Bologna s rec
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

BOLOGNA SÜRECİ. Selda Önderoğlu Bologna Rehberi Türkiye Bologna Rehberlerinin Katkılarıyla. Sunum planı. Bologna Süreci nedir? Çalışmalar ve katılan kuruluşlar Nitelikler Çerçevesi- Avrupa ; Ulusal Öğrenme Ürünleri(çıktıları) Tuning projesi-Ortak Dereceler-Erasmus Mundus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - JasminFlorian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bologna s rec

BOLOGNA SÜRECİ

Selda Önderoğlu

Bologna Rehberi

Türkiye Bologna Rehberlerinin Katkılarıyla


Sunum plan
Sunum planı

 • Bologna Süreci nedir?

 • Çalışmalar ve katılan kuruluşlar

 • Nitelikler Çerçevesi- Avrupa ; Ulusal

 • Öğrenme Ürünleri(çıktıları)

 • Tuning projesi-Ortak Dereceler-Erasmus Mundus

 • Bologna- Paydaşlar; Üniversitelerden beklenenler

 • Türkiye’de Bologna

 • Üniversitemizde Bologna süreciE t m ret m hedef bilgi avrupas
EĞİTİM ÖĞRETİM HEDEFİ‘Bilgi Avrupası’

 • 2010 yılı itibariyle Avrupa, eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünyanın lideri olmalıdır.

 • Bu hedef Avrupa genelinde eğitim sisteminin kökten reformunu gerektirmektedir.

 • Nasıl?

 • Her ülkedeki ulusal yapı ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak deneyimlerin paylaşılması,ortak hedeflere yönelik işbirliği yapılması ve birbirinin deneyimindenfaydalanılması suretiyle gerçekleştirilecektir.


Y ksek ret m hedef bologna s rec 1999 2010
YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ, BOLOGNA SÜRECİ (1999-2010)

Bologna Süreci Öncesi

 • Erasmus Programı (1987)

 • Bologna ‘ Magna Charta Universitatum’ (1988)

 • Socrates Programı I (1995-1999)

 • Sorbonne Bildirisi (1998)

  Bologna Süreci- MİLAT

  • Bologna Bildirisi (1999) ‘Yeni güç’ (A New Impulse)

   • Salamanca Kongresi (2001) ‘EUA’ (European University Association)

 • Prague (2001)

  • Graz Kongresi (2003) EUA

 • Berlin (2003)

  Glasgow (2005)EUA

 • Bergen (2005)

 • Londra (2007)


 • Bologna s rec1
  BOLOGNA SÜRECİ

  BOLOGNA DEKLARASYONU, 1999 - 29 Ülke

  ▪ Kolay anlaşılan ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması (NARIC/ENIC, DE)

  ▪ Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki kademeli bir sistemin uygulanması (3+2= 5 yıl)

  ▪ Kredili bir sistem oluşturulması (AKTS-ECTS)

  ▪ Hareketliliğin (mobility) önündeki engellerin kaldırılması

  ▪ Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturması

  ▪ Yükseköğretimde Avrupa boyutuna ulaşılması-EHEA


  Bologna s rec2
  BOLOGNA SÜRECİ

  • PRAG, 2001-TÜRKİYE’nin katılımı

   • BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG)

   • ÖĞRENCİ KATILIMI GEREĞİ

   • AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANININ ÇEKİCİLİĞİNİN ARTIRILMASI

  • BERLİN, 2003

   • KALİTE GÜVENCESİ (QUALITY ASSURANCE)

   • 3 KADEMELİ AKADEMİK (LMD) DERECELENDİRME (3 CYCLE DEGREES)

   • DİPLOMALARIN TANINMASI


  Bologna s rec3
  BOLOGNA SÜRECİ

  • BERGEN, 2005

   ▪ Kalite güvencesi için ENQA (European Assoc. for QA) standart ve kılavuzlarının uygulanması

   ▪ Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (2010) gözetilerek, Ulusal Nitelikler Çerçevelerinin geliştirilmesi

   ▪ Ortak derecelerin doktora dahil olmak üzere, teşviki ve tanınması

   ▪ Yaşam boyu öğrenim için fırsatlar yaratılması


  Bologna s reci al malar
  Bologna Süreci çalışmaları

  • Avrupa Komisyonu

  • Avrupa Milli Eğitim Bakanları

  • Avrupa Hükümet Başkanları

  • Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

  • BFUG ( Bologna İzleme Grubu)

  • CEDEFOP-Avrupa Mesleki Eğitim Okulları B.

  • EURASHE -Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları B.-

  • ESIB-Avrupa Öğrenci Birliği

  • ENQA- Avrupa Kalite güvence Ajansları B.

  • ÜNİVERSİTELER ve dış paydaşları.

  • IAU,UNESCO


  Avrupa Kredi Transfer Sistemi

  AKTS-ECTS

  öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yükseköğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( European Credit Transfer System – ECTS) geliştirilmiştir.

  Amaç: Eğitimin Tanınması, hareketliliğin desteklenmesi

  - Bologna hedefleri


  ECTS’e dayalı bir kredi sisteminde programın amaçları kadar öğrenme ürünleri (learning outcomes ) ve yeterlikler’in (competences) de belirlenmiş olması gerekmektedir.

  ECTS Kredileri;

  Her bir ders için belirlenen “Öğrenme Ürünü”ne ulaşmak için ortalama bir öğrencinin iş yükü tahmin edilerek verilmelidir.


  Renme iktisi learning outcome
  ÖĞRENME ÇIKTISI amaçları kadar (LEARNING OUTCOME)

  Öğrenme çıktısı (ürünleri), öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin ne bileceğini, ne anlayabileceğini veya ne yapabileceğini ifade eden yeterliklerdir.

  Öğrenme çıktısı, öğretenin amacından ziyade öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Bu nedenle öğretim elemanının belirlediği dersin amaçları ile öğrenme çıktıları aynı değildir.


  Renme iktisi learning outcome1
  ÖĞRENME ÇIKTISI amaçları kadar (LEARNING OUTCOME)

  Öğrenme çıktısı, öğrencinin ne öğrenmesinin beklendiğidir. Dolayısıyla, öğrenci merkezli bir sistemdir.

  Öğrenme çıktıları akademisyenler tarafından belirlenir ve yeterliklerle(competency) ifade edilir. Yeterlikler bilgi, anlama ve becerilerin dinamik bir kombinasyonudur.

  Yeterlikler öğrencilerce edinilir. Yeterlikler öğrenme çıktılarının gerektirdiğinden daha yüksek seviyede geliştirilebilir.

  Öğrenme çıktıları öğretmekten öğrenmeye doğru bir anlayış değişimidir.

  Öğrenme çıktıları gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.


  Diploma eki
  Diploma Eki amaçları kadar

  Diploma Eki, diplomanın anlaşılması için diplomaya ek olarak verilen bir dokümandır.

  2005 yılından itibaren tüm birinci ve ikinci kademe program mezunlarına ücretsiz olarak verilen “akademik tanınma” ve “şeffaflık” dokümanıdır.

  Europass dökümanlarından birisidir. Europass, bireylerin beceri ve yeteneklerini Avrupa düzeyinde daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.


  N tel kler er eves berlin bergen
  NİTELİKLER ÇERÇEVESİ amaçları kadar (Berlin, Bergen….)

  • AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ- European Qualifications framework

  • ULUSAL NİTELİKLER ÇERÇEVESİ- National Qualifications Framework


  Ulusal nitelikler er evesi
  Ulusal Nitelikler Çerçevesi amaçları kadar

  Ulusal nitelikler çerçevesi bir eğitim sistemi içerisindeki genel nitelikleri tanımlar ve bunlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu belirtir.

  Her eğitim seviyesi için belirlenecek genel niteliklerin hedef ve seviyeleri öğrenme çıktıları ile ifade edilmelidir,

  Ulusal Nitelikler çerçevesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Yeterlikleri de içeren öğrenme ürünleri(çıktıları)

  • Öğrenci İş yükü ve krediler (ECTS)

  • Kalite ve kalite güvencesi

   Kararı ulusal otoriteler verir.


  Avrupa nitelikler er evesi
  Avrupa Nitelikler çerçevesi amaçları kadar

  • Avrupa yüksek öğrenim alanı için en üstte bir (Avrupa) nitelikler çerçevesi oluşturulacaktır.

  • Şemsiye çerçeve- framework for frameworks.

  • Neden?

  • Uluslararası şeffaflık

  • Niteliklerin uluslararası tanınması

  • Öğrenenler ve mezunların uluslararası hareketliliği için...Bologna hedefleri


  Avrupa nitelikler er evesi eqf for ehea
  Avrupa Nitelikler Çerçevesi amaçları kadar (EQF for EHEA)

  Bergen 2005 - Yüksek Öğretimdeki Seviyeler ve Kredi Karşılıkları:

  (Kısa seviye- short cycle (ön-lisans): 120 ECTS)

  Birinci seviye –first cycle (lisans): 180-240 ECTS

  İkinci seviye –second cycle (master): 90-120 ECTS

  Üçüncü seviye-third cycle (Doktora): 3-4 Yıl

  1 ECTS=25-30saatlik ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNÜ TEMSİL EDER!!!...

  1 akademik yıl için: 60ECTS

  1 akademik yıl için öğrencinin iş yükü: 60X30=1800saat olmalıdır.


  Avrupa da y ksek retim yap lar n n ayarlanmas projesi tuning educational structures in europe
  Avrupa’da Yüksek Öğretim Yapılarının Ayarlanması amaçları kadar Projesi‘Tuning Educational Structures in Europe’

  • 2000-2002-2004-2006 ( 3. dönem)-135 üniversite

  • Deusto Ü. - Groningen Ü. ( proje koordinatörleri)

  • Projenin amacı: 27 alanda (işletme, kimya, tarih,..) iki eğitim kademesi (lisans+yüksek. lis.) için genel + o dala özgün yeterlikler için referans noktalarını belirleme.

  • Öğrenme çıktıları odaklı

  • Çeşitlilik,özgürlük,özerklik- Bologna hedefleri


  Ortak dereceler joint degrees
  ORTAK DERECELER(joint degrees) amaçları kadar

  • Bologna Süreci: şeffaflık, tanınma(derecelerin tanınması),hareketlilik,

   kalite güvencesi,İstihdam edilebilirlik,Avrupa yüksek öğretiminin çekici hale gelmesi.

  • YARATICI BİR MEKANİZMA (ARAÇ)

  • Erasmus Mundus-+Üçüncü ülkeler ,2004-2008


  Kal te g vences
  KALİTE GÜVENCESİ amaçları kadar

  • Verilen eğitimin her türlü kalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler.

  • Bologna Sürecinin tüm bildirgelerinde vurgu.

  • Üniversitelerde kalite kültürünün yerleşmesi.

  • Kalite güvence ajanslarının kurulması

  • Bergen 2005- ENQA kılavuzunun kullanılması ve

   ‘’ register ‘’ oluşturulması.


  Bologna s rec nde kal te g vences akred tasyon
  BOLOGNA SÜRECİ’NDE amaçları kadar KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON

  1) EŞDEĞERLİK, TANINMA

  2) HAREKETLİLİK

  Öğrenim Esnasında Öğrenimden Sonra

  3) İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

  Ülke İçinde

  Avrupa’da

  KALİTE KÜLTÜRÜ

  AKREDITASYON

  ECTS/DS ORTAK DERECELERYAŞAM BOYU ÖĞRENİM

  ÖĞRENİM ÇIKTILARI

  YABANCI DİL

  Yükseköğrenimin karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir kalite standartlarına göre değerlendirilme süreci


  Bologna s rec nden etk lenenler payda lar
  BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER (paydaşlar) amaçları kadar

  • Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları

  • Yüksek Öğretim Kurumları

   - Öğrenim Birimleri (fakülteler,bölümler)

   - İdari Birimler

   - Öğretim üyeleri

   - Öğrenciler

  • Dış paydaşlar :

   işverenler,çalışanlar,sendikalar, STK’lar,


  Bologna s rec kapsaminda t rk ye de yapilanlar
  BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILANLAR amaçları kadar

  • Bologna Süreci Türkiye resmi temsilcisi (BFUG: BolognaFollow up Grup üyesi): YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Aybar Ertepınar

  • DPT bünyesinde 2002 yılında kurulan Ulusal Ajans vasıtasıyla AB eğitim programları ve Bologna Süreci’nin ülke içinde tanıtımı için finansal destek sağlandı

  • Bologna Rehberleri Ulusal Takımı (2006-15 rehber)

  • Bologna süreci sonrası hızlanan çalışmalar:

   • Öğrenci/Öğretim elemanı hareketliliği

   • Erasmus Üniversite Beyannamesi: 83 Üniversite


  Bologna s rec kapsaminda t rk ye de yapilanlar1
  BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILANLAR amaçları kadar

  • Ulusal Öğrenci Temsilcileri Konseyi (YÖK yönetmeliği, 2005): Öğrenci katılımı

  • “Eurostudent III Projesi”ne katılım: Öğrencilerin sosyo-ekonomik profilinin çıkarılması, 2006

  • Kalite ve Akreditasyon Kurulu (YÖDEK , 2005)

  • ECTS/Diploma Eki çalışmaları (YÖK )

  • Yurt içi Öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği (YÖK yönetmeliği, Mart 2006)


  Bologna s rec nde n vers telerden beklenenler
  BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENENLER amaçları kadar

  • Bologna sürecine uyum kararlılığı,yönetsel destek verilmesi

  • Bologna sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi

  • Üniversitede Bologna Süreci çalışma grubu kurulması

  • Bu amaçlar doğrultusunda stratejik plan yapılması

  • Öğretim programlarının gözden geçirilmesi

  • Sürekli kalite iyileştirilme mekanizmalarının kurulması

   ( STRATEJİK PLAN)

  • Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır.


  • Öğrenci Merkezli Eğitim Bologna Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisidir.

  • Üniversitelerin tüm programları için “program çıktıları”nı tanımlamaları gerekmektedir.

  • Bunun için her bir dersin “öğrenme çıktıları” belirlenmelidir.

  • Bürokratik bir işlem gibi görünse de, bu bütün üniversitelerin ev ödevidir.


  Prof georg winkler eua ba kan
  Prof.Georg Winkler-EUA Başkanı en önemli gelişmelerden birisidir.

  • Bologna Sürecinin en önemli yanı bizleri sadece Öğretim üyesinin öğrencilere kaç saat ders verdiğini sorgulayan ‘’Profesör Merkezli Eğitim’’ modelinden ayırıp,

  • ‘’Öğrenci merkezli Eğitim’’ modeli ve

   belli bir programı bitiren öğrencinin hangi yeterliklere sahip olacağının araştırılması

  • ile ilgili tartışmaya çekmiş olmasıdır.


  Bologna s reci kapsam nda niversitemizde yap lanlar
  Bologna Süreci Kapsamında Üniversitemizde Yapılanlar en önemli gelişmelerden birisidir.

  • AKTS/DE çalışmaları

  • Kalite güvencesi çalışmaları

   -Stratejik Planlar

   -HÜADEK- H.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite

   geliştirme Kurulu

   -HÜKK-H.Ü Kalite Koordinatörlüğü

   -Özdeğerlendirme Komisyonu (EUA’ya hazırlık süreci)

   - İç Değerlendirme (öğrenci değerlendirmeleri,memnuniyet araştırmaları)

   - Dış Değerlendirme- EUA ‘dan istenmiştir.


  Avrupa n vers teler b rl european university association eua
  AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ en önemli gelişmelerden birisidir.(EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION-EUA

  • Kuruluş :2001

  • Üye sayısı: 777 - 45 Avrupa Ülkesi!.

  • Avrupa üniversitelerinin en güçlü temsilcisidir!..

  • EUA’nın pozisyonu resmen tanınmaktadır

  • MİSYONU: Avrupa üniversitelerinin tek tek gelişimine katkı+ sektörün güçlendirilmesi

  • Hacettepe Üniversitesi EUA’nın tam üyesidir.


  Avrupa niversiteler birli i eua al malar
  Avrupa Üniversiteler Birliği(EUA) en önemli gelişmelerden birisidir.çalışmaları

  • Kalite Kültürü Projesi I,II,III– 139 Ün.

  • Bütünleşik master projesi

  • Doktora programları projesi - 49 Ü. - HACETTEPE Ü.

  • Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmaları(ECTS)

  • Kurumsal değerlendirme programı (institutional evaluation program)

   - HACETTEPE Ü.- 2006-2007


  EUA-Kurumsal Değerlendirme Programı (1) en önemli gelişmelerden birisidir.

  ( EUA- Institutional Evaluation Programme-IEP)

  Kurumsal Değerlendirme Programı’nın amacı:

  Eğitim reformuna başlamış ve kalitesini evrensel standartlara ulaştırmayı hedeflemiş olan üniversitelere, doğru yolda olup olmadıklarını gösterecek bir ayna tutmaktır.

  Gelişim sürecini destekleyen, rehberlik eden bir anlayış.

  Program :

  öz-değerlendirmeye önem vermekte,

  uluslararası bir bakış sağlamakta,

  yükseköğretimi bilen uzmanların değerlendirmesine dayanmakta,

  hükümetlerden bağımsız yürütülmektedir.


  Eua kurumsal de erlendirme program 2
  EUA-Kurumsal Değerlendirme Programı (2) en önemli gelişmelerden birisidir.

  • Kurumsal Değerlendirme Programına katılım isteğe bağlıdır.

  • Bu katılım, üniversitelerin sistemli gelişimine ve uluslar arası düzeydeki tanınırlılığına katkı sağlar.

  • Değerlendirme daha çok, öneri ve destek vermeye dayalıdır.

  • Değerlendirme: iki aşamada

  • ÜNİVERSİTEDE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA GÖRÜŞMELER

  • Ön ziyaret (2 günlük) : Kurumu tanıma ve ek bilgiler isteme (Aralık2006)

  • Esas ziyaret (3 günlük): Ana değerlendirme ve rapor


  Kaynaklar
  KAYNAKLAR en önemli gelişmelerden birisidir.

  • http://www.eu.int/pol/educ/index_en.htm

  • http://www.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html

  • http://www.bologna-bergen2005.no/

  • www.yok.gov.tr

  • www.bologna.gov.tr

  • www.eua.be

  • tuning.unideusto.org/tuningeu/

  • www.esib.org

  • www.cedefop.europa.eu

  • www.eurashe.be

  • www.enqa.eu


  İlginiz için teşekkür ederim…. en önemli gelişmelerden birisidir.


  Birinci Kademe Nitelikleri (180-240 AKTS) en önemli gelişmelerden birisidir.

  Bu kademeyi tamamlayan öğrencilerin öğrenme çıktıları ile tanımlanan nitelikleri:

  -Genel lise eğitimine dayalı olarak ileri düzey ders kitapları ile desteklenen ve çalışma alanlarının önemli bilgileri ile bilgilendirildiğini tipik bir seviyede gösterebilen bilgi ve anlamaya sahip olanlar

  -Çalışmalarına ya da mesleklerine profesyonel bir yaklaşım sergileyecek bir şekilde bilgi ve anlamalarını uygulayabilen ve çalışma alanlarına özel argümanlar getiren ve geliştiren ve problemler çözerek gösterebilen yeterlilikleri olanlar


  Birinci Kademe Nitelikleri (devam): en önemli gelişmelerden birisidir.

  -İlgili toplumsal, bilimsel ya da etik konular üzerine düşünmeyi içeren yargıları bildirmek için ilgili verileri (genellikle kendi çalışma alanında) yorumlayabilme ve bir araya getirebilme yeteneğine sahip olanlar

  -Gerek uzman gerekse de uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümler iletebilenler

  -Üst düzey bağımsızlıkla ileri çalışmaları yürütmeyi sürdürmeleri için gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirmiş olanlar


  İkinci Kademe Nitelikleri (90-120 AKTS): en önemli gelişmelerden birisidir.

  Bu kademeyi tamamlayan öğrencilerin öğrenme çıktıları ile tanımlanan nitelikleri:

  -Tipik olarak birinci kademeyle ilgili olanlar üzerine kurulu ve bunları genişleten ve/veya artıran ve genellikle bir araştırma bağlamında fikirlerin geliştirilmesi için fırsat ya da temel oluşturan bilgi ve anlamaya sahip olduğunu gösterenler

  -Kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya tanıdık olmayan çevrelerde kendi bilgi ve anlama ve problem çözme yeteneklerini uygulayabilenler


  İkinci Kademe Nitelikleri (devam): en önemli gelişmelerden birisidir.

  -Bilgileri bütünleştirme ve karmaşık durumları çözebilme ve eksik veya sınırlı bilgiyle yargılamalar üretebilme yeteneğine sahip olanlar, ancak bilgi ve yargılamaların uygulamasıyla ilgili sosyal ve etik sorumlulukların idrakinde olarak

  -Kendi değerlendirmelerini ve bilgilerini mantıklı bir temelle uzman olan/olmayan kimselere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilenler

  -Büyük ölçüde kendi başlarına veya bağımsız bir şekilde çalışma sürdürmelerine izin verecek öğrenme becerilerine sahip olanlar