contabilitatea diferen elor constatate la inventarierea patrimoniului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONTABILITATEA DIFERENŢELOR CONSTATATE LA INVENTARIEREA PATRIMONIULUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONTABILITATEA DIFERENŢELOR CONSTATATE LA INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

CONTABILITATEA DIFERENŢELOR CONSTATATE LA INVENTARIEREA PATRIMONIULUI - PowerPoint PPT Presentation


  • 250 Views
  • Uploaded on

CONTABILITATEA DIFERENŢELOR CONSTATATE LA INVENTARIEREA PATRIMONIULUI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CONTABILITATEA DIFERENŢELOR CONSTATATE LA INVENTARIEREA PATRIMONIULUI' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilităţii foarte important pentru toţi agenţii economici deoarece concordanţa dintre informaţiile scriptice din contabilitate şi cele faptice existente în mod concret se verifică cu ajutorul operaţiilor din inventariere.

Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată la un moment dat existenţa elementelor de activ şi de pasiv, cu exprimare în etalon cantitativ-valoric sau doar valoric.

inventarierea

Inventarierea

Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată la un moment dat existenţa elementelor de activ şi de pasiv, cu exprimare în etalon cantitativ-valoric sau doar valoric.

slide4

Invetarierea generală

La începutul activităţii

Situaţii speciale (deosebite)

În timpul funcţionări activităţii (cel puţin o dată pe an)

Fuziune sau încetarea activităţii

La cerea Organelor de control

Indicii de plusuri sau minusuri

Predare-primire de gestiune

Reorgani-zarea gestiunii

Calamităţi naturale

Alte situaţii prevăzute de lege

slide5

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite, sau altei persoane care are obligaţia gestionării elementelor de activ şi de pasiv.

Activitatea de invetariere se efectuează de către o comisie de inventariere care răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de invetariere, în confomitate cu reglementările legale. Comisia de invetariere este numită prin decizie scrisă şi este formată din cel puţin două persoane. Din comisie nu pot face parte gestionarul şi nici contabilul care ţine evidenţa gestiunii invetariate. Invetarierea propriu-zisă se realizează prin constatarea faptică a elementelor de activ sau de pasiv şi înscrierea lor în documentul Listă de invetariere.

slide6

VALOAREA DE INVENTAR

(valoarea actuală)

Utilitatea bunului

Starea bunului

Preţul pieţei

  • Costatarea faptică a elementelor de activ şi de pasiv se face prin identificarea lor individuală. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia invetarierii se face cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiei contabile.
slide7
Rezulatele inventarierii (diferenţele de inventar) se stabilesc prin compararea cantităţilor şi valorilor consemnate în listele de invetariere şi în situaţiile analitice (faptic) cu valorile şi cantităţile înregistrate în contabilitate (scriptic).

Ca şi regulă generală, în urma inventarierii pot rezulta egalităţi, plusuri sau minusuri de inventar:

FAPTIC = SCRIPTIC - nu sunt diferenţe de invetar

FAPTIC > SCRIPTIC - plus de invetar

FAPTIC < SCRIPTIC - minus de inventar

Rezultatul invetarierii se înscrie de către comisia de invetariere în Procesul- verbal de invetariere.

slide8
Cu ocazia inventarierii se constată următoarele diferenţe:

a) Diferenţe cantitative sub formă de plusuri sau minusuri

imputabile sau neimputabile la materii prime evaluate la valoarea

de înlocuire:

slide10

Înregistararea în contabilitate a diferenţelor apărute la inventariere.

1. Minus la inventar de materii prime evaluate la valoarea de înlocuire, imputat gestionarului.

601=301 400

2. Minus la inventar de materii prime evaluate la valoarea de înlocuire, imputat unui client.

601=301 200

461=% 297,5

7588 250

4427 45,5

3. Minus neimputabil de materii prime evaluate la valoarea de înlocuire.

601=301 160

635=4427 38

slide11
4. Minus valoric stabilit la materiale consumabile stabilit la invetarierea de la sfarşitul anului.

6814=3921 4

5. Plus valoric la măfurile la cost de achiziţie stabilit la inventarierea de la sfârşitul anului.

Nu se înregistrează

6. Minus valoric la obiecte de inventar stabilit la invetarierea de la sfârşitul anului.

6814=3922 9

7. Plus valoric la produse finite stabilit la invetarierea de la sfârşitul anului.

Nu se înregistrează

slide12
8. Minus valoric la ambalaje stabilit la inventarierea de la sfârşitul anului.

6814=398 3

9. Minus valoric la titluri de participare stabilit la inventarierea de la sfârşitul anului.

6863=296 100

10. Minus valoric la titluri de plasament stabilit la inventarierea de la sfârşitul anului.

6864=593 10

11.Minus valoric la clienţi incerţi stabilit la inventarierea de la sfârşitul anului.

6814=491 50

slide13
In concluzie scopul principal al inventarierii este stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv care aparţin entităţii cât şi cele care aparţin altei persoane juridice sau fizice dar se folosesc în cadrul unităţii.