slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม PowerPoint Presentation
Download Presentation
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม - PowerPoint PPT Presentation


 • 2227 Views
 • Uploaded on

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม. อุตสาหกรรมแร่. ชื่อธาตุ : Antimony สัญลักษณ์ : Sb เลขอะตอม : 51 น้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ย : 121.760 หมู่ที่ : 5A คาบ : 5 จุดหลอมเหลว : 631°C จุดเดือด : 1587 °C ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 6.69 สี : เทาเงินวาว สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

slide3
ชื่อธาตุ : Antimony
 • สัญลักษณ์ : Sb
 • เลขอะตอม : 51
 • น้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ย: 121.760
 • หมู่ที่ : 5A
 • คาบ : 5
 • จุดหลอมเหลว : 631°C
 • จุดเดือด : 1587 °C
 • ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 6.69
 • สี : เทาเงินวาว
 • สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง
 • ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอน : 2.05
 • การจัดเรียงอะตอม : [Kr]4d105s25p2
2 8 18 8 5
แอนติโมนี ณ อุณหภูมิห้อง โครงสร้างอะตอมของแอนติโมนี (2-8-18-8-5)
slide5
แหล่งแร่พลวงของประเทศไทยแหล่งแร่พลวงของประเทศไทย

แหล่งแร่พลวงที่สำคัญ ได้แก่

 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดสตูล
slide6
แร่พลวง

แร่พลวงส่วนใหญ่ที่พบ

 • แร่พลวงซัลไฟด์ คือ แร่สติบไนต์(Sb2S3) หรือที่เรียกว่า

“พลวงเงิน”

 • แร่พลวงไฮดรอกไซด์ คือ แร่สติบิโคไนต์ (Sb2O4H2O) หรือที่เรียกว่า “พลวงทอง”
slide7
การกำเนิด

แร่พลวงเกิดได้ทั้งในหินชั้น หินแปร หรือหินอัคนี โดยแหล่งแร่มีอยู่2 แบบ

 • แบบสายแร่
 • แบบกระเปาะแร่

แหล่งแร่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยและของโลกจะมีการกำเนิดแบบกระเปาะแร่

slide8
การถลุงพลวง

การถลุงแร่พลวงจะแตกต่างกันตามคุณภาพของแร่เช่นการแยก

พลวงออกจากแร่สติบไนต์ (Sb2S3) มีขั้นตอนในการถลุงดังนี้

 • ขั้นที่ 1 ย่างแร่ คือ การนำแร่พลวงที่เป็นซัลไฟด์มาทำเป็นออกไซด์ด้วยการนำแร่สติบไนต์ไปเผากับก๊าซออกซิเจนและเกิดปฏิกิริยาดังนี้

2Sb2S3 (s) + 9O2 (g) — — —› 2Sb2O3 (s) + 6SO2 (g)

slide9
ขั้นที่ 2 การแยกโลหะพลวงออกจากออกไซด์ของพลวงผสมออกไซด์

ของพลวงถ่านหินและโซเดียมคาร์บอนเนตในอัตราส่วน 20 : 4 : 1

โดยมวล ใส่ในเตาถลุงแบบนอนที่อุณหภูมิประมาณ 800 - 900 0C โดยใช้

น้ำมันเตาหรือลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงเกิดปฏิกิริยาดังนี้

2C(s) + O2(g) — — — — —› 2CO (g)

2Sb2O3 (s) + 3CO (g) — — —› 2Sb (l) + 3CO2 (g)

slide10
ประโยชน์ของพลวง
 • ใช้ผสมกับตะกั่วเพื่อทำแผ่นตะกั่วในแบตเตอรี่
 • ใช้ผสมกับดีบุกและตะกั่วเพื่อทำตัวพิมพ์และโลหะบัดกรีบางชนิด
 • ใช้ทำกระสุนปืน
 • ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สี เครื่องเคลือบ อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ และหลอดยาสีฟัน
slide11
ชื่อธาตุ : Tantalum
 • สัญลักษณ์ : Ta
 • เลขอะตอม : 73
 • น้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ย: 180.9479
 • หมู่ที่ : 5B
 • คาบ : 6
 • จุดหลอมเหลว : 3020°C
 • จุดเดือด : 5458°C
 • ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 16.6
 • สี : ฟ้าปนเทา
 • สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง
 • ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอน: 1.5
 • การจัดเรียงอะตอม : [Xe]4f145d106s2
slide12
แทนทาลัม ณ อุณหภูมิห้อง โครงสร้างอะตอมของแทนทาลัม(2-8-18-32-11-2)
slide13
ชื่อธาตุ : Niobium
 • สัญลักษณ์ : Nb
 • เลขอะตอม : 41
 • น้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ย: 92.90638
 • หมู่ที่ : 5B
 • คาบ : 5
 • จุดหลอมเหลว : 2469°C
 • จุดเดือด : 4744°C
 • ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 8.57
 • สี : เทาแวววาว
 • สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง
 • ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอน: 1.6
 • การจัดเรียงอะตอม : [Kr]4d45s1
slide14
โลหะไนโอเบียม ณ อุณหภูมิห้อง โครงสร้างอะตอมของไนโอเบียม (2-8-18-12-1)
slide15
การถลุงแทนทาลัมและไนโอเบียมการถลุงแทนทาลัมและไนโอเบียม

นำตะกรันดีบุกมาบดและละลายในกรดผสมระหว่างกรดไฮโดรฟลูออริก

กับกรดซัลฟิวริกแล้วเติมเมธิลไอโซบิวทิลคีโทน (MIBK) เพื่อละลายเอา

แทนทาลัมและไนโอเบียมแล้วเติมกรดซัลฟิวริกเจือจาง พบว่า

ไนโอเบียมละลายในชั้นของกรด แล้วแยกออกมาปรับให้เป็นกลางด้วย

สารละลายแอมโมเนียจะได้ตะกอนจากนั้น นำตะกอนไปเผาจะได้

ไนโอเบียมเพนตะออกไซด์(Nb2O5)

slide16
ส่วนแทนทาลัมที่ละลายอยู่ในชั้นของเมทิลไอโซบิวทิลคีโตน แยกออกได้โดยการผ่านไอน้ำเข้าไปจะได้แทนทาลัมละลายอยู่ในชั้นของน้ำในรูปของสารประกอบ H2TaF7เมื่อเติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วนำไปตกผลึกจะได้สาร K2TaF7ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้านำ H2TaF7มาเติมสารละลายแอมโมเนียจนเกิดตะกอนซึ่งเมื่อนำตะกอนไปเผาจะได้แทนทาลัมเพนตะออกไซด์ (Ta2O5)เกิดขึ้น
slide17
แทนทาลัมเพนตะออกไซด์ (Ta2O5) และไนโอเบียมเพนตะออกไซด์

(Nb2O5)สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรงแต่ถ้า

ต้องการสกัดจนได้โลหะแทนทาลัมและไนโอเบียม ต้องใช้โลหะแคลเซียมทำ

ปฏิกิริยากับ  Ta2O5หรือ Nb2O5 โดยมี  CaCl2เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้นเป็นดังนี้

CaCl2 Ta2O5 (s) + 5Ca(s)  —  — —›  Ta2(s) + 5CaO(s)ตะกรัน

CaCl2 Nb2O5 (s) + 5Ca(s) —   —  —›  Nb2(s) + 5CaO(s) ตะกรัน

slide18
ประโยชน์ของแทนทาลัมและไนโอเบียมประโยชน์ของแทนทาลัมและไนโอเบียม

แทนทาลัม

 • ใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ใช้ทำโลหะผสมสำหรับทำเครื่องบินจรวดขีปนาวุธ

ไนโอเบียม

 • ใช้ผสมกับเหล็กกล้าทำท่อส่งก๊าซ
 • ใช้ทำวัสดุก่อสร้างของโรงงานเคมีภัณฑ์
 • ใช้ทำเลนส์ต่าง ๆ
slide19
ชื่อธาตุ : Zirconium
 • สัญลักษณ์ : Zr
 • เลขอะตอม : 40
 • น้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ย: 91.224
 • หมู่ที่ : 4B
 • คาบ : 5
 • จุดหลอมเหลว : 1855°C
 • จุดเดือด : 4409°C
 • ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 6.50
 • สี : ขาวแวววาว
 • สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง
 • ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอน: 1.33
 • การจัดเรียงอะตอม : [Kr]4d25s2
slide20
โลหะเซอร์โคเนียม ณ อุณหภูมิห้อง โครงสร้างอะตอมของเซอร์โคเนียม (2-8-18-10-2)
slide21
การถลุงเซอร์โคเนียม

นำแร่เซอร์คอน (ZrSiO4)ไปถลุงในเตาที่อุณหภูมิ 800 – 1000oC โดยใช้

คาร์บอนเป็นตัวรีดิวซ์ จะได้โลหะเซอร์โคเนียมที่ไม่บริสุทธิ์นำโลหะไปเผาที่อุณหภูมิ

500oC  และพ่นก๊าซคลอรีนลงไปตลอดเวลาจะได้ไอของเซอร์โคเนียมเตตระคลอไรด์

(ZrCl4) เกิดขึ้น

เมื่อควบแน่นจะได้ผลึกเซอร์โคเนียมเตตระคลอไรด์ (ZrCl4) นำผลึกที่ได้

ทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียมที่หลอมเหลวในเตา ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเฉื่อย

จะได้โลหะเซอร์โคเนียมปนอยู่กับแมกนีเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมเหลวที่ทำ

ปฏิกิริยาไม่หมด ดังสมการ

ZrCl4 (s) +  2Mg(l)    —  —  —›  Zr (s) +  2MgCI2(s)

slide22
จากนั้นแยกแมกนีเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมส่วนที่เหลืออยู่ในเตาโดยการเผาที่อุณหภูมิ 900oC และนำโลหะเซอร์โคเนียมไปหลอมในเตาสุญญากาศ เพื่อทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
slide23
ประโยชน์ของเซอร์โคเนียมประโยชน์ของเซอร์โคเนียม
 • ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอพ่นและจรวด
 • ใช้ทำถ้วยกระเบื้องทนไฟ
 • ใช้ทำอิฐทนไฟสำหรับเตาหลอมโลหะ
 • ใช้ทำฉนวนกันไฟฟ้าแรงสูง
 • ใช้ทำชิ้นส่วนของหัวเทียนรถยนต์
 • ใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์