t rk ye b lgeler co rafyasi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK?YE BÖLGELER CO?RAFYASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK?YE BÖLGELER CO?RAFYASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

TÜRK?YE BÖLGELER CO?RAFYASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 373 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI. TÜRKİYE (SİYASİ). TÜRKİYE (FİZİKİ). TÜRKİYE İKLİMLERİ. BÖLGELER. MARMARA. *** Ortalama yükseltinin en az olduğu bölgedir. ** Ekili-Dikili arazi oranı %30 ile 1.sıradadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRK?YE BÖLGELER CO?RAFYASI' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide9
*** Ortalama yükseltinin en az olduğu bölgedir.

** Ekili-Dikili arazi oranı %30 ile 1.sıradadır.

** Türkiye iklimlerinin hepsi bu bölgede görülür.*Ürün çeşitliliği bakımından 1.dir. *Nüfus, nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme açısından 1.sıradadır. Sanayi tesisleri %80 ve enerji tüketimi bakımından 1.sıradadır.

slide10
** Turizm gelirleri en yüksek bölgemizdir %48. **Ayçiçeği ve ipek kozası üretiminde 1.’dir. **Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve ahır hayvancılığında 1.’dir. **Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir, bu yüzden endüstri kuruluşları da burada yoğunluk gösterir.
slide11
Marmara denizinin özellikleri:
 • Tamamı Türkiye sınırları içinde kalan bir iç denizdir.
 • Kuzey kıyıları sadedir.
 • Güney kıyıları girintili çıkıntılıdır.
 • Körfezleri: İzmit, Gemlik, Erdek ve Bandırma.
 • Yarımadalar: Armutlu ve Kapıdağ.
slide12
Türkiye’de kümes hayvancılığının birinci olduğu yer neden Marmara Bölgesidir?

A. Ulaşım kolay olduğundan

B. Haberleşme kolay olduğundan

C. Tüketici fazla olduğundan

D. İklimi müsait olduğundan

E. Yatırım imkanları iyi olduğundan

slide13
Türkiye’de kümes hayvancılığının birinci olduğu yer neden Marmara Bölgesidir?

A. Ulaşım kolay olduğundan

B. Haberleşme kolay olduğundan

C. Tüketici fazla olduğundan

D. İklimi müsait olduğundan

E. Yatırım imkanları iyi olduğundan

slide14
Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır?

A. Ege

B. Marmara

C. Akdeniz

D. Doğu Anadolu

E. G.Doğu Anadolu

slide15
Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır?

A. Ege

B. Marmara

C. Akdeniz

D. Doğu Anadolu

E. G.Doğu Anadolu

slide16
Enerji tüketimi, endüstri(sanayi)nin gelişmiş olmasına bağlıdır.

Bu durumda enerji tüketimi fazla olan bir ülke yada bölge GELİŞMİŞ bir yerdir.

slide21
**Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir. *Kıta sahanlığı geniştir. Bunun sonucunda kıyılar girintili çıkıntılı olmuştur. **Ege kıyıları kuş uçuşu olarak en kısa fakat girinti çıkıntıdan dolayı en uzun kıyıdır. (2593km).
slide22
**Krom ve Linyit üretiminde 1.sırada. *En önemli İhraç limanıİzmir’dir. **Turizm gelirlerinde 2.dir. İzmir Aliağa’da Petrol Rafinerisi vardır. ***Dağlar denize dik uzandığı için Nemli hava iç kesimlere kadar rahatlıkla girebilmektedir. İç bölgeler ile kıyı arasında ticaret ve ulaşım gelişmiştir.

***TARIM: ZÜHTİ

slide26
Ege kıyılarının özellikleri:
 • Kıta sahanlığı geniştir.
 • Çok sayıda ada vardır.
 • Sadece Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye aittir.
 • Girinti çıkıntı fazla olduğu için gerçek uzunluğu en uzun olan kıyımızdır.
slide28
Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye’de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde gelişen diğer durum nedir?

A. Termik santraller

B. Sanayi

C. Fabrika

D. Tekstil

E. Madencilik

slide29
Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye’de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde gelişen diğer durum nedir?

A. Termik santraller

B. Sanayi

C. Fabrika

D. Tekstil

E. Madencilik

slide35
**Toroslardan dolayı iç kesimler ile ulaşım Çubuk, Belen, Sertavul, Gülekgeçitleri ile sağlanır. **Göller yöresi bu bölgededir. **Yer altı sularının aşınım ve birikim şekilleri en çok bu bölgede görülür. ***Yılda birden fazla ürün alınır. ***Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir.
slide36
**Mersin, İskenderun, Antalya önemli limanlarıdır. **Seracılık veTurfanda sebze meyve üretiminin en yaygın olduğu bölgedir (Seracılık). ***Nüfusun %70’i Adana bölümündedir. (Tarım ve Sanayi). ***Muz, Gül, Yer fıstığı, Turunçgiller, Soya Fasulyesi, Anason üretiminde 1.’dir.
slide37
Akdeniz’in özellikleri:
 • En tuzlu denizimizdir.
 • Teke yarımadası, Taşeli platosu ve Çukurova başlıca çıkıntıları, Antalya, İskenderun ve Mersin başlıca girintileridir.
 • Kıyı dik ve falezlidir.
 • Kıta sahanlığı dardır.
slide39
Akdeniz’de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?

A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor

B. İklim farklılıkları belirgin

C. Karasal şartlarda görülür

D. Falezli kıyılar görülür

E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

slide40
Akdeniz’de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?

A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor

B. İklim farklılıkları belirgin

C. Karasal şartlarda görülür

D. Falezli kıyılar görülür

E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

slide44
**Dağlık bir bölgedir. Dağları kıyıya paraleldir, bunun sonucu olarak kıta sahanlığı dardır ve yamaç yağışları görülür. **Ormanyönünden en zengin bölgedir(%27). 2430mm yağış ile D.Karadeniz(Rize) en yağışlı yerdir. *** Yağışlara bağlı olarak Kimyasal Çözülmenin en çok görüldüğü bölgemizdir. *** Türkiyebalıkçılığının %80’i bu bölge kıyılarında yapılmakta.
slide45
**En fazla göç gönderen bölgedir. **Taşkömürü ve Bakır üretiminde 1.sıradadır. **Batı Karadeniz göç alır, D.Karadeniz göç verir. Akarsu rejiminin düzenli olduğu tek bölgemizdir.

***Çay, Fındık, Keten, Kenevir üretiminde 1.sıradadır. **Yer şekillerinin engebeli olması tarımda makineleşmeyi sınırlandırmıştır. **Doğu Karadeniz bölümünde arıcılıkyapılmaktadır. ***Büyük baş hayvancılıkta 2.’dir. ***Geçitler; Kalkanlı (zigana), Kop.

slide46
Karadeniz’in özellikleri:
 • Yağışın fazla, buharlaşmanın az, denize çok sayıda akarsuyun karışması nedeniyle tuzluluk oranı düşüktür.
 • 200m derinlikten sonra zehirli gaz sebebiyle yaşam yoktur.
 • Balık miktarının en çok olduğu denizimizdir.
slide47
Karadeniz kıyılarının özellikleri:
 • Dağların denize paralel uzanması nedeniyle boyuna kıyı tipi özelliği gösterir.
 • Girinti çıkıntı azdır. Falez çoktur.
 • Sinop dışında doğal limanı yoktur.
 • Kıyı önünde birkaç kayalık dışında ada yoktur.
 • Kıta sahanlığı dardır.
slide53
***Ova ve Platoların en yaygın olduğu bölgedir. ***En az yağış alan Tuz Gölü ve çevresi bu bölgededir. ***5 önemli sönmüş volkan dağı vardır. ***Kuzeyi ve Güneyi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, deniz etkisine kapalı (nemi az) olan bir bölgedir. ***Step iklimi görülür ve kuraklık önemli bir özelliğidir.
slide54
***Evler kerpiçten yapılır. ***Eğim fazla olmadığı için ulaşım kolay ve yaygındır. ***Sulama yetersizliğinden dolayı toprakların bir kısmı Nadasa bırakılır. ***Yeşil mercimek, Şekerpancarı, Arpa, Buğday, Elma ve Patates üretiminde 1. sıradadır. ***Küçükbaş hayvancılıkta 1.sıradadır.
slide58
**Türkiye’nin en küçük ve en az nüfuslu bölgesidir. **En yüksek yaz sıcaklığı bu bölgededir. *Petrolçıkarılan tek bölgedir. **Orman yönünden en fakir bölgedir. Platolar geniş yer kaplar. En yüksek dağı, sönmüş bir volkanik dağ olan Karacadağ’dır. **Samyeli rüzgarları sıcaklığı arttırır. **Buharlaşma ve yıllık sıcaklık farkı oldukça yüksektir. **Verimli topraklar vardır fakat sulama en önemli sorundur. Bunu çözmek içinde GAP Projesi yapılmıştır (baraj, kanal, tünel).
slide59
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP projesi ile sulamanın artması sonucu PAMUK üretiminde 1.sırayıalmaya başlamıştır.
slide63
**En büyük ve en yüksek (2220m) bölgedir. ***En yüksek dağ Ağrı’dır (5165m). *** En düşük ortalama sıcaklığa sahiptir. ***Ekili dikili alan oranı en az olan bölgedir (%10). **En büyük göl Van gölü ve en büyük barajKeban bu bölgededir. **Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. ***Hayvancılık yaygındır, büyük baş hayvancılıkta 1.sıradadır. ***Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Maden çeşitliliği en fazla olan bölgedir.