Like Minds Like Mine Project Whakaitia te whakawhiu i te tangata Maori Caucus 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Ava
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Like Minds Like Mine Project Whakaitia te whakawhiu i te tangata Maori Caucus 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Like Minds Like Mine Project Whakaitia te whakawhiu i te tangata Maori Caucus 2007

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Like Minds Like Mine Project Whakaitia te whakawhiu i te tangata Maori Caucus 2007
294 Views
Download Presentation

Like Minds Like Mine Project Whakaitia te whakawhiu i te tangata Maori Caucus 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Like Minds Like Mine Project Whakaitia te whakawhiu i te tangata Maori Caucus 2007

    2. Timatanga Ka oho te wairua Ka matara te tinana He aroha ki te aroha Ka kaa te rama