Download
cholanovit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠÁCHOLANOVITÉ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠÁCHOLANOVITÉ

ŠÁCHOLANOVITÉ

220 Views Download Presentation
Download Presentation

ŠÁCHOLANOVITÉ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ŠÁCHOLANOVITÉ Magnoliaceae

  2. tropické nebo subtropické dřeviny • prastarého původu • jednoduché primitivní květy • nejvíce zastoupeny v asijských a amerických tropech

  3. Šácholany (Magnolia) • okrasné dřeviny našich parků • kvetou brzy na jaře • květy bílé, narůžovělé nebo nazelenalé • poupata chrání kožovitá, plstnatá šupina

  4. Blízké příbuzné druhy vavřín ušlechtilý - koření bobkový list - ve starověkém Římě věnce vítězům

  5. skořicovník • loupe se a suší kůra • koření

  6. kafrovník lékařský • v Číně a Japonsku • obsahuje kafrovou silici  kafr součástí léčiv • získává se vyluhováním dřeva

  7. pepřovník černý • nezralé sušené bobule jako koření • v pletivech alkaloid piperin