1 / 2

Gioi-thieu-bep-cong-nghiep-Tran-Gia-Phat

Su menh cua bep cong nghiep khong chi la nau an ma con la mang lai dang cap cho trai nghiem am thuc. Tran Gia Phat mang den cho ban nhung cong cu va thiet bi giup ban dat duoc su menh nay tu viec che bien thuc pham den bai tri va phuc vu. <br>Tim hieu them: https://trangiaphat.com/danh-muc/bep-cong-nghiep/

Bp5
Download Presentation

Gioi-thieu-bep-cong-nghiep-Tran-Gia-Phat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gi Giớ ới thi Sứ mệnh của bếp công nghiệp không chỉ là nấu ăn mà còn là mang lại đẳng cấp cho trải nghiệm ẩm thực. Trần Gia Phát mang đến cho bạn những công cụ và thiết bị giúp bạn đạt được sứ mệnh này, từ việc chế biến thực phẩm đến bài trí và phục vụ. i thiệ ệu B u Bế ếp công nghi p công nghiệ ệp Tr p Trầ ần Gia Phát n Gia Phát Tìm hiểu thêm: https://trangiaphat.com/danh-muc/bep-cong-nghiep/ Bếp công nghiệp chính là trung tâm của các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn khu công nghiệp, nhà máy và căn tin trường học. Năng suất nấu nướng cao gấp nhiều lần so với bếp gia dụng giúp chế biến nhiều thực phẩm trong thời gian ngắn. Trần Gia Phát chuyên cung cấp bếp công nghiệp chính hãng chất lượng cao làm từ inox 304 với giá cả hợp lý. Các loại bếp bao gồm bếp gas công nghiệp, bếp Âu công nghiệp, bếp điện từ công nghiệp và bếp Á công nghiệp. Liên hệ với chúng tôi: Địa chỉ: 1/7B/13 đường Linh Đông, Phường Linh Đông, Thành phố ThủĐức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam SĐT: 0937858683 Email: info@trangiaphat.com Google Map: https://www.google.com/maps?cid=3564548685454908619 MST: 0314062938 Hashtag: #trangiaphat; #bepcongnghiepinox; #quaybarinox; #hutkhoicongnghiep; #thietbilanhcongnghiep Xem thêm những hệ thống social của Trần Gia Phát: https://www.facebook.com/infotrangiaphat/ https://www.youtube.com/channel/UCs3SSQPxOT0yhNczvo5cbBA https://www.pinterest.com/trangiaphatcom/ https://trangiaphat.wordpress.com/ https://www.tumblr.com/bcntgp-173 https://www.flickr.com/photos/199470053@N06 https://mastodon.social/@bepcongnghieptgp https://pastelink.net/ob0220d5 https://band.us/@bepcongnghieptgp https://twitter.com/BepcnTgp https://www.pinterest.com/bepcongnghieptgp/ https://www.flickr.com/photos/199470053@N06/ https://bep-cong-nghiep-tgp.tumblr.com/ https://hackmd.io/@bepcongnghieptgp/H1UdLH5_p

  2. https://band.us/@bepcongnghieptgp

More Related