fidic pogodbeni odnosi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIDIC pogodbeni odnosi PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIDIC pogodbeni odnosi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

FIDIC pogodbeni odnosi - PowerPoint PPT Presentation


 • 1203 Views
 • Uploaded on

FIDIC pogodbeni odnosi. GZS 12. maj 2010. Obligacijski zakonik. ureja obligacijska razmerja (temeljna načela in splošna pravila): dispozitivna narava zakonskih določb prosto urejanje obligacijskih razmerij enakopravnost udeležencev v obligacijskih razmerjih načelo vestnosti in poštenja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FIDIC pogodbeni odnosi' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fidic pogodbeni odnosi

FIDICpogodbeni odnosi

GZS

12. maj 2010

obligacijski zakonik
Obligacijski zakonik

ureja obligacijska razmerja (temeljna načela in splošna pravila):

 • dispozitivna narava zakonskih določb
 • prosto urejanje obligacijskih razmerij
 • enakopravnost udeležencev v obligacijskih razmerjih
 • načelo vestnosti in poštenja
 • skrbnost (primer konkretizacija v členu 5.1 – Bela knjiga – FIDIC 1998)
 • prepoved zlorabe pravic
 • načelo enake vrednosti dajatev
gradbena pogodba
Gradbena pogodba

predstavlja posebno, običajno bolj zahtevno obliko podjemne pogodbe

 • predmet in vsebino gradbene pogodbe ureja Obligacijski zakoniki v poglavju XII., čl. 649 do čl. 665
 • delno pa tudi poglavje XI.: Podjemna pogodba, čl. 619 do čl. 648
 • pogodbenika (pogodbeniki) v skladu s čl. 3 Obligacijskega zakonika konkretno in podrobneje uredita pogodbeno razmerje – poslovni odnos s pogodbo
gradbena pogodba4
Gradbena pogodba

opredeljuje pogoje, ki določajo obveznosti in pravice udeležencev pri gradnji.

Sestavni del pogodb so lahko:

 • Posebne gradbene uzance;
 • Pogodbeni pogoji FIDIC
fidic federation internationale des ingenieur conseils
FIDIC – Federation Internationale Des Ingenieur Conseils
 • FIDIC je akronim za: Federation Internationale Des Engeniurs Conseils.
 • FIDIC so leta 1913 osnovala tri nacionalna združenja
 • V FIDIC je včlanjenih 78 nacionalnih združenj
 • FIDIC publikacije obsegajo poleg knjig različna poročila, predloge, obrazce
 • Spletna stran: www.fidic.org
slide6
Prva RDEČA knjiga je bila izdana v letu 1957 in temelj na britanski obliki gradbene pogodbe
 • Rumena knjiga 1963, Modra knjiga 1982
 • Bela knjiga 1991 in Nova 1998
 • Oranžna knjiga 1995
 • Četrta izdaja RK 1987 (1992, dodatek Spori 1996)
 • Nove knjige: RK, SrK, Ru.K, KOP vse v letu 1999
 • Vodič k FIDIC novim knjigam – 2000
fidic pogodbeni pogoji pred letom 1999
FIDIC POGODBENI POGOJI PRED LETOM 1999
 • RDEČA KNJIGA – četrta izdaja 1987 in ponatis 1992 – področje gradbeništva
 • BELA KNJIGA – tretja izdaja 1998 – področje svetovalnega inženiringa
 • RUMENA KNJIGA – tretja izdaja 1987 – elektrotehniška in strojniška dela
 • ORANŽNA KNJIGA – prva izdaja 1995 – projektiranje, graditev in projekti na ključ
pogodbeni pogoji
Pogodbeni pogoji

vsebujejo

 • Splošne pogoje pogodb – SPP (vedno enak tekst)
 • Posebne pogoje pogodbe – PPP (vedno pripravi Naročnik)
 • Dodatek k ponudbi – (vedno pripravi Naročnik)
 • Splošni pogoji pogodbe - SPP se uporabljajo vedno skupaj s Posebnimi pogoji pogodbe – PPP
 • Oba dokumenta se dopolnjujeta
predmet pogodbe
Predmet pogodbe
 • v gradbeni pogodbi se pogodbeni predmet popiše s projektom ali
 • z zahtevo Naročnika v primeru opredelitve predmeta pogodbe po Rumeni oziroma Srebrni knjigi
 • k projektu (Naročnika) je v primeru Rdeče knjige vedno priložen tudi popis del – vrste in količine del
 • obveznost Izvajalca po Obligacijskem zakonu in določilih FIDIC – Rdeča knjiga ni le izvesti del iz popisa, njegova obveznost je izgraditi objekt, ki ustreza projektu – Naročilu (to pomeni, da je obveznost izvesti tudi večje ali manjše količine kot so določene v popisu in/ali izvesti tudi dela, ki jih popis ni predvideval)
fidic
FIDIC

pred letom 1999 knjige temeljijo na

 • Enakopravnosti pogodbenih partnerjev
 • Na vlogi nepristranskega inženirja – konzultanta
 • Inženir ima velika pooblastila (SPP)
 • Inženirjem omeji pooblastila Naročnik (PPP)

spoznanja 90-ih let

 • Spremembe in razvoj v mednarodnem gradbenem svetu
 • Vloga nepristranskega Inženirja se izgublja
 • Raznovrstnost projektov
 • Posebne in nove zahteve

Pomembno: ostajajo določila o pravici izvajalca do zahtevkov!

razlogi za uvedbo novih dokumentov fidic v letu 1999
Razlogi za uvedbo novih dokumentov FIDIC v letu 1999
 • Razvoj in nove zahteve poslovanja v svetu
 • Spremenjena in posodobljena vloga “Inženirja”
 • Uvedba “Komisije za reševanje sporov”
 • Uvedba novih dodatnih členov in posodobitev vsebine
 • Standardizacija in preglednejši tekst
novi pogodbeni pogoji fidic september 1999
Novi pogodbeni pogoji FIDIC september 1999
 • RDEČA KNJIGA – pogoji gradbenih pogodb
 • RUMENA KNJIGA – pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev
 • SREBRNA KNJIGA – pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve – projekti na ključ!
 • ZELENA KNJIGA – kratka oblika pogodbe
 • Vsebinsko knjge izhajajo iz prejšnjih – obstoječih knjig
 • Oblikovno so bistveno drugačne
 • Dopolnjene z nekaj točnejšimi določili in uvedbo stalnega arbitra – pomirjevalca(kot nadomestilo za neodvisnega Inženirja)
rde a knjiga pogoji gradbenih pogodb
RDEČA KNJIGA – pogoji gradbenih pogodb

za gradbena in inženirska dela, ki jih predvsem projektira naročnik ali njegov predstavnik, to je Inženir. Običajno pri tej vrsti pogodbe Izvajalec izvrši vsa dela v skladu s projektom, ki ga preskrbi Naročnik. Vsa več, manj ali dodatna dela ter vse druge pomembne spremembe odobrava po določenem postopku inženir ali naročnik, kar zavisi od opredeljenih pooblastil naročnika inženirju. Tovrstna dokumentacija je primerna tudi za pogodbe v katerih nastopajo elementi del s področja nizkih gradenj, strojnih ali elektrotehničnih del ter gradbenih del, ki jih lahko projektira v okviru razpisne dokumentacije in pogodbe tudi izvajalec.

rumena knjiga pogoji gradbenih pogodb
RUMENA KNJIGA - pogoji gradbenih pogodb

Ta knjiga se priporoča za zagotavljanje elektrotehnične in/ali strojne opreme ter projektiranje in izvajanje gradnje ali inženirskih del. V okviru takšnih pogodb izvajalec projektira in zagotovi, v skladu z zahtevami naročnika, dela na opremi in druga dela. Pod druga dela se lahko vključijo kombinacije nizkih gradenj, strojnih, elektrotehničnih ali drugih gradbenih del.

Pomembno: izvajalec projektira ali zagotovi projekt !!!

predmet pogodbe15
Predmet pogodbe
 • v gradbeni pogodbi se pogodbeni predmet popiše s projektom ali
 • z zahtevo Naročnika v primeru opredelitve predmeta pogodbe po Rumeni oziroma Srebrni knjigi
 • k projektu (Naročnika) je v primeru Rdeče knjige vedno priložen tudi popis del – vrste in količine del
 • obveznost Izvajalca po Obligacijskem zakonu in določilih FIDIC – Rumena knjiga ni le izvesti del iz popisa, njegova obveznost je izgraditi objekt, ki ustreza “Zahtevi naročnika” (to pomeni, da je obveznost izvesti tudi večje ali manjše količine kot so določene v popisu in/ali izvesti tudi dela, ki jih popis ni predvideval)
zna ilnost rumene knjige
Značilnost Rumene knjige

Značilno za Rumeno knjigo je, da projektiranje vrši izvajalec na podlagi zahteve naročnika in v okviru svoje ponudbe!

Zahteve naročnika - dokument z naslovom Zahteve naročnika, ki je vključen v pogodbo in vse dodatke in spremembe tega dokumenta v skladu s pogodbo. Ta dokument določa namen, obseg in/ali projekt in/ali druge tehnične kriterije za dela.

rde a knjiga na ela
RDEČA KNJIGA - Načela
 • Projekt izdela prvenstvo naročnik ali njegov projektant
 • Izvedena dela se merijo za potrebe obračuna
 • Naročnik prevzema tveganja količin, izvajalec tveganja pogodbenih cen po enoti
 • Naročnik imenuje inženirja, da upravlja s pogodbo v imenu naročnika
 • Inženir je pooblaščen, da dela spremeni ne more pa spreminjati pogodbe. FIDIC priporoča uveljavitev “Komisije za reševanje sporov)
 • Splošni pogoji pogodbe morajo biti obvezno dopolnjeni s posebnimi pogoji pogodbe
posebni pogoji pogodbe ppp
Posebni pogoji pogodbe - PPP
 • PPP imajo prednost pred Splošnimi pogoji
 • PPP vsebujejo vse pomembne pogoje in zahteve ter navodila naročnika, ki so dodatna ali pa spreminjajo določila v Splošnih pogojih pogodbe
 • Določila v SPP se ne menja
 • Pri sestavi PPP je potrebno paziti, da ne pride do neskladnosti in dvoumnosti med PPP in SPP
 • PPP sestavlja v imenu naročnika strokovnjak – inženir, ki mu pomaga, svetuje ter preverja strokovnjak – pravnik
 • V PPP se vključi “standardne specialne pogoje” (če je potrebno – EU!)
dodatek appendix tu tender k ponudbi
Dodatek (Appendix tu Tender) k ponudbi

SPP in PPP v razpisni dokumentaciji in za tem v pogodbeni

dokumentaciji še obvezno dopolnjujejo drugi dokumenti

med njimi Dodatekk ponudbi (Appendix to Tender).

V njem so navedeni številčni in drugi podatke:

Npr.: % za penale – odškodnina za zamudo

.

izhodi a e j rimmer
Izhodišča (E.J. Rimmer)
 • Inženirska pogodba mora omogočati obvladovanje nepričakovanih stroškov in dogodkov in zato vsebuje posebnosti, ki jih ni najti v drugih pogodbah
 • V inženirskih pogodbah so ustanovljeni pogoji (določbe), ki so nepotrebni za običajne komercialne pogodbe!!
 • FIDIC obvladuje te zahteve predvsem z zagotavljanjem posebnih pravic izvajalca do zahtevkov!!
 • V FIDIC-u so zagotovljeni tudi postopki
 • Inženir odloča na prvi stopnji (Rdeča in Rumena knjiga; stara in nova)
 • Komisija za reševanje sporov odloča na drugi stopnji o sporu!
 • Pogodbeni zahtevki izvajalca, ki jih priporoča FIDIC
 • Zakonski zahtevki izvajalca (vedno možni!)
komisija za re evanje sporov
Komisija za reševanje sporov
 • Spoznanje v devetdesetih letih, da inženir ni neodvisen
 • v Oranžni knjigi, 1995, prvič določila o komisiji za reševanje sporov
 • Leta 1996 FIDIC izdela dodatek k Rdeči knjigi FIDIC 1987
 • Dodatek določa, da mirovnik - komisija za reševanje sporov – rešuje spor v skladu s podčl. 67.1 – Rdeča knjiga 1987
 • Komisija za reševanje sporov se uporablja uspešno v ZDA;
 • Stroške komisije za reševanje sporov plačata obe stranki;
 • Ugodneje, da je komisija imenovana na začetku pogodbe;
 • Komisija deluje na tehničnem – inženirskem nivoju;
rde a knjiga
Rdeča knjiga
 • Definicija izrazov FIDIC in njihov pomen so navedene v okviru splošnih določb
 • Podčlen 1.3 Sporočanje; določa načine sporočanja, odobritev odločitev itd.; in tudi, da se ne sme nerazumno zadrževati odobritve, potrdila, soglasja, odločitve
 • Podčlen 1.9 določa zamude pri načrtih in navodilih (pri Rumeni knjigi: pri zahtevah Naročnika).
prioriteta dokumentov
Prioriteta dokumentov
 • Pogodbeni sporazum
 • Pismo o sprejemu ponudbe
 • Ponudbeno pismo (Ponudba)
 • Posebni pogoji pogodbe
 • Splošni pogoji pogodbe
 • Popisi (specifikacije), risbe – načrti (projekti)
 • Izpolnjen ponudbeni predračun
 • Plani in drugi dokumenti vključeni v pogodbo
len 2 naro nik
Člen 2 - NAROČNIK
 • Podčl. 2.1 - Pravica dostopa do gradbišča
 • Podčl. 2.2 - Dovoljenja, licence ali soglasja
 • Podčl. 2.4 - Finančni aranžmaji Naročnika
 • Podčl. 2.5 – Zahtevki Naročnika
 • Podčl. 3.1 – Obveznosti in pooblastila Inženirja - določi
 • Podčl. 14.7 Plačila
 • Podčl. 20.2 Imenovanje članov Komisije za reševanje sporov
 • Itd …
pod len 3 1 obveznosti in pooblastila in enirja
Podčlen 3.1 Obveznosti in pooblastila Inženirja
 • Inženir nima pooblastil za spreminjanje pogodbe
 • Inženir lahko uveljavlja pooblastila, ki mu jih da Naročnik in so navedena v Posebnih pogojih
 • kadar Inženir izvaja določeno pooblastilo, za katero je potrebno Naročnikovo soglasje, se šteje, da je Naročnik soglasje dal
 • Za inženirja se smatra, da deluje za naročnika!, vendar opravlja svoje delo “fer”
 • nobene odobritve, kontrole, potrdila, soglasja, navodila, zahteve itd… s strani Inženirja ne razrešijo Izvajalca njegovih dolžnosti vključno z odgovornostjo za napake !
pod len 3 3 navodila in enirja
Podčlen 3.3 Navodila Inženirja
 • Inženir lahko kadarkoli da Izvajalcu navodila in/ali dodatne ali spremenjene načrte.
 • Če navodilo predstavlja spremembo, potem velja člen 13.
 • Navodila je treba dati v pisni obliki.
 • Če je izdano ustno navodilo lahko Izvajalec v skladu z določili pogodbe potrdi navodilo, kar predstavlja pisno navodilo Inženirja.
pod len 3 5 odlo itve
Podčlen 3.5 Odločitve
 • pogodbeni pogoji določajo, kdaj mora Inženir ukrepati v skladu s podčl. 3.5 ter določajo postopek sprejetja odločitve
 • odobritve, potrdila, soglasje in odločitve se ne sme nerazumno zadrževati ali zamujati
 • vsaka od strank mora upoštevati vsak dogovor ali odločitev, vse dokler se ta ne spremeni z morebitnim reševanjem sporov
len 4 izvajalec
Člen 4 - IZVAJALEC
 • Čl. 4 ima 24 podčlenov
 • Poudariti je, da izvajalec nosi polno odgovornost za svoje delo. V skladu z zakonodajo je izvajalec dolžan pisno opozoriti na napake v načrtih ali navodilih inženirja – naročnika
 • Izvajalec je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje del ter priskrbeti ustrezne dokaze
 • 4.2 garancija za dobro izvedbo
 • 4.8 varnostni postopki – izvajalec odgovoren za izvajanje varnostnih ukrepov
 • 4.9 zagotavljanje kakovosti – izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami pogodbe
pod len 4 1 splo ne obveznosti izvajalca
Podčlen 4.1 Splošne obveznosti Izvajalca

Med drugim tudi:

 • Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh del na gradbišču ter za vse načine gradnje
 • Izvajalec ni odgovoren za projekt ali popis trajnih Del, ki ga priskrbi Naročnik
 • Izvajalec je odgovoren za vse svoje dokumente
 • Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti podrobne podatke o dogovorih in načinih, ki jih Izvajalec predlaga, da se sprejmejo za izvedbo del (TEE)
pod len 4 12 nepredvidljive fizi ne razmere
Podčlen 4.12 Nepredvidljive fizične razmere
 • »fizične razmere« pomenijo naravne fizične pogoje, ovire, ki jih povzroči človek in druge fizične ovire in onesnaževalce, podpovršinske in hidrološke pogoje.
 • če Izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi, mora o tem obvestiti Inženirja takoj !
 • Izvajalec mora upoštevati navodila Inženirja !
 • če neko navodilo predstavlja spremembo, velja za ta primer čl. 13 – Spremembe in prilagoditve
 • možni so zahtevki Izvajalca, ki uveljavlja lahko podaljšanje roka in/ali plačilo stroškov
len 8 za etek zamude in ustavitev pod len 8 3 program
Člen 8 - ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEVPodčlen 8.3 Program
 • podčlen določa rok v katerem mora Izvajalec posredovati podroben terminski program.
 • Izvajalec mora tudi vedno posredovati popravljeni terminski program, ko ta ni več v skladu z dejanskim stanjem.
 • podčlen v štirih podtočkah podrobno določa vsebino terminskih programov.
 • Izvajalec je dolžan Inženirja (Naročnika) takoj obveščati o možnih bodočih dogodkih ali okoliščinah, ki bi lahko vplivale na delo, zvišale pogodbeno ceno ali povzročile zakasnitve.
len 8 za etek zamude in ustavitev pod len 8 4 podalj anje roka za dokon anje
Člen 8 - ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEVPodčlen 8.4 Podaljšanje roka za dokončanje
 • Izvajalec mora biti v skladu s podčl. 20.1 upravičen do podaljšanje roka za dokončanje iz možnih razlogov, ki jih določa pogodba
 • podčlen v petih podtočkah določa kriterije/razloge, po katerih je izvajalec opravičen do podaljšanja roka za dokončanje del
 • Izvajalec mora poslati obvestilo v skladu s podčl. 20.1
 • Inženir mora odločiti o zahtevku v skladu s podčl. 3.5
 • Odločitve se ne sme brez razloga zavlačevati, vendar ni časovnih omejitev za Inženirjevo odločitev!
len 10 prevzem s strani naro nika pod len 10 1 prevzem del in odsekov del
Člen 10 – PREVZEM S STRANI NAROČNIKAPodčlen 10.1 Prevzem del in odsekov del
 • ko so dela v zadostni meri končana, lahko Izvajalec z obvestilom Inženirju zaprosi za potrdilo o prevzemu
 • Inženir mora v roku 28 dni po prejemu prošnje Izvajalca:
  • Izvajalcu izdati potrdilo o prevzemu s podatki kot jih zahteva pogodba ali
  • zavrniti prošnjo z navedbo razlogov
 • če Inženir ne izda potrdila o prevzemu niti ne zavrne prošnje Izvajalca v roku 28 dni se šteje, da je bilo potrdilo o prevzemu izdano
len 11 odgovornost za napake pod len 11 1 dokon anje nedokon anih del in odprava napak
Člen 11 – ODGOVORNOST ZA NAPAKEPodčlen 11.1 Dokončanje nedokončanih del in odprava napak
 • Izvajalec je dolžan v dobi za reklamacijo napak (odpravo napak) ali takoj potem
  • dokončati vsa dela, ki so kot nedokončana opredeljena v potrdilo o prevzemu ter
  • izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak ali škode kot to zahteva Naročnik (Inženir ali kdo drug v imenu Naročnika)
 • rok za reklamacijo napak je praviloma določen v Dodatku k ponudbi
pod len 11 9 potrdilo o izvedbi
Podčlen 11.9 Potrdilo o izvedbi
 • obveznosti Izvajalca niso končana, dokler Naročnik (Inženir) Izvajalcu ne izda Potrdila o izvedbi, ki določa datum, ko je Izvajalec izvrši obveznosti po pogodbi
 • samo na podlagi Potrdila o izvedbi se šteje, da so bila dela sprejeta (dokončana) !
len 12 merjenje in ocena pod len 12 1 merjenje del
Člen 12 – MERJENJE IN OCENAPodčlen 12.1 Merjenje del
 • ta podčlen določa kdo in kako se izvajajo meritve izvedenih del
 • FIDIC – Splošni pogoji pogodbe določajo, da meritve trajnih del opravi Inženir
 • v kolikor Naročnik želi, da meritve izvaja Izvajalec in Inženir le te kontrolira (kot je pri nas praksa), je primerno to dodatno določiti v Posebnih pogojih pogodbe
 • podčl. 12.2 – Način merjenja – določa kako se izvedejo meritve količin
pod len 12 3 ocena
Podčlen 12.3 Ocena

je eden od pomembnejših in določa izračun pogodbene cene

 • pravilna cena po enoti je tista, ki je določena v pogodbi – pogodbenem predračunu
 • če take postavke ni potem velja postavka za podobno delo
 • nove primerne cene za posamezno delo se določijo v primeru večjih sprememb količin, pri nastopu sprememb za spremenjena dela
 • če primerne cene v pogodbenem predračunu ni se cena določi na podlagi ustreznih stroškov izvedbe
zakon o javnem naro anju
Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o javnem naročanju skuša zagotoviti konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavanje,Naročnik in izbrani ponudnik naj bi zato ne smela spreminjati pogodbe (obseg itd.)
 • v javnem naročanju velja pravilo, da se mora pogodba izvrševati tako, kot je v njej določeno ob sklenitvi posla, torej v primeru uporabe Rdeče knjige v skladu z določili čl. 12. in 14. pogodbenih pogojev
 • pravila javnega naročanja torej ne nasprotujejo uporabi določil o ceni v gradbeni pogodbi!
len 13 spremembe in prilagoditve pod len 13 1 pravica do sprememb
Člen 13 – SPREMEMBE IN PRILAGODITVEPodčlen 13.1 Pravica do sprememb
 • Inženir lahko sprejme spremembe kadarkoli pred izdajo potrdila o prevzemu del
 • Izvajalec mora izvesti vsako spremembo, razen v primerih, ki so navedena v Pogodbenih pogojih
 • podčlen določa vrste sprememb v šestih podtočkah
 • Izvajalec ne sme izvesti nobene spremembe dokler te ne naroči ali odobri Inženir
pod len 13 3 postopek spremembe
Podčlen 13.3 Postopek spremembe
 • ta podčlen določa obveznosti Inženirja in Izvajalca v postopku vodenja sprememb
 • Izvajalec pisno predloži:
  • Opis predlaganega Dela in program izvedbe
  • Svoj predlog za vse potrebne spremembe v programu
  • Svoj predlog ocene spremembe
 • Inženir mora ukrepati takoj!
 • vsaka spremembe se oceni v skladu s čl. 12 – Merjenje in ocena
len 20 zahtevki spori in arbitra a
Člen 20 – ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA
 • Značilnost gradbene pogodbe je, da omogoča postavljanje zahtevkov tako Izvajalcu kot tudi Naročniku (podčl. 2.5 – Zahtevki naročnika)
 • Izstavitev zahtevkov Izvajalcu v pogodbenih pogojih FIDIC – Rdeča knjiga, omogoča najmanj 30 podčlenov
 • V PPP so lahko nekatere določbe omejene, redko izključene (glej OZ – čl. 120 in 121)
 • Srebrna knjiga vsebuje bistveno manj tovrstnih podčlenov!
vzroki za zahtevke naro nika
Vzroki za zahtevke naročnika

TIPIČNI PRIMERI VKLJUČUJEJO:

 • KAKOVOST NIŽJA OD TISTE V POPISU DEL
 • ZAMUDA PRI DOSEGANJU DATUMA DOKONČANJA DEL
 • NIZKA STOPNJA NAPREDKA
 • MATERIALI SLABE KAKOVOSTI
 • NEUSPELI PRESKUSI
pod len 20 1 zahtevki izvajalca
Podčlen 20.1 - Zahtevki Izvajalca

določa pogoje v okviru katerih lahko Izvajalec pripravi zahtevek

 • podčlen določa postopke in roke ter obveznosti Izvajalca in Inženirja pri izstavitvi, obravnavi, odklonitvi ali potrditvi zahtevkov
 • če Izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanje roka ali dodatnega plačila mora poslati Inženirju obvestilo brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh potem, ko se je zavedal ali bi se moral zavesti dogodka
 • če Izvajalec ne pošlje zahtevka v roku 28 dni ni opravičen do podaljšanja roka ali/in dodatnega plačila. Naročnik je oproščen vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom
pod len 20 1 zahtevki izvajalca49
Podčlen 20.1 - Zahtevki Izvajalca
 • Izvajalec je dolžan predložiti vso potrebno dokumentacijo in obvestila, ki zadevajo določen zahtevek
 • Izvajalec mora sproti voditi evidenco zaradi morebitne zahteve po dokazovanju
 • Izvajalec predloži Inženirju v pregled evidenco
 • podani so roki obravnave posameznih korakov oziroma se roko dogovorijo!
 • če se Izvajalec ne drži določil podčlenov, ki zadevajo zahtevek, se lahko zahtevek zavrne ali pa prizna do višine, kot ga je neupoštevanje določil Izvajalca, še omogočalo
zahtevki izvajalca pogoste napake
Zahtevki Izvajalca – pogoste napake

Strokovnjaki FIDIC-a v svojih predavanjih navajajo predvsem sledeče napake:

 • zahtevki Izvajalca so običajno napačno vodeni in/ali pozno pripravljeni
 • s strani Naročnika in Inženirja so na splošno zahtevki napačno obravnavani
 • Inženirji – Naročniki sumerično zadržujejo plačila sredstev za katera menijo, da ne pripadajo Izvajalcu
 • tehnično osebje na gradbiščih v večini nima dovolj znanja in ne obvlada postopkov tehnike priprave in obravnave zahtevkov, kot to določa pogodba, stroka in zakonodaja
fidic rumena knjiga 1999
FIDIC – RUMENA KNJIGA – 1999
 • Originalni naslov: Plant and design – build
 • Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev - Za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec
 • Vsebina:
  • Navodila za izdelavo posebnih pogojev,
  • Obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov
fidic rumena knjiga pogoji pogodb za obratno opremo projektiranje in graditev
FIDIC – Rumena knjiga – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev
 • Izvajalec tudi projektira in prevzame tveganje za cene in količine izvedenih del
 • pogodbeni pogoji so primerni za objekte prevzete na pavšalno ceno (lump – sum) ali pa na kombinacijo obračuna po pavšalni ceni (“na ključ”) in obračuna izvedenih del po ponujeni enotni ceni !
 • to je primerna oblika pogodbe za oddajo del – objektov po principu »na ključ« in ostalih netočno določenih Del v »Zahtevi Naročnika«, po sistemu enotnih cen
 • uporabo tovrstnih pogodb za potrebe obračuna objektov priporočajo ali zahtevajo organi EU
fidic rumena knjiga pogoji pogodb za obratno opremo projektiranje in graditev54
FIDIC – Rumena knjiga – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev

Ta knjiga se priporoča za zagotavljanje elektrotehnične in/ali strojne obratne opreme in za projektiranje ter izvajanje gradnje ali inženirskih del. V okviru običajnih dogovorov za te vrste pogodb izvajalec v skladu z “Zahteve naročnika” projektira in zagotovi obratno opremo in druga dela, ki lahko vključujejo kombinacijo del nizke gradnje, strojnih, elektrotehničnih in/ali gradbenih del.

rumena knjiga
Rumena knjiga
 • Razlike med Rdečo in Rumeno knjigo:
 • Poleg popolnoma spremenjenih čl. 5 in 12 so v Splošnih pogojih Rumene knjige skladno z načeli napravljene manjše spremembe, črtanja in dopolnitve glede na klasično besedilo Rdeče knjige,1999
 • Predvsem se v besedilu zamenja besedi Projekt naročnika z besedama Zahteve Naročnika
 • Naročnik je odgovoren za »Zahteve Naročnika« (podčl. 1.9)
 • Izvajalec je odgovoren za svoj Projekt
 • Podčl. 14.1 – Pogodbena cena - pavšalno določena cena za dela dovoljuje spremembo v skladu z določili pogodbe
 • Podčl. 3.3 - Navodia Inženirja – jih je v Rumeni knjigi manj
 • Podčl. 4.1 – Splošne obveznosti Izvajalca - je v Rumeni knjigi manj podroben
 • Podčl. 4.4 – točka d) izbrisano
 • Podčl. 4.5 - Imenovani Podizvajalci
 • Podčl. 13.2 – Vrednostna analiza, je v Rumeni knjigi manj določen
 • V ostalem je besedilo Rumene knjige pretežno enako besedilu Rdeče knjige
rumena knjiga56
Rumena knjiga
 • Poleg določbe o plačilu na temelju pavšalnega zneska je v Rumeni knjigi najbolj pomembno določilo čl. 5 – PROJEKT
 • Z izdelavo Projekta (ali z naročilom Projekta pri projektantu) Izvajalec prevzame odgovornost za pravilnost Projekta, ki mora biti v okviru zahtev Naročnika
 • Na Projekt, izdelan s strani Izvajalca in odobren od Naročnika, Izvajalec ne more več imeti običajnih zahtevkov!
 • Vse kar dobro ali predrago sprojektira projektant je v okviru pavšalno ponujene in pogojene cene
 • Pri pogodbah z Rdečo knjigo Naročnik plača predrage projektantske rešitve, pri pogodbah z Rumeno knjigo pa eventualno previsoke stroške plačaIzvajalec!
pod len 5 1 splo ne obveznosti pri projektiranju
Podčlen 5.1- Splošne obveznosti pri projektiranju
 • Izvajalec mora izdelati projekt del in je zanj odgovoren. Projekt morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki so inženirji ali drugi strokovnjaki v skladu s kriteriji, navedenimi v Zahtevah Naročnika
 • Projektanti morajo biti na razpolago razgovorom z Inženirjem!
 • Izvajalec mora temeljito preučiti zahteve Naročnika
 • Izvajalec mora obvestiti Inženirja (Naročnika) o vsaki pomoti, napaki ali drugi pomanjkljivosti, ki jo je našel v Zahtevah Naročnika ali v referenčnih postavkah
len 5 2 dokumenti izvajalca
Člen 5.2 - Dokumenti Izvajalca
 • Za vsak dokument (ki še ni odobren), ki se predloži Inženirju v odobritev je potrebno
  • Inženir izvajalca obvesti, da je dokument odobren, pripombe ali da ne ustreza
  • Izvajanje se ne sme pričeti brez odobritve Inženirja
  • Po izteku roka – se šteje, da je Inženir odobril dokumente (načrte)
primer59
Primer

V okviru velike gradnje se gradi tehnološki cevovod, ki je obešen na konstrukcijo z dragim

prilagodljivim obešalom.

Inženir naroči zamenjavo obešala s cenejšo izvedbo.

Razstoj med obešali je 4 m.

Pogodbena cena vgrajenega cevovoda je nenormalno visoka: 200 EUR/m1.

Cena dragega obešala: 60 EUR/kom

Cena cenejšega obešala: 20 EUR/kom

Kako se določi nova cena (ali cena spremembe) po FIDIC 1999 Rdeča knjiga (po

čl. 12.3) ?

primer a
PRIMER A

Pri avtocestnem projektu, ki temelji na novih SPP FIDIC – 1999

je Inženir dal ustno navodilo, da je potrebno usek razširiti, kar

je podražilo dela za več kot 5 mio SIT.

Naročnik pa je v posebnih pogojih pogodbe navedel, da se brez

njegovega soglasja ne sme napraviti nobene spremembe, ki bi k

pogodbeni ceni dodala dodatne stroške.

Izvajalec izvrši dodatna dela, naročnik pa jih noče plačati.

 • Kateri so ustrezni členi v SPP – RK – 1999 ?
 • Kaj bi moral naročnik storiti ?
 • Kaj bi moral storiti izvajalec ?
 • Kaj bi moral storiti inženir ?
primer b
PRIMER B

Izvajalec izvaja dela po pogodbi, katere sestavni del so SPP –

Rdeča knjiga – FIDIC 1999. Izvajalec pošlje obvestilo inženirju

in naročniku, da bo prišlo do zamude pri delih, če določen del

projekta – načrtov ne bo dostavljen na gradbišče izvajalcu v

roku 7 dni.

Inženir ugotovi, da je projektant močno zaseden in da projekti

ne bodo na razpolago v zahtevanem času.

 • Kateri so ustrezni členi R.K. – FIDIC – 1999 ?