1 / 2

Marihuana - Poznaj najważniejsze informacje o konopiach

Szukasz konkretnych informacji o marihuanie oraz jej zastosowaniu, nasionach i producentach? Mamy dla Ciebie wiele wartościowych wiadomości.

Garet_87
Download Presentation

Marihuana - Poznaj najważniejsze informacje o konopiach

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Choroba Parkinsona - groźne schorzenie neurodegradacyjne Choroba Parkinsona jest przewlekłą chorobą układu nerwowego. Powoduje ona zaburzenia obszarów mózgu, które kontrolują ruch. Choroba ta dotyka przede wszystkim mężczyzn i osoby po 60 roku życia. Choroba Parkinsona powoduje śmierć neuronów, które są odpowiedzialne za produkcję dopaminy, wymaganej do właściwego przesyłania sygnałów w mózgu. W rezultacie głównymi objawami tej choroby są zaburzenia w obszarach układu motorycznego. Choroba Parkinsona - objawy oraz przyczyny Oprócz niekontrolowanych ruchów i silnych drgawek choroba Parkinsona wpływa na powstawanie uczucia sztywności, niestabilności, zaburzenia snu, problemy z emocjami oraz rozwój demencji. Przyczyny zachorowań nie są do końca poznane. W nielicznych przypadkach powodem może być mutacja genów, a za główny powód zachorowań uważa się połączenie predyspozycji genetycznych oraz środowiskowych. Aktualnie choroba Parkinsona jest nieuleczalna i jej leczenie skupia się na niwelowaniu objawów. Znaczenie THC w leczeniu objawów Parkinsona

  2. W ostatnich latach zostały opublikowane badania przeprowadzone przez zespół naukowców kierowany przed dr Camille Carol. Badanie wykorzystało MMP+, czyli toksycznie naładowaną cząsteczkę, która degraduje komórki neuronalne w podobny sposób jak choroba Parkinsona. Naukowcy udowodnili, że THC odwraca negatywne działanie MMP+ oraz zwiększa ilość mitochondrialnego DNA. THC jako lek w przyszłości Aby powszechnie uznać THC jako skuteczny lek w walce z chorobą Parkinsona, muszą zostać przeprowadzone kolejne badania. Dotychczasowe odkrycia jednoznacznie wskazują na wszechstronnie korzystne działanie tego związku w walce z chorobą. Więcej informacji znajdziesz na TanieSianie (Nasiona Marihuany)

More Related