1 / 9

ŠÁCHOLANOVITÉ

ŠÁCHOLANOVITÉ. Magnoliaceae. tropické nebo subtropické dřeviny prastarého původu jednoduché primitivní květy nejvíce zastoupeny v asijských a amerických tropech. Šácholany ( Magnolia ). okrasné dřeviny našich parků kvetou brzy na jaře květy bílé, narůžovělé nebo nazelenalé

Faraday
Download Presentation

ŠÁCHOLANOVITÉ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ŠÁCHOLANOVITÉ Magnoliaceae

  2. tropické nebo subtropické dřeviny • prastarého původu • jednoduché primitivní květy • nejvíce zastoupeny v asijských a amerických tropech

  3. Šácholany (Magnolia) • okrasné dřeviny našich parků • kvetou brzy na jaře • květy bílé, narůžovělé nebo nazelenalé • poupata chrání kožovitá, plstnatá šupina

  4. Blízké příbuzné druhy vavřín ušlechtilý - koření bobkový list - ve starověkém Římě věnce vítězům

  5. skořicovník • loupe se a suší kůra • koření

  6. kafrovník lékařský • v Číně a Japonsku • obsahuje kafrovou silici  kafr součástí léčiv • získává se vyluhováním dřeva

  7. pepřovník černý • nezralé sušené bobule jako koření • v pletivech alkaloid piperin

More Related