slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Användningen av taxeringsvärden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Användningen av taxeringsvärden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Användningen av taxeringsvärden - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Användningen av taxeringsvärden. Skatteändamål Fastighetsskatt Realisationsvinstskatt Förmögenhetsskatt Arvsskatt Gåvoskatt Stämpelavgift Andra ändamål. Kräver värdering av den fasta egendomen !. Användningen av taxeringsvärden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Användningen av taxeringsvärden' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Användningen av taxeringsvärden

 • Skatteändamål
  • Fastighetsskatt
  • Realisationsvinstskatt
  • Förmögenhetsskatt
  • Arvsskatt
  • Gåvoskatt
  • Stämpelavgift
 • Andra ändamål

Kräver värdering av den fasta egendomen !

slide2

Användningen av taxeringsvärden

Taxeringsvärden används för en mängd andra ändamål än beskatt-ning

 • Bankverksamhet (lån, inteckningar)
 • Bokföring
 • Kommunal planering
 • Värdering
 • Officiell statistik
 • Försäkringsverksamhet
 • Marknadsföring

”Smörjolja i fastighets-marknadsmaskineriet”

slide3

Användningen av taxeringsvärden

 • Taxeringsvärden används för en mängd andra ändamål än ren beskattning. För alla dessa ändamål krävs att:
 • Taxeringsvärdet har en direkt koppling till marknadsvärdet
 • Taxeringsvärdet har acceptabel aktualitet
 • Taxeringsvärdet och viss övrig information är allmänt/offentligt tillgänglig

”Marknadsvärde”

”Aktualitet” ”Tillgänglighet”

slide5

Definition av marknadsvärde (1)

Antal transaktioner

Pris

Marknadsvärde

Det mest sannolika priset

på en öppen och fri marknad

slide6

Värderingsmetoder

Pris = Värde = Kostnad

slide7

Värderingsmetoder

 • Ortsprismetod
 • Avkastningsmetod
 • Produktionskostnadsmetod

När man söker marknadsvärdet måste

de två senaste metoderna ha klarainslag av marknadsimulering

slide8

Allmän fastighetstaxering i Sverige

 • Bakgrund i tidigt 1500-tal
 • Mellan 1900 - 1950 allmänna fastighets-taxeringar med oregelbundna intervall
 • Från 1950 allmän fastighetstaxering vart femte år
 • Från 2003 allmän fastighetstaxering vart tredje år
slide9

Allmän fastighetstaxering i Sverige

 • Idag genomförs allmän fastighetstaxering i Sverige enligt följande treårsschema:
  • 2003 småhus
  • 2004 hyreshus (förenklad)
  • 2005 lantbruk
  • 2006 småhus (förenklad)
  • 2007 hyreshus och industri
  • 2008 lantbruk (förenklad)
  • 2009 småhus
  • 2010 hyreshus (förenklad)
  • 2011 lantbruk
slide10

Fastighetsskatt2008

% av taxerings- värdet

Småhus (inkl småhus på lantbruk) 1,0 %

Hyreshus - bostad 0,4 %

Hyreshus - lokal 1,0 %

Industri 0,5 %

Kraftverk - värmekraftverk 0,5 %

-”- -vattenkraftverk1,7 %

-”- - vindkraftverk 0,2 %

Jordbruksmark 0 %

Skogsmark 0 %

slide11

Taxeringsvärden och fastighetsskatt i några andra länder

 • Fastighetstaxering i de nordiska länderna:

Ej allmän fastighetstaxeringdiskussioner pågår

Allmän fastighetstaxeringkommunal fastighetsskatt

Allmän fastighetstaxeringstatlig fastighetsskatt

Allmän fastighetstaxeringstatlig och kommunal fastighetsskatt

Allmän fastighetstaxeringkommunal fastighetsskatt

slide12

Taxeringsvärden och fastighetsskatt i några andra länder

 • Allmän fastighetstaxering i några andra länder:

Ej allmän fastighetstaxering avmodernt slag, diskussioner pågår

Varierande förhållanden

vanligen marknadsvärden och lokala skatter

Allmän fastighetstaxering kommunal fastighetsskatt

Allmän fastighetstaxering kommunal fastighetsskatt

Varierande förhållanden

vanligen marknadsvärden och lokala skatter

slide13

Taxeringsvärden/taxeringsinformation - inverkan på samhällsekonomin

Tillförlitligt, aktuellt och offentligt tillgängligt marknadsvärde eller marknadsorienterat värde i ett offentligt fastighetsregister/kadaster

Bra underlag för statlig eller eller kommunal (lokal) fas-tighetsskatt

Tillförlitligt underlag för lån med fastigheten som säkerhet

Förbättringar inom banksektorn (kortare handläggningstider, enklare ansökningsförfaranden, minskade kreditrisker för kom-mersiella banker/kreditinstitut)

Förbättrad organisation samt högre acceptans av fastighetsskatteuttag

Lägre räntesatser, högre omsättning och högre vinster för banker/ kredit-institut

Förbättrade för-hållanden för låntagare och andra kunder

Säkra och över tiden förutsägbara skatteintäkter

Förbättringar inom offent-liga samhällssektorer - sjukvård, skola, äldreom-sorg, gator/vägar, VA och annan infrastruktur etc

Väsentliga förbättringar inom alla kommersiella sektorer - lantbruk, industri, transporter, finanssektor etc

slide14

Institutionella förhållanden och deras inverkan på samhällsekonomin

Läsvärd litteratur för den intresserade:

Smith, Adam: En undersökning om folkens välstånd, dess natur och orsaker (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations )

Marx, Karl: Kapitalet (Das Kapital)

De Soto, Hernan: Kapitalets mysterier(The Mystery of Capital)

Rosenberg,Nathan: Västvärldens väg till välstånd Birdzell L.E.