Ploegendienst - PowerPoint PPT Presentation

Antony
ploegendienst l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ploegendienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ploegendienst

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Ploegendienst
194 Views
Download Presentation

Ploegendienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ploegendienst

  2. Ploegendienst en negatieve zwangerschapsuitkomsten I

  3. Ploegendienst en negatieve zwangerschapsuitkomsten II

  4. Ploegendienst en fertiliteit vrouw • Verminderde fertiliteit bij vroedvrouwen die werken in 2- of 3-ploegendienst-schema (Ahlborg et al., 1996) • Langere tijd nodig om zwanger te worden (OR = 2,0 95% CI 1,4-2,8; Bisanti et al., 1996) • Diverse auteurs melden menstruatiestoornissen, hoewel deze artikelen wat ouder zijn: R. Iglesias et al., 1980; Miyauvchi et al., 1992 • Werkingmechanisme mogelijk via slaap deprivatie, verstoring dag-nachtritme en eventueel stress