Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr

Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr

311 Views Download Presentation
Download Presentation

Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Регіональний компонент державного кадастру тваринного світу як автономний інструмент накопичення даних знахідок видів Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Відділмоніторингу та охоронитваринногосвіту g.kolomytsev@gmail.com, www.Biomon.org Григорій Коломицев

  2. Records density map

  3. Анімація потенційнихзмінрозповсюдження чебачка амурського (Pseudorasboraparva) в Східній Європі Результатимоделюваннярозповсюдження лося (Alcesalces) в східній Європі

  4. Державний кадастр тваринного світу систематизованасукупністьвідомостей про географічнепоширеннявидів (групвидів) тварин, їхчисельність і стан, характеристики середовищаїхперебування і сучасногогосподарськоговикористання, а такожіншихданихнеобхідних для забезпеченняохорони і раціональноговикористаннятваринногосвіту. (КМ України, Постанова КМ "Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу" від 15.11.1994 N 772)