qu s n els nous mitjans l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fonaments i evolució de la multimèdia - PAC1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fonaments i evolució de la multimèdia - PAC1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Fonaments i evolució de la multimèdia - PAC1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

UOC - FEM - PAC1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fonaments i evolució de la multimèdia - PAC1' - DavidG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
qu s n els nous mitjans

Què són els nous mitjans?

David Guarch

El llenguatge dels nous mitjans de comunicació

6/10/2011

Fonaments i evolució de la multimèdia - PAC1

slide2
ÍNDEX
 • Lev Manovich
 • El mètode d’estudi
 • Paraules claus
 • ¿Quins són els nous mitjans?
 • ¿Què són els nous mitjans?
 • Orígens dels nous mitjans
 • Principis dels nous mitjans
 • Diferencies entres els mitjans
 • Bibliografia
lev manovich
LEV MANOVICH

L’autor del llibre «El llenguatge dels nous medis de comunicació» va néixer a Moscou, on va estudiar matemàtiques, pintura i programació informàtica.

De l’any 1984 fins al 1992 va estar treballant en l’animació 3D a Nova York.

Des del 1992 ha estat ensenyant l’art dels nous mitjans de comunicació.

-1-

el m tode d estudi
EL MÈTODE D’ESTUDI

Per estudiar els nous mitjans el que fa Lev Manovich es analitzar la història dels mitjans i de les cultures visuals modernes.

 • Llocs web
 • Mons virtuals (llocs interactius fets en 3D)
 • Realitat virtual
 • Multimèdia
 • Videojocs
 • Instal·lacions interactives
 • Animació per ordinador
 • Vídeo digital
 • Cine
 • Interfícies entre l’home i l’ordinador

-2-

el m tode d estudi ii
EL MÈTODE D’ESTUDI (II)

La informatització de la cultura no sempre implica una creació d’una nova forma cultural com els videojocs, també fa referencia a la transformació dels que ja existien, com per exemple la de la fotografia.

Manovich analitza els mitjans des de la seva aparició fins a la actualitat, a partir d’aquest coneixement previ realitza una teoria de com seran els nous mitjans en un futur i no especula sobre la seva evolució com fan la majoria d’escriptors.

-3-

paraules claus
PARAULES CLAUS

LLENGUATGE: L’objectiu que pretén amb aquesta paraula és el de parlar de les comunicacions que estan sorgint, les principals formes dels nous mitjans i els patrons de disseny recurrents.

Pretén situar els nous mitjans amb moltes àrees de la cultura:

 • Tradicions artístiques i mediàtiques: llenguatge visual per organitzar la informació i estructurar l'experiència de l’usuari).
 • Tecnologia informàtica: propietats de l’ordinador i la forma que la societat l’utilitza.
 • La cultura visual: experiència del usuari a estímuls visuals de la cultura (la publicitat, la moda, banners, etc).
 • La cultura de la informació: la forma en que la informació es presenta als diferents escenaris (senyals de tràfic, diaris, interfícies informàtiques, etc).

-4-

paraules claus ii
PARAULES CLAUS (II)

OBJECTE: De forma general agrupa tot el que són els nou mitjans (fotografies digitals, entorns virtuals, pel·lícules composades digitalment, videojocs, DVD’s, planes web, etc).

A més al mon de la informàtica es coneix com a programació per objecte al llenguatge C++ i el Java, les bases de dades amb objectes...

El concepte d’experimentar al laboratori es un altre concepte que engloba la paraula objecte que ja es va fer servir als anys vint.

-5-

paraules claus iii
PARAULES CLAUS (III)

REPRESENTACIÓ: Intenta donar una representació de la complexitat del funcionament dels objectes culturals com s’ha produït amb el desenvolupament de la humanitat..

Les interfícies del software, els sistemes operatius i les aplicacions també són una forma de representació. La forma de gestionar els objectes depèn del sistema que estem fent servir ja sigui en escriptori o a Internet.

En cada una de les seccions la paraula representació adquireix un significat diferent depenent de si parlem de pantalles, interfícies culturals, etc.

-6-

qu s n els nous mitjans10
¿QUÈ SÓN ELS NOUS MITJANS?

Per Manovich els nous mitjans són tots aquells editats o visionats per qualsevol tipus d’aparell informàtic.

Com ja hem vist un diari imprès NO és un nou mitja, en canvi un diari en format .pdf SI que és un nou mitja.

Una fotografia en un àlbum de fotografies NO és un nou mitja, en canvi una imatge en un USB SI que és un nou mitja.

-8-

or gen dels nous mitjans
ORÍGEN DELS NOUS MITJANS

- 19 d’agost del 1839, Louis Daguerre presenta el primer procés fotogràfic, el daguerrotip. Va tenir un gran èxit.

- Al 1833, Charles Babbage va dissenyar un aparell amb característiques similars als dels ordinadors moderns ja que s'introduïen les dades amb targetes perforades. Era una maquina capaç de de fer operacions matemàtiques, guardar els resultats i imprimir-los. Ninguna copia de la maquina va ser acabada.

- Al 1800, J. M. Jacquard va inventar un telar que era controlat automàticament amb targes perforades.

-9-

origen dels nous mitjans ii
ORIGEN DELS NOUS MITJANS (II)

- Al gener de 1893, l’estudi cinematogràfic “Black Maria” va començar a fer curts d’uns 30s que eren projectats en unes sales adaptades.

- Al 1895, els germans Lumière van desenvolupar un híbrid entre una càmera i un projector cinematogràfic.

- Al 1911, es fusionen 4 companyies d'informàtica per crear la Computing-Tabulating-Recording. Que més endavant pesarà a dir-se IBM.

A mida que les tecnologies van avançant gracies als nous descobriments en el món de la informàtica l’ordinador deixa de ser una calculadora per convertir-se en un processador de mitjans.

“El cine es torna un esclau de l'ordinador”

-10-

principis dels nous mitjans
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

Hem de tenir en compte que aquests 5 principis no s’apliquen a tots els nous mitjans, s’apliquen de forma general.

 • Representació numèrica
 • Modularitat
 • Automatització
 • Variabilitat
 • Transcodificació

-11-

principis dels nous mitjans14
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

1. Representació numèrica

Tots els objectes creat o modificats amb els nous mitjans es composen de codi binari (0 i 1). Però molts dels antics mitjans han estat transformats als nous. Aquesta transformació de l’analògic al digital es anomenada digitalització.

És semblant al sistema industrial, on Henry Ford al any 1913 el va portar a la pràctica. Consisteix en la separació del procés de producció en activitats simples, repetitives i seguides. Aquestes tasques senzilles no requereixen molts coneixements de tot el procés.

Senyal analogica

Senyal digital

-12-

principis dels nous mitjans15
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

2. Modularitat

Les imatges, els sons, les formes, etc. són agrupacions d’elements (píxels, polígons, scripts, caràcters) que formen objectes però que segueixen tenint la seva identitat per separat.

És a dir un objecte dels nous mitjans es composa de parts independents , i a la vegada aquestes parts independents es composen de parts més petites i així successivament fins arribar a la part més indivisible de l’objecte, que són els píxels, els punts 3D o els caràcters de text.

Un exemple són les capes de Photoshop, podem esborrar-les però la unitat de la imatge no varia.

-13-

principis dels nous mitjans16
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

3. Automatització

La unió dels dos primers principis (Representació numèricai Modularitat) ens permeten automatitzar moltes de les operacions implicades en la creació, manipulació i accés.

«a baix nivell»són tècnica lo suficient potents que podem trobar en la majoria de programes comercials d’edició d’imatge, gràfics 3D, processadors de texts...

Un exemple són els filtres del Photoshop que ens permeten canviar l'aparença de la imatge.

«a alt nivell»l’ordinador és capaç de generar contingut, fins a un cert punt, segons el comportament de l’usuari, és el que coneixem com a intel·ligència artificial.

Un exemple és el Quake, on l'ordinador amb el “motor de intel·ligència artificial” és capaç de controlar els demes personatges, o les tropes enemigues.

-14-

principis dels nous mitjans17
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

4. Variabilitat

Els vells mitjans els tenia que crear una persona, que ajuntava manualment elements textuals, visuals, o auditius en una seqüencia o composició.

L’objectiu dels nous mitjans es que doni lloc a moltes versions diferents, és a dir, que l’ordinador faci una part del mitja per així adaptar-se al usuari.

 • Els elements mediàtic es guarden a una base de dades mediàtica, a partir de la qual es poden crear una varietat d’objectes.
 • Es poden separar les dades de la interfície, això permet crear varies interfícies a partir de les mateixes dades.
 • La informació d’un usuari es pot fer servir perquè el programa informàtic s’adapti automàticament a la composició del mitjà i crear els elements.
 • La interactivitat tipus arbre també és possible, des del programa l’usuari pot visitar tots els possibles objectes, aquests estan formant una estructura semblant a la d’un arbre amb les seves branques.

-15-

principis dels nous mitjans18
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

4. Variabilitat (II)

 • El hipermèdia ens permet connectar tots els elements multimèdia mitjançant híperenllaços, de forma que són independents de la estructura, en lloc de de quedar definits com a mitja inamovible.
 • Podem generar varies versions d’un mateix objecte mediàtic a traves d’actualitzacions periòdiques gracies a la cultura informatitzada.
 • La escalabilitat és un dels principis més bàsics de la variabilitat, el poder generar varies versions d’un mateix objecte a diverses mides o nivells de detall.

-16-

principis dels nous mitjans19
PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS

5. Transcodificació

És la conseqüència més important de la informatització dels mitjans.

A nivell informàtic una imatge no és més que un arxiu que té una capçalera que la maquina pot llegir, va seguit d’una sèrie de números que representen la colorimetria dels píxels. Aquesta informació (la mida i el format de l’arxiu, la compressió utilitzada, el format...) es tracta de dades que pertanyen al món del ordinador i no al de la cultura humana.

En general dels nous mitjans es pot pensar com si tinguessin dues capes:

- «capa cultural»són la historia i la trama, la composició i el punt de vista, la comèdia i la tragèdia, etc.

- «capa informàtica»el procés i el paquet (com els que s'envien per la xarxa), la classificació i la concordança, el llenguatge informàtic i la estructura de les dades, etc.

-17-

diferencies entres els mitjans
DIFERENCIES ENTRES ELS MITJANS
 • Els nous mitjans són els mitjans analògics digitalitzats, aquests són continus i els codificats digitalment són discrets.
 • Tots els suports digitals comparteixen el mateix codi, això facilita que a l’hora de reproduir-los es pugui fer en un sol aparell, l’ordinador.
 • Els mitjans analògics guarden la informació de forma continua, els mitjans digitals permeten guardar de forma aleatòria sense que influeixi a la velocitat d'accés.
 • La digitalització comporta una pèrdua inevitable d’informació. Un nou mitja conté una quantitat fixa d’informació.
 • Els vells mitjans perden qualitat a mida que anem fent copies, els nous mitjans es poden copiar il·limitadament sense que la copia pateixi cap degradació.
 • Els nous mitjans són interactius (és l’usuari qui decideix que fer), en canvi els vells mitjans l’ordre de presentació ve fixada.

-18-

bibliografia
BIBLIOGRAFIA

Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación

Barcelona: Paidós. 2011

Wikipedia. Lev Manovich

<http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Manovich>

Artnodes UOC. La vanguardia como software<http://artnodes.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/article/view/681>

YouTube. Web 2.0 The Machine is Us: En Español

<http://www.youtube.com/watch?v=PL-ywltLjzk>

Fuente de imagines:

<http://www.flickr.com>

<http://espanol.istockphoto.com>

-19-