program edukacyjny wybierz ycie pierwszy krok
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok. Radom, 05.11.2008. Wybierz Życie – Pierwszy Krok. Podstawy prawne do programu : Ustawa z dn. 14.03.1985 r. ( Dz.U.98.90poz.575 art..6 ) w brzmieniu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wybierz ycie pierwszy krok
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Podstawy prawne do programu:

 • Ustawa z dn. 14.03.1985 r. ( Dz.U.98.90poz.575 art..6 ) w brzmieniu:
   • Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
   • Ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze
wybierz ycie pierwszy krok3
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Podstawy prawne do programu:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.02.51 poz.458).

   • Zwiększenie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach oraz

czynnikach sprzyjających zdrowiu

   • Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów

zdrowotnych uczniów

slide4
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Istota programu:

Problem zdrowotny

Potrzeby

Doniesienia naukowe

Sytuacja epidemiologiczna

Wytyczne

Narodowy Program Zdrowia

WHO MZ i OS GIS

Wartość merytoryczna programu

Oprzyrządowanie

Możliwość zmonitorowania

wybierz ycie pierwszy krok5
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Honorowy Patronat objął:

 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Partnerzy programu:

 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • Fundacja Edukacji Społecznej
 • Fundacja Komunikacji Społecznej
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • Firma MSD Polska
wybierz ycie pierwszy krok6

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Cel główny

Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę

Cele szczegółowe

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu

Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy i znaczeniu działań profilaktycznych

profilaktyka pierwotna profilaktyka wtórna

edukacja zdrowotna badania cytologiczne

szczepienia profilaktyczne

wybierz ycie pierwszy krok7
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Cele szczegółowe cd.

 • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom

profilaktycznym przez całe życie

 • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej

w środowisku lokalnym

 • Dostarczenie informacji o możliwościach wykonywania szczepień

profilaktycznych

 • Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących

badania cytologiczne

Oczekiwania:

 • Realizacja programu ma prowadzić do zmniejszenia o około 10 %

zachorowalności oraz poprawić skuteczność ich leczenia

wybierz ycie pierwszy krok8

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Adresaci

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I)

Rodzice i opiekunowie uczniów

Kadra pedagogiczna szkół

Ramy czasowe

wrzesień 2008 – czerwiec 2009

(I edycja z możliwością rozszerzenia na kolejne lata – program ogólnopolski?)

wybierz ycie pierwszy krok10

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Pomoce dydaktyczne:

Dla edukatora:

poradnik

prezentacja multimedialna

Dla uczniów:

zakładka

strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl

Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli):

składanka

strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl

wybierz ycie pierwszy krok11

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Poradnik

Poradnik jest kierowany do szkolnych

koordynatorów, którzy będą realizować program w szkołach.

Poradnik ma na celu ułatwienie szkolnym koordynatorom i realizatorom prowadzenie działań programowych w szkole.

Zawiera:

opis programu

podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i HPV

przykładowe konspekty zajęć

quiz

ankietę ewaluacyjną

WZ_poradnik_13 06 08.pdf

wybierz ycie pierwszy krok12

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Prezentacja multimedialna

Została przygotowana w formacie flash

Zgodnie z założeniami programu powinna być zaprezentowana na początku zajęć z młodzieżą

Zawiera podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV

Stanowi pomoc dla realizatorów programu w rozpoczęciu dyskusji

czas emisji prezentacji multimedialnej 5 minut

plansza-tytulowa_logosy_dvd.png

hpv_prezentacja_v3.wmv

wybierz ycie pierwszy krok13

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Zakładka dla uczniów

Stanowi uzupełnienie treści przekazanych w trakcie zajęć i zachęca do poszerzenia swojej wiedzy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej

www.pierwszykrok.edu.pl

WZ_zakladka_13 06 08.pdf

wybierz ycie pierwszy krok14

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Składanka dla rodziców, nauczycieli

Służy zapoznaniu dorosłych z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV

WZ_skladanka_13 06 08.pdf

wybierz ycie pierwszy krok16
Wybierz Życie – Pierwszy Krok
 • organizacja szkolenia z warsztatami XI.2008
 • dystrybucja materiałów do szkół
 • monitorowanie programu poprzez wizytacje oraz wspieranie szkół przez w realizacji działań cały
 • bieżące rozwiązywanie trudności i pomoc w rozwijaniu zadań szkoły czas
 • nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz realizacji trwania

programu programu

 • nagłaśnianie programu w środkach masowego przekazu
 • ocena ilościowa i jakościowa realizacji programu na poziomie XII.2008

powiatu na podstawie informacji ze szkół V.2009

 • przedstawienie wniosków z realizacji projektu do WSSE i Radzie Programowej VI.2009

Zadania koordynatora powiatowego

wybierz ycie pierwszy krok17

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Zadania koordynatora szkolnego:

wybierz ycie pierwszy krok18
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Zadania koordynatora szkolnego c.d.

 • przeprowadzenie edukacji:
  • młodzieży
  • rodziców / opiekunów
  • kadry pedagogicznej

połączonej z rozdawnictwem materiałów akcydensowych

 • miejsce osadzenia programu:
  • młodzież - w systemie klasowo-lekcyjnym
  • rodzice / opiekunowie - spotkania z rodzicami (wywiadówki)
  • nauczyciele - posiedzenia Rady Pedagogicznej
 • popularyzacja działań podczas imprez szkolnych i w środowisku lokalnym

(dokumentowaniew formie:prezentacja multimedialna, zdjęcia)

 • ocena ilościowa i jakościowa z realizacji programu na poziomie szkoły- 31.V.2009 r.
 • - godziny wychowawcze
 • - biologia
 • - wychowanie do życia w rodzinie
wybierz ycie pierwszy krok19

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Sprawozdanie koordynatora szkolnego-31.V.2009 r.

w/g otrzymanego z PSSE wzorcowego druku

Sprawozdanie koordynatora powiatowego – VI.2009 r.

wybierz ycie pierwszy krok20
Badania ankietowe
 • Badania przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu projektu
 • Metoda – ankieta audytoryjna (dobrowolnie, samodzielnie, anonimowo)
 • Procedura:
  • - kontakt ankietera z dyrektorem - przedstawienie projektu
  • - uzyskanie zgody rodziców na udział ich dzieci w badaniu
  • - powtórna wizyta ankietera 2-3 dni później aby przeprowadzić badanie
  • Uwagi:
  • - potrzebna zgoda dyrektora
  • - zaburzenie codziennego trybu planu lekcyjnego
  • - zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w badaniu
  • - konieczność uzyskania zgody rodziców na udział młodzieży w badaniu
  • - optymalnie uczniowie powinni siedzieć w pojedynczych ławkach
  • - konieczność zapewnienia opieki uczniom, którzy nie zechcą brać udziału w badaniu oraz tym, którzy skończą wypełnianie szybciej

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

wybierz ycie pierwszy krok21
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

KONTAKT:

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Kierownik: Katarzyna Baćmaga

tel. (048) 330-90-44

(048) 330-90-47

e-mail: [email protected]

Korespondencję należy kierować na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Aleksandrowicza 5, Radom 26-617

z dopiskiem Sekcja OZ i PZ

ad