html5-img
1 / 9

BP vernieuwt inzet voor MIT met tweede belofte van $25

BP vandaag aangekondigd dat het zijn gehechtheid aan het Massachusetts Institute van technologie energie-initiatief (MITEI) is vernieuwing door middel van een overeenkomst om een andere $25 miljoen voor voortdurende energie-onderzoek in de komende vijf jaar — totaal programma van het bedrijf tot $50 miljoen financiering te brengen. "Als de grootste investeerder van de energie in de VS de afgelopen vijf jaar, BP is blij om uit te breiden zijn gaande inzet voor academisch onderzoek in dit land door onze voortdurende samenwerking met MIT," zei Lamar McKay, Voorzitter en President van BP Amerika, Inc. "energie van de natie uitdagingen op lange termijn partnerschappen tussen de particuliere sector en vooraanstaande wetenschappelijke instellingen vereist. Wij geloven het programma van de MITEI dat we geholpen gevonden is een voorbeeld van de essentiële koppeling tussen energie en technologie." Gelanceerd in 2006 met BP als de inaugurele stichtend lid, voert de MITEI multidisciplinair onderzoek gericht op het aanpakken van complexe energie uitdagingen zoals energievoorziening verhogen, verbetering van de efficiëntie en het aanpakken van de milieu-impact van het energieverbruik. Tot op heden, heeft het initiatief gesponsord honderden energiegerelateerde projecten variërend van onconventionele bronnen van koolwaterstoffen naar hernieuwbare energie en kernfusie. "De MITEI is geworden een model voor grootschalige multidisciplinair onderzoek in partnerschap met de industrie," zei de Voorzitter van MIT L. Rafael Reif. "BP's vroege inzet en steun waren essentieel en we zijn erg blij dat dit hernieuwde engagement succes signalen in de belangrijke doelstellingen van BP en MIT."

Download Presentation

BP vernieuwt inzet voor MIT met tweede belofte van $25

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related