Phần Mềm Chatbot - Fchat

,

"Fchat phần mềm quản lý đơn hàng, kết nối vận chuyển, tích điểm. Trả lời tin nhắn tự động, gửi thông báo khuyến mãi, các dịch vụ mới đến khách hàng cũ. Fchat là giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm tiền quảng cáo. Bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7"

Uploads

No contents published yet...