geheugen in het computersysteem - PowerPoint PPT Presentation

Ellen
geheugen in een computersysteem l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
geheugen in het computersysteem PowerPoint Presentation
Download Presentation
geheugen in het computersysteem

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
geheugen in het computersysteem
586 Views
Download Presentation

geheugen in het computersysteem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geheugen in een computersysteem

 2. Inleiding Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Mensen hebben verschillende soorten geheugens, bijvoorbeeld: • het korte termijngeheugen, • het lange termijngeheugen Onze computer heeft, net zoals de mens, verschillende soorten geheugens.

 3. Intern en extern geheugen We kunnen het geheugen in delen in intern en extern geheugen. Elk type geheugen kan nog één of meerder malen worden onderverdeeld.

 4. Intern geheugen Intern geheugen is het geheugen dat zich op het moederbord bevindt. Het moederbord is een printplaat die zich binnen de computer bevindt en waarop je andere printplaten kan aansluiten.

 5. Intern geheugen Ram of werkgeheugen • Ram staat voor : Random Access Memory • Je kan het vergelijken met het korte termijngeheugen. Als de stroom uitvalt wordt je hele Ram geheugen gewist. • Bestanden die je nog niet hebt opgeslagen zijn dus verloren! • Kenmerken van het Ram geheugen: • Je kan er in lezen en schrijven • het is vluchtig

 6. Voorbeeld Ram geheugen. Homer is voor zijn werk een tekst aan het typen in Word. Vergeetachtig als hij is heeft hij nog niet opgeslagen. Toch blijven de lettertjes die hij intikt op zijn scherm staan. Dit komt omdat het door de computer zelf opgeslagen wordt in het Ram geheugen. Maar Bart trekt de stekker van zijn computer uit. Homer zal de ingetypte tekst niet meer terugvinden op zijn computer.

 7. Intern Geheugen Rom geheugen ROM staat voor Read Only Memory. Je kan het vergelijken met het lange termijngeheugen. In tegenstelling tot RAM blijven de gegevens in het ROM bewaard, ook na het afsluiten van de PC. Het ROM bevat de instructies die nodig zijn om de PC correct op te starten. Een vergelijking met jouw geheugen: • de weg die je aflegt naar school, vergeet je niet • telefoonnummers van goede vrienden, weet je na jaren nog • pin code van je GSM of bankkaart vergeet je nooit. Let op! Op het Rom geheugen kan je niet schrijven, alleen lezen!

 8. Voorbeeld ROM geheugen Wanneer Homer zijn computer opzet start deze vanzelf op. Dit komt omdat in het ROM geheugen van zijn computer de verschillende instructies staan die nodig zijn om de computer op te starten. Homer wil ervoor zorgen dat zijn computer sneller opstart. Daarom wil hij enkele instructies uit het opstartproces verwijderen. Bij het opstarten van zijn computer kan hij door een toets in te drukken in het Rom terecht komen. Maar hij kan niets veranderen in zijn ROM, dit geheugen is een alleen-lezen geheugen. Je kan er dus niet in schrijven en dus ook geen dingen uit verwijderen.

 9. Extern geheugen Het extern geheugen is het geheugen dat zich niet op het moederbord bevindt. we bespreken volgende externe geheugens: • De harde schijf • De externe harde schijf • USB-stick • Geheugenkaart • CD-Rom • DVD • Blu-ray / HD-DVD

 10. Extern Geheugen Harde schijf Het belangrijkste externe geheugen is de harde schijf. Elke PC of laptop is hiermee uitgerust, ze wordt dan ook vast in de computer gemonteerd. De gegevens die je hierop opslaat blijven bewaard, ook als je de computer afsluit. Dit wil zeggen dat het een permanent geheugen is.

 11. Extern Geheugen Externe harde schijf De externe harde schijf is hetzelfde als een gewone harde schijf maar deze wordt niet in de computer gemonteerd. Ook dit is een permanent geheugen.

 12. Extern Geheugen USB-stick De USB-stick is een extern opslagmedium voor de computer dat door middel van een USB-poort kan worden aangesloten. De USB-stick kan direct op de computer aangesloten worden zodat bestanden kunnen worden gekopieerd en verplaatst. Onder deze categorie valt ook je MP3 of je I-Pod omdat deze meestal ook aangesloten worden via de USB-poort. Deze opslagmedia zijn ook permanent.

 13. Extern Geheugen Geheugenkaart Een geheugenkaart is een deeltje van je computer, dat eruitziet zoals een kaart, waarop gegevens opgeslagen kunnen worden. Deze kaart wordt ook gebruikt in digitale camera's, gsm, navigatiesystemen, MP3-spelers en andere draagbare media. Ook hierop blijven de gegevens bewaard waardoor we spreken van een permanent geheugen.

 14. Extern Geheugen Cd-rom Een cd-rom is een compact disk met daarop gegevens die alleen maar kunnen worden gelezen. Cd-roms worden, net als audio-cd's tijdens de productie van hun gegevens voorzien. Ze kunnen maar éénmalig beschreven worden. Cd-r's kunnen met behulp van een cd-rombrander eenmalig beschreven worden. (Recordable compact disk) Cd-rw's kunnen door middel van een cd-herschrijver meerdere malen overschreven worden. (Rewritable compact disk)

 15. Extern Geheugen DVD Een DVD ziet er net hetzelfde uit als een CD-ROM. Het verschil is dat je er veel meer gegevens kan op opslaan dan op een CD-R of een CD-RW. De afkorting DVD staat voor digital versatile disk.  Er bestaan ook DVD-R en DVD-RW. Deze hebben dezelfde functie als de CD-R en de CD-RW.

 16. Extern Geheugen Blu-ray / HD-DVD Een Blu-ray disk is een recente variatie op de DVD. Het geeft een beter beeld en geluid en heeft ook een enorm grote opslagcapaciteit. Een HD-DVD is ook een opvolger van de DVD en moet concurreren met de Blu-ray disk. Beide formaten gebruiken een blauwe laser voor het lezen en schrijven van het medium, maar zijn anders van ontwerp.

 17. Einde Nadat homer deze Powerpoint doorgenomen heeft, is hij heel tevreden. Zelfs een computer kan iets vergeten! En om iets lange tijd te onthouden heeft de computer hulpmiddeltjes zoals een USB-stick of een harde schijf… Hij is dus helemaal niet dom !

 18. Geheugencapaciteit. Het aantal tekens dat het geheugen kan bevatten, heet geheugencapaciteit. Ieder teken bestaat volgens de ASCII-code uit 8 bits of 1byte. 1 bit = een 0 of een 1 De volgende eenheden worden gebruikt: