slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bộ Trị Nám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bộ Trị Nám

play fullscreen
1 / 1

Bộ Trị Nám

0 Views Download Presentation
Download Presentation

Bộ Trị Nám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. B Tr Nám Tin c cm set sn phm này nên mình cng mun evaluate mt chút v nó cho các ch em tham kho. 1 h kem tròn https://hvqy1.com/san-pham/kem-tri-nam-thai-lan-clobetamil/ https://hvqy1.com/san-pham/kem-tri-nam-thai-lan-clobetamil/ màu trng ( cái này không tên nên mình cng không rõ lm) 1 bánh xà phòng màu cam 2 gói kem dng trng và chng nng GarnierM em thì nhìn các cô dùng ri c nói da p các th mun dùng mà em ang ngn cn không c ây. Các ch bit tha my loi kem trn toàn p nhanh ri sau be bét mt luôn. Các ch thì có nhn xét gì sn phm này? > Xem thêm b dng da chng lão hóa, tr nám Ohui chính hãng ti: Cp nht: :12:elevenCách s dng kem tr nám ch em nào cng cn phi bit Truy lùng kem tr nám tt nht hin nay Thêm na các sn phm không ghi nhãn em thy rt th công và cm tng nh kem trn vy.Vi nhng th bôi lên mt mà không ghi thành phn không rõ ngun gc thì em rt s bôi lên mt, chng bit mình có b d ng hay b bào mòn mt không na. Trong my sn phm này em ch bit mi cái Garnier là có thng hiu. Mà cng không bit có phi hàng nhái không vì em cha thy dng bao bì này ca Garnier bao gi.Theo qung cáo mà các ch bán hàng nói thì b sn phm nà có công dng nh giúp iu tr dt im nám tàn nhang, mn, ci thin làn da mn màng hn. Nh kh nng c ch melanin nên va tr nám va ngn nga nám quay tr li. > Có th bn quan tâm