drets). • Així mateix, cada filera també s’organitza segons l’alçada del so dels instruments: els aguts a l’esquerra dels espectadors i els greus a la dreta. • El contrabaix està al mig de les 2 fileres a la dreta de tot.

 14. LA COL·LOCACIÓ • FILA DE DAVANT • FILA DE DARRERA

 15. FILA DE DAVANT tenores flabiol tamborí tibles

 16. FILA DE DARRERE contrabaix trompetes trombó fiscorns

 17. SÍLVIA BRUGUÉS TIMONEDAFI