Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr

play fullscreen
1 / 8
Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr
308 Views
Download Presentation
Anton_Kh
Download Presentation

Kolomytsev G. The regional component of the national cadastr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Регіональний компонент державного кадастру тваринного світу як автономний інструмент накопичення даних знахідок видів Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Відділмоніторингу та охоронитваринногосвіту g.kolomytsev@gmail.com, www.Biomon.org Григорій Коломицев

  2. Records density map

  3. Анімація потенційнихзмінрозповсюдження чебачка амурського (Pseudorasboraparva) в Східній Європі Результатимоделюваннярозповсюдження лося (Alcesalces) в східній Європі

  4. Державний кадастр тваринного світу систематизованасукупністьвідомостей про географічнепоширеннявидів (групвидів) тварин, їхчисельність і стан, характеристики середовищаїхперебування і сучасногогосподарськоговикористання, а такожіншихданихнеобхідних для забезпеченняохорони і раціональноговикористаннятваринногосвіту. (КМ України, Постанова КМ "Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу" від 15.11.1994 N 772)