Chapter 1
Download
1 / 57

Chapter 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Updated On :

Chapter 1 . DECISION SUPPORT SYSTEMS AND BUSINESS INTELLIGENCE . Learning Objectives. เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และอธิบายให้เห็นว่าองค์กรจะอยู่รอดและดีขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบนี้ได้อย่างไร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chapter 1' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chapter 1 l.jpg

Chapter 1

DECISION SUPPORT SYSTEMS AND BUSINESS INTELLIGENCE


Learning objectives l.jpg
Learning Objectives

 • เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และอธิบายให้เห็นว่าองค์กรจะอยู่รอดและดีขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบนี้ได้อย่างไร

 • เข้าใจถึงความต้องการการสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการโดยใช้คอมพิวเตอร์

 • เข้าใจกรอบการทำงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทำการตัดสินใจด้านการจัดการ

 • เรียนรู้แนวความคิดเบื้องต้นของกรรมวิธีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems (DSS) methodology)

 • อธิบายถึงแนวคิดและกรรมวิธีของ business intelligence (BI) รวมถึงเกี่ยวข้องกับ DSS

 • อธิบายถึงแนวคิดของระบบการทำงานและความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการตัดสินใจ

 • แสดงรายการเครื่องมือที่สนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้คอมพิวเตอร์

 • เข้าใจเรื่องหลัก ๆ ในการนำระบบสนับสนุนโดยใช้คอมพิวเตอร์มาใช้งาน


1 1 toyota uses business intelligence to excel l.jpg
1.1 Toyota uses Business Intelligence to excel

 • Problem

 • Toyota motor sales USA คือผู้จำหน่ายรถยนต์และรถบรรทุกที่ผลิตโดยโตโยต้า เขาซื้อรถจากโรงงานโตโยต้าในญี่ปุ่นและที่อื่น ๆ แล้วขายไปให้ตัวแทนจำหน่ายทั่ว USA เขาต้องจ่ายเงิน 8$/ต่อวัน ในระหว่างขนส่งซึ่งใช้เวลา 9-10 วัน หรือใช้เงินประมาณ 72$-80$ ต่อคัน ปีหนึ่งจะนำเข้ารถประมาณ 2 ล้านคัน ดังนั้นจึงต้อง จ่ายเงินประมาณ 144 – 160 ล้านเหรียญต่อปี

 • ปลายปี 1990 บริษัทประสบกับปัญหาในเรื่อง SC และการปฏิบัติงาน รวมไปถึง car keeping cost การส่งรถให้กับตัวแทนจำหน่ายไม่ตรงเวลาทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ จึงหันไปซื้อจากคู่แข่ง เช่น Honda มากขึ้น


Slide4 l.jpg

 • ในอดีตนั้น การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (report) และ ข้อมูลแบบไร้ทิศทางเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถนำมาใช้วางแผนกลยุทธ์ได้ นอกจากนั้น แผนกภายในไม่มีการ share ข้อมูลให้กัน หรือ สร้างข้อมูลช้า ทำให้การดำเนินการช้าไปด้วย ข้อมูลที่ได้มาก็ล่าช้า ไม่มีความแม่นยำ ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้ตามเวลาที่ต้องการ เพราะไม่แน่ใจว่า ข้อมูลใดยังคงถูกต้อง ใช้งานได้

 • ฝ่าย Toyota Logistic Services (TLS) ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อมั่นใจว่า รถที่ถูกต้องจะต้องส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ถูกราย ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • เขาได้จ้าง new CIO เข้ามาในปี 1997 เพื่อแก้ปัญหานี้


Slide5 l.jpg

 • Solution การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (

 • หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่าสิ่งที่ต้องการ คือ Data warehouse และเครื่องมือที่นำไปใช้จัดการกับข้อมูล หรือ กล่าวว่า Business Intelligence (BI) และเริ่ม Oracle’s data warehouse นำมาใช้งาน ในปี 2000

 • Results

 • หลังจากการใช้งานไม่กี่วัน มันให้ผลออกมาอย่างน่าประหลาดใจ เช่น ได้รับบิลเรียกเก็บเงินซ้อนกัน 2 ใบ ซึ่งเกิดความผิดพลาดประมาณ 800,000$ จำนวนรถที่ต้องจัดการช่วง 2001 และ 2005 เพิ่มขึ้น 40% แต่ใช้คนเพิ่มเพียง 3% ระยะเวลาส่งรถลดลง 5% เป็นต้น

 • จะสามารถสร้างรูปแบบได้เป็น Business Pressure-Responses-Support


Managerial decision making l.jpg
Managerial Decision Making การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (


Slide7 l.jpg
1.2 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้คอมพิวเตอร์

 • ตัวแบบของการสนับสนุน-การสนองตอบ-แรงกดดันทางธุรกิจ

  • ปัจจัยอันเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ๆ คือ:

  • 1) ตลาด 2) ความต้องการของลูกค้า 3) เทคโนโลยี 4) สังคม

  • การตอบสนองขององค์กร: แก้ปัญหา (reactive), รอคอย (anticipative (or expect)), ปรับตัว (adaptive), และ ดำเนินการล่วงหน้า (proactive)

  • การสนับสนุนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized support)เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางกลยุทธ์ (strategy gap)ระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันกับประสิทธิภาพที่ต้องการ


1 3 managerial decision making l.jpg
1.3 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (การทำการตัดสินใจด้านการจัดการ (Managerial Decision Making)

 • ธรรมชาติของงานของผู้จัดการ (Mintzberg’s 10 Managerial Roles)

  • บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal)

  • 1) การเป็นหัวหน้า (figurehead)

  • 2) การเป็นผู้นำ (Leader)

  • 3) การเป็นผู้ประสานงาน(Liaison)

  • บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational)

  • 4) การเป็นผู้ตรวจสอบ (Monitor)

  • 5) การเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร (Disseminator)

  • 6) การเป็นโฆษก (Spokesperson)


Slide9 l.jpg

 • การตัดสินใจ ( การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (Decisional)

 • 7) การเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของ (Entrepreneur)

 • 8) การเป็นนักจัดการกับเรื่องยุ่งยาก (Disturbance handler)

 • 9) การเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource allocator)

 • 10) การเป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator)

 • ผู้จัดการทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้จัดการระดับสูงจะเป็นผู้ตัดสินใจเป็นหลัก


 • Managerial decision making10 l.jpg
  Managerial Decision Making การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (

  • กระบวนการในการตัดสินใจ

   • นิยามปัญหา(สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องยุ่งยากบางสิ่งบางอย่าง หรือ โอกาสบางอย่าง)

   • สร้างรูปแบบที่อธิบายปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง (real-world problem)

   • บ่งชี้คำตอบที่มีความเป็นไปได้ทั้งหลายให้กับปัญหาที่สร้างรูปแบบไว้แล้วและทำการประเมินคำตอบต่าง ๆ

   • ทำการเปรียบเทียบ ทำการเลือด และทำการให้ข้อเสนอแนะคำตอบที่เป็นไปได้ให้กับปัญหาข้างต้น

  • แฟกเตอร์อันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กล่าวผ่านมาใน 2-3 สไลด์ที่แล้วอาจทำให้การบวนการประเมินปัญหามีความยุ่งยากมากขึ้น


  Managerial decision making11 l.jpg
  Managerial Decision Making การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปเพื่อการสร้างรายงาน (

  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems (DSS))

   คือกรอบแนวความคิดสำหรับกระบวนการหนึ่ง ๆ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านการจัดการ (managerial decision- making) โดยทั่วไปจะทำโดยสร้างตัวแบบปัญหาขึ้นมาและทำให้ได้มาซึ่งตัวแบบเชิงปริมาณ (quantitative models) เพื่อวิเคราะห์หาคำตอบ


  Slide12 l.jpg
  ตัวอย่างของตัวแบบปัญหาตัวอย่างของตัวแบบปัญหา

  • มีข้อมูลดังนี้

  • X = -5, Y = -2

  • X = 3, Y = 3

  • กำหนดจุด 2 จุด คือ m กับ n

  • ลากเส้นต่อระหว่าง m กับ n จะเห็นว่าเป็นเส้นตรง ตัวแบบของสมการเส้นตรง คือ

  • Y = aX + b

  • ในที่นี้ a = 3/6 และ b = ½

  • Y = (1/2)X + (1/2)

  n

  m

  ตัวแบบ คือ 2Y = X + 1


  Price quantity l.jpg
  ตัวแบบของ ตัวอย่างของตัวแบบปัญหาPrice กับ Quantity


  Slide14 l.jpg
  1.4 ตัวอย่างของตัวแบบปัญหาการสนับสนุนทางคอมพิวเตอร์สำหรับการทำการตัดสินใจ

  • ทำไมต้องใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้คอมพิวเตอร์

   • ทำการคำนวณได้เร็ว

   • การสื่อสารและการร่วมมือกันทำงานถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น

   • เพิ่มผลิตผลของสมาชิกในทีม

   • การจัดการกับข้อมูลได้รับการปรับปรุง

   • จัดการกับ data warehouses ขนาดใหญ่ได้

   • สนับสนุนทางด้านคุณภาพ

   • สนับสนุนในเรื่องความคล่องตัว


  Computerized support for decision making cont l.jpg
  Computerized Support for Decision Making (cont.)ตัวอย่างของตัวแบบปัญหา

  • ชดเชยขีดจำกัดในด้านการการคิดเกี่ยวกับการประมวลและจัดเก็บสารสนเทศ

   • ขีดจำกัดทางด้านความคิด (Cognitive limits) หมายถึงขีดจำกัดของความคิดของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการประมวลสารสนเทศ

  • ใช้เว็บ

  • สนับให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ


  1 5 an early framework for computerized decision support l.jpg
  1.5 An Early Framework for Computerized Decision Supportตัวอย่างของตัวแบบปัญหา

  • ระดับการบริหารแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่

  • 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นงานของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่การวางแผนระยะยาว ที่กำหนดทิศทางขององค์กร การกำหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

  • 2. การควบคุมการบริหาร (Management Control)เป็นงานของผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ การวางแผนในการปฏิบัติงาน การติดตามการทำงานตามแผนที่วางไว้ การตรวจสอบและติดตามงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่ การจัดสรรทรัพยากร การประเมินผลของการทำงานและการตรวจสอบว่ามีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่

  • 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)เป็นงานของผู้บริหารระดับล่าง ได้แก่การดำเนินงานที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้ให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ


  Slide17 l.jpg

  • ประเภทของการตัดสินใจตัวอย่างของตัวแบบปัญหา

  • ประเภทของการตัดสินใจมี 3 ประเภท ได้แก่

  • 1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง(Structure)บางครั้งเรียกว่าแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว(programmed) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จึงมีมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดหรือเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด การตัดสินใจแบบนี้จึงมักใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์(Mathematical Model) หรือศาสตร์ทางด้านวิทยาการการจัดการ(Management Science) หรือการวิจัยดำเนินงาน(Operation Research) เข้ามาใช้ โดยในบางครั้งอาจนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใช้ร่วมด้วย


  Slide18 l.jpg

  • 2.ตัวอย่างของตัวแบบปัญหา การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured)บางครั้งเรียกว่า แบบไม่เคยกำหนดล่วงหน้ามาก่อน (Nonprogrammer) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาซึ่งมีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอน เป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้ จะไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วย มักเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูง ต้องใช้สัญชาตญาณ ประสบการณ์ และความรู้ของผู้บริหารในการตัดสินใจ


  Slide19 l.jpg

  • 3.ตัวอย่างของตัวแบบปัญหา การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure)เป็นการตัดสินใจแบผสมระหว่างแบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง คือบางส่วนสามารถตัดสินใจแบบโครงสร้างได้ แต่บางส่วนไม่สามารถทำได้ โดยปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้ จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและการพิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือมีลักษณะเป็นกึ่งโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น ขั้นตอนจึงไม่ชัดเจนว่า จะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้ แต่ปัญหาบางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจำลองได้


  An early framework for computerized decision support gory and scott morton framework 1977 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportตัวอย่างของตัวแบบปัญหาGory and Scott-Morton framework (1977)


  An early framework for computerized decision support l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportตัวอย่างของตัวแบบปัญหา

  • องศาหรือลำดับขั้นของความเป็นโครงสร้าง (Degree of structuredness)

   • การบวนการทำการตัดสินใจแยกเป็น 4 ขั้นตอน (be defined by Simon)

    • 1. การกำหนดปัญหา (Intelligent Phase) เป็นขั้นตอนในการกำหนดหรือนิยามปัญหาที่เกิดขึ้น

    • 2. การออกแบบ (Design Phase) เป็นขั้นตอนในการสร้างตัวแบบเพื่อแทนตัวระบบจริง ตั้งสมมติฐานและเขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด กำหนดเงื่อนไขแบบต่างๆ และทำการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ขึ้น

    • 3. การเลือก (Choice Phase) เป็นขั้นตอนในการเลือกชุดของทางเลือกที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา และ ทำการทดลองกับทางเลือกนั้นก่อน และเลือกทางที่สมเหตุสมผลที่สุด


  Slide22 l.jpg

  • 4.ตัวอย่างของตัวแบบปัญหา การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนในการนำทางเลือกที่เลือกไว้มาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 • หลังจากนั้น ก็จะเป็นการตรวจสอบ ประเมินผล (บางคนเพิ่มส่วนนี้เขาไป แล้วเรียก Monitoring Phase ซึ่งถือเป็นเฟสที่ 5) เป็นขั้นตอนที่ผู้ตัดสินใจทำการประเมินผลของทางเลือกที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา


 • An early framework for computerized decision support23 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportตัวอย่างของตัวแบบปัญหา


  An early framework for computerized decision support24 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportตัวอย่างของตัวแบบปัญหา

  • จากรูปที่ 1.2 ซึ่งเป็น decision support matrix ในคอลัมน์ด้านซ้าย

   • ในแง่ของsemistructured decisions และ unstructured decisionsแล้วการใช้เครื่องมือแบบเดิมที่เคยใช้มาคือ MIS และMS tools จะไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงอีกต่อไป ดังนั้น Decision support systems (DSS) จึงถูกนำมาใช้

   • ในแง่ของ structured decisionsแล้ว ใช้ Management science (MS) or operations research (OR)ก็พอเพียงแล้ว

    MS คือ การประยุกต์ใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์และตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อทำการวิเคราะห์และหาคำตอบของสถานการณ์การตัดสินใจทางด้านการบริหาร (เช่น ปัญหา โอกาส เป็นต้น)

    กระบวรการของ MS จะเพิ่มขั้นตอนที่สองเข้าไปดังรูปในหน้าถัดไป


  Slide25 l.jpg

  • การบวนการในการตัดสินใจการบวนการในการตัดสินใจ

   • 1) การนิยามปัญหา (สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอันอาจเผชิญกับเรื่องยุ่งยากบางประการหรือโอกาสหนึ่ง ๆ )

   • 2) จัดแบ่งปัญหาเข้าสู่กฎเกณฑ์มาตรฐาน (standard category)

   • 3) สร้างรูปแบบจำลองที่ใช้อธิบายปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง(real-world problem)

   • 4) บ่งชี้คำตอบต่าง ๆ ที่อาจเป็นไปได้ให้กับแบบจำลองและประเมินคำตอบต่าง ๆ

   • 5) ทำการเปรียบเทียบ เลือก และให้ข้อเสนอแนะคำตอบที่มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดในการแก้ปัญหา


  An early framework for computerized decision support26 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน structured decisions

   • ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ (Automated decision systems (ADS))

    ระบบที่อาศัยพื้นฐานกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (business rules-based system)ที่ใช้ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ (intelligence) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำตอบต่าง ๆ ในการตัดสินใจซ้ำ ๆ (เช่น การตั้งราคา เป็นต้น)


  Slide27 l.jpg

  An Early Framework for Computerized Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ


  An early framework for computerized decision support28 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนunstructured decisions

   • คำตอบที่เฉพาะเจาะจง (Customized solutions)

   • การหยั่งรู้และการพิจารณา (intuition and judgment)

   • การสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำให้ทำงานร่วมกัน

   • การจัดการความรู้


  An early framework for computerized decision support29 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนsemistructured problems

   • การผสมกันทั้งแบบกระบวนการที่เป็นคำตอบมาตรฐานและการตัดสินใจของมนุษย์

   • วิทยาศาสตร์การจัดการ (Management Science) สามารถให้รูปแบบจำลองสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้าง(structured portion) ได้

   • สำหรับในส่วนที่ไม่เป็นโครงสร้าง (unstructured portion)นั้น DSS สามารถปรับปรุงคุณภาพของสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจอันอยู่บนพื้นฐานของการให้ช่วงของทางเลือกของคำตอบต่าง ๆ ตามแนวโน้มของผลกระทบ


  An early framework for computerized decision support30 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • ประโยชน์ของการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้คอมพิวเตอร์

   • บริษัทต่าง ๆ ดำเนินงานภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่มีเสถียรภาพ

   • มีความยุ่งยากในการติดตามตัวเลขต่าง ๆ จากการดำเนินธุรกิจ

   • การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับทั่วโลก

   • Electronic commerce กำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เคยทำกันมา

   • ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมไปสามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่

   • แผนก Information systems มีภาระงานมากมายจนไม่มีเวลาพอในการระบุถึงปัญหาของ management’s inquiries ของทุกคน

   • ความต้องการการวิเคราะห์ที่พิเศษออกไปในเรื่องของ profitability และ efficiency

   • ต้องการสารสนเทศที่มีความแม่นยำสูง


  An early framework for computerized decision support31 l.jpg
  An Early Framework for Computerized Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • การสนับสนุนโดยใช้คอมพิวเตอร์ถูกมองในเชิง organizational winner.

   • สารสนเทศใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ต้องการ

   • ผู้บริหารถูกบังคับให้ใช้การสนับสนุนการตัดสินใจโดยคอมพิวเตอร์

   • คุณภาพการตัดสินใจที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องการ

   • การสื่อสารได้รับการปรับปรุง

   • ความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานได้รับการปรับปรุง

   • มีสารสนเทศที่สอดรับกับเวลา (timely information)ใช้งาน

   • ก่อให้เกิดการลดต้นทุน

   • ผลิตผลของพนักงานได้รับการปรับปรุง


  1 6 decision support systems dss l.jpg
  1.6 การบวนการในการตัดสินใจแนวความคิดของ Decision Support Systems (DSS)

  • DSS ในเทอมกว้าง ๆ หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่สนับสนุนการทำการตัดสินใจในองค์กรหนึ่ง ๆ

  • DSS ในเชิงของโปรแกรมประยุกต์ที่เฉพาะเจาะจง

  • สถาปัตยกรรมของ DSS

   • ข้อมูล (Data)

   • แบบจำลองต่าง ๆ ที่จัดการกับข้อมูลอันสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เจาะจง

   • องค์ประกอบของความรู้ (Knowledge component)

   • ผู้ใช้ (Users)

   • ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User interface)


  The concept of decision support systems dss l.jpg
  The Concept of Decision Support Systems (DSS)การบวนการในการตัดสินใจ


  Slide35 l.jpg

  • 1.การบวนการในการตัดสินใจ ระบบย่อยในการจัดการข้อมูล (Data management subsystem) ได้แก่ฐานข้อมูลที่บรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ และถูกจัดการโดยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems: DBMS)

  • 2. ระบบย่อยในการจัดการตัวแบบ (Model management subsystem) เป็นชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่รวมการทำงานเช่น การทำงานด้านการเงิน, สถิติ, วิทยาการการจัดการ หรือตัวแบบเชิงปริมาณอื่นๆ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการที่เหมาะสม เรียกว่า ระบบจัดการ ฐานตัวแบบ (Model base management system: MBMS)


  Slide36 l.jpg

  • 3.การบวนการในการตัดสินใจ ระบบย่อยในการจัดการความรู้ (Knowledge management subsystem) เป็นระบบย่อยซึ่งสนับสนุนระบบย่อยอื่นๆ หรือเป็นส่วนประกอบแบบอิสระไม่ขึ้นกับองค์ประกอบอื่นๆ ช่วยให้ข้อมูลหรือความรู้แก่ ผู้ตัดสินใจ

  • 4. ระบบย่อยในการติดต่อกับผู้ใช้ (User interface subsystem) ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยผ่านระบบย่อยนี้


  The concept of decision support systems dss37 l.jpg
  The Concept of Decision Support Systems (DSS)การบวนการในการตัดสินใจ

  • ประเภทของ DSS

   • DSS แบบใช้แบบจำลอง (model-oriented DSS):ใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ (quantitative models) เพื่อสร้างคำตอบต่าง ๆ ให้แก่ปัญหา

   • DSS แบบใช้ข้อมูล (data-oriented DSS):สนับสนุน ad-hoc reporting และ queries


  1 7 a framework for business intelligence bi l.jpg
  1.7 A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • Business intelligence (BI)

   เทอมกว้าง ๆ คือการรวมกันของสถาปัตยกรรม (architectures) เครื่องมือ(tools)ฐานข้อมูล (databases) โปรแกรมประยุกต์ (applications) และ กรรมวิธี(methodologies)

  • วิวัฒนาการของ BI


  A framework for business intelligence bi l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ


  A framework for business intelligence bi40 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • สถาปัตยกรรมของ BI ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ๆ คือ:

   • คลังข้อมูล (Data warehouse)

   • การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business analytics)

   • การจัดการประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance management (BPM))

   • การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User interface)


  A framework for business intelligence bi41 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ


  A framework for business intelligence bi42 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • 1) Data warehouse

   • ในอดีต, ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาโดยมีการจัดระเบียบและทำสรุปเอาไว้ ดังนั้นผู้ใช้จึงง่ายในการดูหรือจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ

   • ปัจจุบัน คลังข้อมูลบางตัวได้รวมข้อมูลอันเป็นปัจจุบันเอาไว้ด้วย ดังนั้นมันจึงก่อให้เกิดการสนับสนุนการตัดสินใจในแบบเวลาจริง (real time decision support)

  • 2) Business analytics

   • การทำรายงานและสืบค้นข้อมูล

   • การวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced analytics)

   • การทำเหมืองข้อมูล ข้อความ และเว็บ และ เครื่องมือทางสถิติและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ชำนาญการ


  A framework for business intelligence bi43 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • Data mining

   คือกระบวนการในการค้นหาความสัมพันธ์หรือสารสนเทศที่ไม่รู้มาก่อนที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการใช้ intelligent tools เช่น neural computing, predictive analytics techniques หรือ advanced statistical methods เป็นต้น

  • 3) Business performance management (BPM)

   แนวทางการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานขั้นสูงซึ่งนำมาใช้ในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์

   • BPM ยังขยายไปสู่ monitoring, measuring และ comparing ยอดขาย ผลกำไร ต้นทุน ความสามารถในการทำกำไร และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ โดยอาศัยแนวความคิดของ “management and feedback”

   • BPM ยังช่วยให้เกิดการบังคับใช้ corporate-wide strategy


  A framework for business intelligence bi44 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • 4) User interface

   • แดชบอร์ด (Dashboard)

    การนำเสนอรูปภาพของข้อมูลที่วิกฤติให้ผู้บริหารระดับสูงดู มันทำให้ผู้บริหารระดับสูงมองเห็น hot spots ในเวลาสั้น ๆ และเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

   • Dashboards จะรวบรวมสารสนเทศจากหลาย ๆ พื้นที่ของธุรกิจ

    • Visualization tools


  Dashboard l.jpg
  ตัวอย่างของ การบวนการในการตัดสินใจDashboard


  A framework for business intelligence bi46 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • ลักษณะของ BI

   • การรายงานและทำการแจ้งเตือน

   • การรายงานภาพรวมของ Enterprise (dashboard, scorecard)

   • การวิเคราะห์เชิงลูกบาศก์ (Cube Analysis) (Slice and Dice Analysis)

   • Ad-hoc Query

   • การวิเคราะห์ทางสถิติและการทำเหมืองข้อมูล


  A framework for business intelligence bi47 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • ประโยชน์ของ BI

   • การายงานที่เร็วกว่าและมีความแม่นยำ

   • การทำการตัดสินใจได้รับการปรับปรุง

   • การให้บริการลูกค้าได้รับการปรับปรุง

   • เพิ่มรายได้


  A framework for business intelligence bi48 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • การเชื่อมต่อระหว่าง DSS-BI

   • สถาปัตยกรรมคล้ายกันเพราะ BI พัฒนามาจาก DSS

   • DSS ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเจาะจงโดยตรง แต่ระบบ BI เน้นไปที่การจัดหาสารสนเทศที่แม่นยำและสอดคล้องกับเวลา (สนับสนุนทางอ้อม)

   • BI มีพื้นฐานจากกลยุทธ์และผู้บริหารระดับสูง ในขณะที่ DSS มีพื้นฐานไปในทางการวิเคราะห์

   • ระบบ BI ถูกสร้างจากเครื่องมือและองค์ประกอบที่มีขายในท้องตลาดซึ่งเหมาะสมกับองค์กรต่าง ๆ แต่ DSS ต้องใช้เขียนโปรแกรมมากกว่าเพื่อสร้างคำตอบในแง่ของปัญหาที่ไม่เป็นโครงสร้างให้กับลูกค้า


  A framework for business intelligence bi49 l.jpg
  A Framework for Business Intelligence (BI)การบวนการในการตัดสินใจ

  • DSS เกือบทั้งหมดถูกพัฒนาจากสถาบันการศึกษา ส่วน BI เกือบทั้งหมดถูกพัฒนามาจากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์

  • เครื่องมือหลาย ๆ ตัวที่ใช้ใน BI ถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือใน DSS (เช่น data mining และ predictive analysis )

 • ระบบสนับสนุนด้านการจัดการ (Management support systems(MSS))

  ระบบที่รูปแบบใด ๆ ของเครื่องมือหรือเทคนิคสนับสนุนการตัดสินใจถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการทำการตัดสินใจทางด้านการจัดการ (managerial decision-making)


 • 1 8 a work system view of decision support l.jpg
  1.8 A Work System View of Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • ระบบงาน (Work system)

   ระบบที่มนุษย์ และ/หรือ เครื่องจักร เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการธุรกิจ โดยใช้ สารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การบริการ ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร


  A work system view of decision support l.jpg
  A Work System View of Decision Supportการบวนการในการตัดสินใจ

  • องค์ประกอบทั้งเก้าของ work system

   • Business process

   • Participants

   • Information

   • Technology

   • Product and services

   • Customers

   • Infrastructure

   • Environment

   • Strategy


  1 9 the major tools and techniques of managerial decision support l.jpg

  Data managementการบวนการในการตัดสินใจ

  Reporting status tracking

  Visualization

  Business analytics

  Strategy and performance management

  Communication and collaboration

  Knowledge management

  Intelligent systems

  Enterprise systems

  1.9 The Major Tools and Techniques of Managerial Decision Support

  Computerized Tools for Decision Support


  The major tools and techniques of managerial decision support l.jpg
  The Major Tools and Techniques of Managerial Decision Support

  • Tools-Web connection

   • เครื่องมือที่กล่าวมาในหน้าที่แล้วมีให้ใช้ทั้งในแบบ web-based และ non web-based formats

  • Hybrid (integrated) support systems

   ระบบสนับสนุนที่สามารถใช้เครื่องมือหลาย ๆ ตัว เพื่อช่วยด้านการจัดการในการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการหรือปัญหาขององค์กร และประเมินโอกาสและกลยุทธ์


  1 10 implementing computer based managerial decision support systems l.jpg
  1.10 Implementing Computer-Based Managerial Decision Support Systems

  • การพัฒนาและรวบรวมระบบสนับสนุนต่าง ๆ

  • การพิจารณาตัดสินและวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์

  • ดูแลความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัว

  • รวมระบบต่าง ๆ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

  • The Web in DSS/BI implementation

   • Information portals and MSS


  1 11 plan of the book l.jpg
  1.11 Plan of the book Systems

  • Part I: Decision support and business intelligence

  • Part II: Computerize decision support

  • Part III: Business intelligence

  • Part IV: Collaboration, communication, group support system, and knowledge management

  • Part V: Intelligent systems

  • Part VI: Implementing decision support systems

  • Part VII: Online supplement


  Slide57 l.jpg
  จบ Systemsบทที่ 1

  • คำถาม ………..