anestezie u intrakrani ln ch v kon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Anestezie u intrakraniálních výkonů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Anestezie u intrakraniálních výkonů - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Intenzivní medicína. Anestezie u intrakraniálních výkonů. MUDr. Jan Mašek . Neuroanestezie. Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů. Málo populární ve světě Dlouhé výkony Nejisté výsledky Nezvyklé polohy Pacienti s postižením CNS Mozek jako cílový orgán

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anestezie u intrakraniálních výkonů' - Gabriel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neuroanestezie
Neuroanestezie

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Málo populární ve světě
 • Dlouhé výkony
 • Nejisté výsledky
 • Nezvyklé polohy
 • Pacienti s postižením CNS
 • Mozek jako cílový orgán

anestezie

operace

nemoci či postižení

intrakrani ln operace
Intrakraniální operace

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Návrty
 • Návrty se stereonavigací
 • V – P shunty
 • Kraniotomie:

hematomy

tumory

cévní výkony

úrazy

pr tok krve mozkem 1
Průtok krve mozkem 1

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • CBF = 750ml/min – konstantní při MAP 60-160 torr
 • U hypertenze jsou hranice autoregulace posunuty !
 • CPP = MAP – ICP
 • Při vzestupu ICP se zvyšuje MAP !
 • Při vzestupu ICP vzniká bradykardie ! (Cushingův reflex)
 • Hyperkapnie ruší autoregulaci průtoku krve !
 • Hypokapnie snižuje průtok krve – riziko ischemie !
pr tok krve mozkem 2
Průtok krve mozkem 2

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Nárazníkový prostor -únik liquoru do spiníálního prostoru

-únik žilní krve z intrakrania

 • Po vyčerpání nárazníku ICP prudce stoupá
 • Při systém. hypotenzi je CBF nízký, nezávislý na pCO2
 • Hemodiluce zvyšuje CBF – kompenzace dodávky O2
p edopera n p prava
Předoperační příprava

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Všechny výkony jsou subakutní
 • Předoperační zhodnocení: stav vědomí, GCS

důležité pro premedikaci

vedení anestezie

probouzení

prognózu

 • Interní vyšetření, kompenzace stavu
 • Doplnění tekutin a iontů
 • Premedikace: dobrá analgosedace + atropin
 • Nevysazovat chronickou medikaci – antiepileptika !
vod do anestezie
Úvod do anestezie

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Bez excitace
 • Stabilní TK
 • Oxygenace
 • Monitorace
 • Bez SCHJ
 • Areflexní intubace
 • UPV
 • Kanylace CŽ
 • Kanylace arterie
 • Kyslík
 • Benzodiazepiny
 • Analgetika
 • Hypnotika
 • Relaxancia nedepol.
 • N2O
 • Inhalační anestetika
anestetika
Anestetika

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • i.v. anestetika: snižují CBF, CMRO2, ICP

metabolismus a spotřebu G

volné radikály

vliv KA

Benzodiazepiny: navíc účinek anxiolytický, sedativní,

antikonvulzivní, stabilizující oběh

Inhalační: zvyšují CBF (narcotan ! – enfluran – isofluran – sevofluran – N2O), ovlivňují TK

monitorace
Monitorace

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • EKG (výkony v zadní jámě lební)
 • TK invazivní (v úrovni zevního zvukovodu)
 • SpO2
 • CVP
 • Kapnografie
 • Anestetické plyny (při low flow)
 • Teplota (při řízené hypotermii)
 • Bilance tekutin
kapnografie
Kapnografie

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • pCO2 - citlivý a důležitý nespecifický ukazatel
 • Absorpce IR světla 4,25mm molekulami CO2
 • paCO2 mezi 4-5 kPa, ne pod 3,5 kPa
 • !! pETCO2 je o 0,6 – 0,8 kPa nižší !!
 • Účel: korekce ventilace ke stabilizaci CBF

diagnostika embolií

ukon en anestezie
Ukončení anestezie

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Poloha na zádech
 • Buzení na sále: stabilizovaný stav

oslovitelnost

normotermie

spont. ventilace

 • Bolest zvyšuje ICP i CBF
 • Vzestup CVP: zvyšuje ICP (kašel, Trend.poloha, PEEP)
 • Hypotermie: zvyšuje CMRO2, účinek anestetik, citlivost k infekci a koagul. poruchám, riziko edému mozku
 • Liquorová hypotenze prodlužuje účinek anestetik
 • Syntophyllin – centrální analeptikum, úprava oběhu

stimulace dechového centra zvyšuje produkci liquoru

n vrty a p buzn v kony
Návrty a příbuzné výkony

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Evakuace chron. SDH
 • Evakuace hygromu
 • Punkce hematomu
 • Biopsie
 • Drenáž komory
 • Zavedení čidla
 • V-P shunt
 • Anest. dohled
 • Analgosedace
 • Anest. se spontánním dýcháním
 • Kompletní anestezie

Dle stavu pacienta

Vždy alespoň monitorace !

kraniotomie
Kraniotomie

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Akutní SDH
 • EDH
 • ICH - spontánní
 • Tumory
 • Cévní operace
 • KCP
 • Adenomy hypofyzy
 • Celková anestezie
 • Kompletní monitorace
 • Prevence a terapie edému mozku - mannitol

furosemid

dexametazon

hyperventilace

Fakultativně –

řízená hypotenze

řízená hypotermie

opera n poloha sed
Operační poloha - sed

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Změny oběhu – hypotenze; redistribuce krve
 • Změny ventilace – pokles MV o 15%; plicní zkraty 30%
 • Výhody pro operatéra – minimální krvácení
 • Vysoké riziko vzduchové embolie !! (u 20% výkonů)
 • Diagnostika: TK, SpO2, pETCO2, „mlýnské kolo“
 • Obvykle rychlá spont. úprava
 • Terapie: úprava TK

FIO2 1,0

odsávání vzduchu CVK

snížení MV (systémová vasodilatace)

Papaverin i.v.

PEEP - ?

c vn nitrolebn operace
Cévní nitrolební operace

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Aneurysma se projeví až při ruptuře SAK, poruchy vědomí, hypertenze
 • Hodnocení stavu dle Hunt-Hesse: 1-3 příznivější

4-5 nepříznivé

 • Angiografie, event. coiling
 • Operace časná 1.-3.den - Operace odložená po 14 dnech
 • Prevence cévních spasmů – nimodipin
 • Prevence oxidace fosfolipid.membrán – tirilazad
 • Liquorová drenáž - snadnější preparace aneurysmatu
 • Řízená hypotermie – ochrana mozku při ischemii
 • Řízená hypotenze - snadnější preparace aneurysmatu
 • Buzení – stabilizovaný stav, spont. ventilace, normotermie
kraniocerebr ln poran n 1
Kraniocerebrální poranění 1

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Podrobně uvedeno v:

Anesteziologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku – Gál, Čundrle, Smrčka, Mach

(Masarykova univerzita 2004)

 • Při traumatu: ztráta autoregulace CBF; vzestup ICP; hypoventilace – hypoxie a hyperkapnie; alterace oběhu;

porucha koagulace - pokles fibrinogenu a trombocytů

 • Edém mozku
 • Obvykle polytrauma
kraniocerebr ln poran n 2
Kraniocerebrální poranění 2

Intenzivní medicína: Anestezie u intrakraniálních výkonů

 • Minimální tolerance k ischemii a hypoxii
 • Pacienti nevyšetření, najezení, bez anamnézy
 • Rychlý úvod do anestezie
 • Přednost má TIVA
 • Opatrnost u inhalačních anestetik a N2O
 • Dokonalá ventilace
 • Snaha o oběhovou stabilitu – nesnižovat rychle

hypertenzi, doplnění objemu

slide18

děkuji za pozornost

:: portál Lékařské fakulty MU ::